Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 94–НС
Плевен, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в Община Червен бряг, Община Плевен, Община Гулянци, Община Долна Митрополия, Община Левски, Община Долни Дъбник, Община Искър, Община Никопол, Община Пордим, Община Кнежа при произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпило е предложение от КП “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, чрез упълномощения представител Петко Ивайлов Петков с вх. №214/19.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Червен бряг,

Постъпило е предложение от ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, чрез упълномощения представител Иван Галинов Янчев с вх. №233/20.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен,

Постъпило е предложение от ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, чрез упълномощения представител Десислава Сашкова Тинкова с вх. № 234/20.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Гулянци,

Постъпило е предложение от ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ“, чрез упълномощения представител Захари Величков Дончев с вх. № 237/20.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен, Община Гулянци, Община Долна Митрополия, Община Долни Дъбник, Община Искър, Община Никопол, Община Пордим, Община Червен бряг,

Постъпило е предложение от КП “ГЕРБ – СДС“, чрез преупълномощения представител Николай Георгиев Николов с вх. № 240/20.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Долна Митрополия,

Постъпило е предложение от КП “ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, чрез преупълномощения представител Боян Стефанов Кирилов с вх. № 241/20.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Левски.

Постъпило е предложение от КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, чрез упълномощения представител Огнян Божинов Янчев с вх. № 242/20.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Гулянци,

Постъпило е предложение от ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, чрез упълномощения представител Илиан Севелинов Селимски  с вх. № 244/20.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Кнежа,

Постъпило е предложение от ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, чрез упълномощения представител Илиан Севелинов Селимски с вх. № 245/20.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен,

Постъпило е предложение от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, чрез упълномощения представител Свилен Маринов Атанасов с вх. № 255/21.09.2022 г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен,

Постъпило е предложение от КП “ГЕРБ – СДС“, чрез преупълномощения представител Красимир Недков Халов с вх. № 265/21.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Никопол,

при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

         Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК съгласно горепосочените предложения и анулира издадените им удостоверения.

           2.НАЗНАЧАВА членове на СИК  съгласно горепосочените предложения и им издава удостоверения съгласно ИК.

           3.УТВЪРЖДАВА актуален към 21.09.2022г. списък със съставите на СИК в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения