Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Плевен, 19.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на СИК в Многопрофилна болница за активно лечение – Кнежа ЕООД на територията на Община Кнежа, обл. Плевенпри произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Със Заповед на Кмета на Община Кнежас № 401/15.09.2022 г., заведена в РИК - Плевен с вх. № 194 от 16.09.2022 г., е образувана един брой избирателна секция в лечебно заведение, Многопрофилна болница за активно лечение – Кнежа ЕООД на територията на Община Кнежа, обл. Плевенпри произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

         Наоснованиечл.72,ал.1, т. 6 от Изборния кодекс, Решение№ 1233-НС/11.08.2022 г. на ЦИК и Заповед на Кмета на Община Кнежас № 401/15.09.2022 г., Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната един брой избирателна секция в Многопрофилна болница за активно лечение – Кнежа ЕООДна територията на Община Кнежа, обл. Плевен, както следва – 153900019 с адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 4, ет. Приземен етаж, стая Заседателна зала,припроизвеждане на  изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:21 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения