Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 152-ЕП
Плевен, 10.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район – Плевенски

Постъпило е предложение от  Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ , заведено в РИК  Плевен с вх. №№131 от 12.05.2019г. за промяна съставите на СИК  на територията на Община Плевен.

 

Постъпило е предложение от  Илиан Беров, упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ квота ПП „Атака“ , заведено в РИК  Плевен с вх. №№121 от 10.05.2019г за промяна съставите на СИК  на територията на Община Плевен.

 

Постъпили са предложения от  Енгин Исмаилов Кючуков, упълномощен представител на ПП „ДПС“ за Община Плевен , заведени в РИК  Плевен с вх. №12510.05.2019г и вх.№132 от 12.05.2019г. за промяна съставите на СИК  на територията на Община Плевен.

 

Постъпило е предложение от  Пламен Радков Янев, упълномощен представител на КП „ББЦ“ , заведено в РИК  Плевен с вх. №№133 от 12.05.2019г. за промяна съставите на СИК  на територията на Община Плевен.

 

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  от Изборния кодекс Решение № 150ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК на ЦИК Районна избирателна комисия  Плевен

                                                               Р Е Ш И, Община Плевен.

В СИК №1524000003, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Десислава Красимирова Кръстева, като член и

НАЗНАЧАВА За  член Павлина Георгиева Атанасова с ЕГН: **********

 

В СИК №1524000006, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Красимира Николаева Михайлова, като секретар и

НАЗНАЧАВА За  секретар Виола Атанасова Христова с ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000006, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Павлина Георгиева Христова, като член и

НАЗНАЧАВА За  член Радослава Миткова Илиева с ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000007, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Радослава Миткова Илиева, като Председател и

НАЗНАЧАВА За  Председател Корнелия Христова Василева с ЕГН: **********..

 

В СИК №1524000007, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Тихомир Богомилов Цветанов, като член и

НАЗНАЧАВА За  член Борянка Кирова Събчева с ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000008, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Цветелин Цветанов Василев, като член и

НАЗНАЧАВА За  член Десислава Красимирова Кръстева с ЕГН: **********

 

В СИК №1524000008, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Тихомир Богомилов Цветанов, като член и

НАЗНАЧАВА За  член Васко Стефанов Нейков с ЕГН**********

 

В СИК №1524000009, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Христо Василев Христов, като секретар и

НАЗНАЧАВА За  секретар Йоана Георгиева Георгиева с ЕГН: **********

 

В СИК №1524000009, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Галя Георгиева Ноева, като член и

НАЗНАЧАВА За  член Павел Вълчанов Христов с ЕГН: **********

 

В СИК №1524000010, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Бойка Петкова Иванова, като член и

НАЗНАЧАВА За  член Димитринка Георгиева Моневска с ЕГН: **********

 

В СИК №1524000010, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Стефка Захариева Атева, като член и

НАЗНАЧАВА За  член Петя Веселинова Гешева с ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000011, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Пламен Симеонов Съев, като Зам.Председатели

НАЗНАЧАВА За  Зам.Председател Светослав Бориславов Тотинскис ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000013, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Любомир Иванов Видолов, като член и

НАЗНАЧАВА За  член Славка Милчева Петракиева с ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000013, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Силвия Илиева Цокева, като член и

НАЗНАЧАВА За  член Петя Миткова Пенковска с ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000014, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Павлина Георгиева Атанасова, като Зам.Председатели

НАЗНАЧАВА За  Зам.Председател Поля Петкова Рачева ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000015, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Савка Петрова Георгиева, като секретар и

НАЗНАЧАВА За  секретар Габриела Николаева Тодорова с ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000017, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Янка Христова Крачунова , като член и

НАЗНАЧАВА За  член Петър Митков Илиев с ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000019, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Цветелина Младенова Здравкова, като член и

НАЗНАЧАВА За  член Кристина Тихомирова Пенева с ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000020, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Ивалина Борисова Георгиева, като член и

НАЗНАЧАВА За  член Виолета Илиева Илиева с ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000024, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Дани Пламенов Данов, като секретар

НАЗНАЧАВА За  секретар Лилия Цветанова Цочева ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000025, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Татяна Стефанова Вълова, като Председатели

НАЗНАЧАВА За  Председател Христо Викторов Гетов: **********.

 

В СИК №1524000025, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Мариета Василева Илиева, като член

НАЗНАЧАВА За  член Емилия Илиева Илиева ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000041, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Цветанка Цветанова Берова, като Зам.Председатели

НАЗНАЧАВА За  Зам.Председател Стела Емилова Атанасова: **********

 

В СИК №1524000042, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Борка Тепавова Бончева, като член

НАЗНАЧАВА За  член Даяна Данаилова Йорданова ЕГН: **********

 

В СИК №1524000047, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Мариана Димитрова Иванова, като Зам.Председатели

НАЗНАЧАВА За  Зам.Председател Ганка Иванова Иванова: **********.

 

В СИК №1524000048, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Диана Маринчева Димитрова, като Секретар

НАЗНАЧАВА За  Секретар Теменужка Димитрова Димитрова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000050, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Антония Ангелова Петкова, като Зам.Председатели

НАЗНАЧАВА За  Зам.Председател Красимир Иванов ДимитровЕГН: **********

 

В СИК №1524000052, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Симеон Петров Кънчев, като Председател

НАЗНАЧАВА За  Председател Николина Крумова Гълабова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000052, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Цветелин Латинов Тончев, като член

НАЗНАЧАВА За  член Нина Тодорова Горанова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000057, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Гергана Мариянова Тошкова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Цветан Митков Иванов ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000058, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Елица Гетова ТрифоноваВулева, като член

НАЗНАЧАВА За  член Андрей Светославов Палашки ЕГН: **********

 

В СИК №1524000060, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Даниела Енчева Рибалкина, като член

НАЗНАЧАВА За  член Маргарит Драгомиров Даков ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000061, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Боян Николаев Боянов, като Председател

НАЗНАЧАВА За  Председател Младен Стефанов СтефановЕГН: **********

 

В СИК №1524000061, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Бойка Ефтимова Новоселска, като член

 

НАЗНАЧАВА За  член Румяна Ангелова Николова ЕГН: **********

В СИК №1524000062, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Теодора Димитрова Тодорова, като Зам.председател

НАЗНАЧАВА За  Зам.председател Петя Орлинова Бонинска ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000064, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Валя Тодорова Николаева, като член

НАЗНАЧАВА За  член Татяна Любомирова Николова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000066, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Веселка Ангелова Василева, като Зам.председател

НАЗНАЧАВА За  Зам.председател Луиза Стаменова Маринова ЕГН: **********

 

В СИК №1524000068, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Елена Станкова Станкева, като Председател

НАЗНАЧАВА За  Председател Марта Петрова Михайлова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000068, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Китка Василева Съйнова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Янка Христова Крачунова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000069, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Надежда Стефанова Найденова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Йордан Славов Добрев ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000072, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Анжела Богомилова Янкулова, като Зам.Председатели

НАЗНАЧАВА За  Зам.Председател Галя Георгиева Мачева: **********.

 

В СИК №1524000072, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Ваня Георгиева Бенкова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Мария Георгиева Недялкова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000073, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Петьо Йотов Маринов, като секретар

НАЗНАЧАВА За  секретар Венета Борисова Иванова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000074, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Доротея Валериева Желязкова, като Председател

НАЗНАЧАВА За  Председател Тихомир Велчев Илйчовски  ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000074, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Генади Трифонов Радуловски, като член

НАЗНАЧАВА За  член Цветелина Христова Георгиева ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000076, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Галя Петкова Йолова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Албена Валентинова Габрова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000077, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Иван Миков Арбов, като член

НАЗНАЧАВА За  член Пепа Спасова Ненкова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000078, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Александър Стефанов Домусчиев, като Зам.Председатели

НАЗНАЧАВА За  Зам.Председател Рени Симеонова Симеонова: ЕГН **********.

 

В СИК №1524000079, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Дора Панчева Бачева, като член

НАЗНАЧАВА За  член  Величка Стефанова Цветанова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000079, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Станчо Димитров Костадинов, като член

НАЗНАЧАВА За  член  Павлина Иванова Георгиева: ЕГН:**********.

 

В СИК №1524000080, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Бинка Любенова Иванова, като Председател

НАЗНАЧАВА За  Председател Иво Стефанов Стефанов ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000080, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Георги Костов Рагьовски, като член

НАЗНАЧАВА За  член Стефан Олег Маринов ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000080, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Емилия Кръстева Борисова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Стефан Стойнев Величков ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000081, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Мая Маринова Баросова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Надя Василева Петровска ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000082, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Оля Петкова Николова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Борислава Борисова Стоянова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000085, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Михаил Йовов Станчев, като член

НАЗНАЧАВА За  член Жанета Гетова ПетковаЕГН: **********.

 

В СИК №1524000088, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Никола Иванов Николов, като секретар

НАЗНАЧАВА За  секретар Красимир Янчев Василев ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000089, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Стилияна Драганова Бекярова, като Председатели

НАЗНАЧАВА За  Председател Милка Янчева Георгиева: **********.

 

В СИК №1524000092, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Яна Иванова Николова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Гергана Миткова Симеонова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000092, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Тихомир Маринов Маринов, като член

НАЗНАЧАВА За  член Мариела Йолова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000094, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Таско Тихомиров Ганчев, като секретар

НАЗНАЧАВА За  секретар Светлана Стефанова Величкова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000094, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Евгени Христов Василев, като член

НАЗНАЧАВА За  член Цветанка Асенова Дикова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000095, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Николай Валентинов Пешев, като член

НАЗНАЧАВА За  член Валя Владимирова Методиева ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000098, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Светла Геаргиева Генчева, като Председател

НАЗНАЧАВА За  Председател Пепа Цветанова Кузманова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000100, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Павлин Георгиев Симеонов, като член

НАЗНАЧАВА За  член Ралица Огнянова Йолова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000103, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Лилия Евгениева Димитрова, като секретар

НАЗНАЧАВА За  секретар Валери Иванов Джокин ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000106, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Нели Иванова Петкова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Стилияна Драганова Бекярова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000108, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Ирина Иванова Чуканова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Пламен Владков Петров ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000113, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Корнелия Христова Василева, като член

НАЗНАЧАВА За  член Тихомир Богомилов Цветанов ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000120, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Пенко Бориславов Иванов, като член

НАЗНАЧАВА За  член Айлян Наждетова Алиева ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000121, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Ирена Здравкова Бешева, като член

НАЗНАЧАВА За  член Кона Митева Дочева ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000124, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Лилия Цветанова Цочева, като член

НАЗНАЧАВА За  член Мая Василева Хитова ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000126, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Милка Янчева Георгиева, като член

НАЗНАЧАВА За  член Красимир Христов Косев ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000127, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Вероника Георгиева Чуклева, като секретар

НАЗНАЧАВА За  секретар Валентина Борисова Косева ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000127, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Майя Личева Николова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Галина Красимирова Матеева ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000224, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Красимира Иванова Накова, като член

НАЗНАЧАВА За  член Красимира Васкова ЛачеваКолеваЕГН: **********.

 

В СИК №1524000101, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Цветанка Георгиева Дикова, като секретар

НАЗНАЧАВА За  секретар Генка Петкова Андреева ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000205, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Дечко Лазаров Бонев, като зам.Председател

НАЗНАЧАВА За  Зам.Председател Мариян Русанов Иванов ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000003, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Иван Йорданов Вълов, като член

НАЗНАЧАВА За  член Еленка Тодорова Илчева ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000097, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Мартин Христов Хинтоларски, като член

НАЗНАЧАВА За  член Дечко Лазаров Бонев ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000006, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Татяна Петкова Крайчева, като Председател

НАЗНАЧАВА За  Председател Мария Цветанова Пандурска ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000050, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Мария Цветанова Пандурска, като член

НАЗНАЧАВА За  член Татяна Петкова Крайчева ЕГН: **********.

 

В СИК №1524000023, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Евгени Петров Личков, като член

НАЗНАЧАВА За  член Десислава Борисова Цекова ЕГН: **********.

 

В СИК№ 152400012, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА Осман Арифов Гюзелов   длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА  член Мирослава Севдалинова Илиева   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400013, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА Петър Ленинов Димитров   длъжност  зам.председател,

НАЗНАЧАВА За  зам.председател Наджи Назъмов Амишев   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400014, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА Анатоли Пламенов Митев   длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА член Вероника Валентинова Гарева   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400014, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА Вероника Валентинова Гарева  длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА член Цветелина Иванова Шиновска   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400015, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Мирослав Николаев Бунов  длъжност  председател,

НАЗНАЧАВА ЗА  Председател Милен Любенов Ангелов   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400016, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Явор Станимиров Пенков  длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА член Георги Стефанов Георгиев   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400017, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Галя Ангелова Георгиева  длъжност  секретар,

НАЗНАЧАВА ЗА Секретар Ивалина Борисова Георгиева   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400018, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Мирослава Севдалинова Илиева  длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА член Севил Алиманова Абдулова  с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400019, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА Наджи Назъмов Амишев  длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА член Лъчезар Илианов Илиев   с  ЕГН ********** 

 

В СИК№ 152400020, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Севил Алиманова Абдулова  длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА член Венолия Христова Вълова   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400021, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА Даринка Симеонова Андреева   длъжност председател,

НАЗНАЧАВА ЗА Председател Емил Красимиров Манов   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400022, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Митко Георгиев Радулов   длъжност  зам.председател,

НАЗНАЧАВА ЗА Зам.Председател Бюлент Сефединов Усов   с  ЕГН **********1 

 

В СИК№ 152400023, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Александър Георгиев Рачев  длъжност  секретар,

НАЗНАЧАВА ЗА  Секретар Емилия Георгиева Димитрова   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400024, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Калин Асенов Петков  длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА  член Севдалин Мартинов Илиев   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400025, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА Пламен Димитров Петков   длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА  Красимир Филков  Йорданов   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400026, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Емил Красимиров Манов  длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА  член Шибила Илианова Илиева   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400027, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Ана Димитрова Асенова  длъжност председател,

НАЗНАЧАВА ЗА Председател Веселина Христова Петкова   с  **********

В СИК№ 152400028, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Веселина Христова Петкова  длъжност  член ,

НАЗНАЧАВА ЗА член Пламен Димитров Петков   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400028, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Красимир Филков Йорданов  длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА  член Божидар Христов Михайлов   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400029, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Бюлент Сефидинов Усов   длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА  член Росица Симеонова Илиева   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400030, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Айхан Алиманов Абдулов  длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА  член Галя Ангелова Георгиева   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400031, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА Севгюн Сефединов Усов  длъжност  зам.председател,

НАЗНАЧАВА ЗА  зам.Председател Сашо Димитров Михайлов   с  ЕГН ********** 

 

В СИК№ 152400032, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Севдалин Маринов Илиев  длъжност  секретар,

НАЗНАЧАВА ЗА  Секретар Севгюн Сефединов Усов   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400032, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Борислав Олегов Илиев длъжност член,

НАЗНАЧАВА за член Поля Михайлова Маткова – ЕГН **********

 

В СИК№ 152400033, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА  Ивайло Стефанов Георгиев  длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА  член Александър Георгиев Дачев   с  ЕГН **********

 

В СИК№ 152400033, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА Ивалина Бориславова Георгиева   длъжност  член,

НАЗНАЧАВА ЗА  член Калин Асенов Петков   с  ЕГН **********

 

В СИК 152400001,   Община Плевен

ОСВОБОЖДАВА   Емилия Багрянова Качаунова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Зорница Иванова Линкова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400002 ,   Община Плевен

ОСВОБОЖДАВА   Емили Орлинова Георгиева, като член и

 НАЗНАЧАВА за член Елза Илиева Милева, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400003 ,   Община Плевен

ОСВОБОЖДАВА   Хакан Хайрединов Салиев, като председател и

НАЗНАЧАВА за председател Бена Милева Димитрова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400004, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Яница Асенова Йотковска, като зам.председател и

 НАЗНАЧАВА за зам.председател Силвия Руменова Милева, с ЕГН **********

 

 В СИК 152400005, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Сабрие Хилмиева Ислямова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Минка Филкова Илиева, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400006, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Александър Стилянов Йотковски, като член и

НАЗНАЧАВА за член Нериман Фердинандова Славчева, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400007, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Цветан Киров Николов, като член и

НАЗНАЧАВА за член Любка Иванова Славчева, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400008, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Вероника Георгиева Пешева, като секретар и

НАЗНАЧАВА за секретар Илиянка Шибилева Шибилева, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400009, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Зорка Андреева Минева, като председател и

НАЗНАЧАВА за председател Ема Миткова Милчева, с ЕГН **********;

НАЗНАЧАВА за член Левие Исинова Салиева, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400011, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Нели Цанкова Георгиева, като член и

НАЗНАЧАВА за член Гюлчехра Асанова Дервишева, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400036, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Джелял Шукриев Ахмедов, като председател и

НАЗНАЧАВА за председател Исмаил Юрианов Шерифов, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400037, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Фанка Борисова Микова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Елка Илиева Борисова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400038, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Йохан Орлинов Миков, като член и

НАЗНАЧАВА за член Ивелина Ренева Шерифова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400039, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Геновева Маринова Маркова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Деница Павлинова Петрова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400040, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Сами Исмаилов Исмаилов, като зам.председател и

НАЗНАЧАВА за зам.председател Шенай Ерджанова Исмаилова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400041, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Сейхан Бехчедов Сабриев, като член и

НАЗНАЧАВА за член Велишан Салиев Велишанов, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400042, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Севил Алиева Дервишева, като член и

НАЗНАЧАВА за член Румяна Николова Панкова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400043, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Айджан Юсейнова Ахмед, като член и

НАЗНАЧАВА за член Денис Ашкън Акман, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400044, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Красимира Васкова Николова, като секретар и

НАЗНАЧАВА за секретар Даниела Илийчева Иванова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400047, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Даниела Илчева Иванова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Севгюнюр Ибрахимова Исмаилова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400048, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Дияна Петрова Салиева, като член и

НАЗНАЧАВА за член Валериева Цветозарова Трифонова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400049, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Шенай Ерджанова Исмаилова, като зам.председател и

НАЗНАЧАВА за зам.председател Сами Исмаилов Исмаилов, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400050, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Шенай Самиева Исмаилова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Зюмбюл Алиева Ахмедова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400052, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Аян Юсеинов Ахмедов, като член и

НАЗНАЧАВА за член Георги Жоров Александров, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400057, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Елка Илиева Борисова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Марин Иванов Маринов, с ЕГН **********;

     

В СИК 152400057, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Елка Илиева Борисова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Марин Иванов Маринов, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400058, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Ивайло Маринов Маринов, като член и

НАЗНАЧАВА за член Тодор Ивайлов Маринов, с ЕГН **********;

 

 В СИК 152400060, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Асен Илиев Пацев, като председател и

НАЗНАЧАВА за председател Тодор Ивайлов Маринов, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400061, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Таня Георгиева Цветанова, като зам.председател и

НАЗНАЧАВА за зам.председател Елия Багрянова Гаврилова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400062, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Марин Ивайлов Маринов, като зам.председател и

НАЗНАЧАВА за зам.председател Асен Илиев Пацев, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400063, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Елия Борянова Гаврилова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Илиян Асенов Пацев, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400064, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Илиян Асенов Пацев, като член и

НАЗНАЧАВА за член Таня Георгиева Цветанова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400083, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Минет Шукриева Карабакърова, като секретар и

НАЗНАЧАВА за секретар Мая Николова Куртанова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400084, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Светла Маринова Денчева, като председател и

НАЗНАЧАВА за председател Царина Ангелова Димитрова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400085, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Светла Маринова Денчева, като член и

НАЗНАЧАВА за член Тихомир Тодоров Георгиев, с ЕГН **********

 

В СИК 152400086, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Гюнер Янусова Мехмедова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Шенгюл  Хамдиева Мустафова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400087, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Мая Николова Куртанова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Малинка Димитрова Табакова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400088, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Ася Билянова Азисова, като зам.председател и

НАЗНАЧАВА за зам.председател Метин Шукриев Куртанов, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400091, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Ферай Ердал Али, като член и

НАЗНАЧАВА за член Кристина Ненова Росенова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400092, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Шенгюл Хамдиева Мустафова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Кристина Ненова Росенова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400093, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Сезер Мехмедов Ахмедов, като член и

НАЗНАЧАВА за член Кристина Ненова Росенова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400094, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Валентина Колева Георгиева, като член и

НАЗНАЧАВА за член Христина Илиева Иванова, с ЕГН **********

 

В СИК 152400095, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Мехмед Наджиев Асанов, като член и

НАЗНАЧАВА за член Мухидин Ибрахимов Карнобатлъ, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400097, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Айлин Фиданова Чобанова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Мухидин Ибрахимов Карнобатлъ, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400098, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Десислава Цецова Велева, като секретар и

НАЗНАЧАВА за секретар Северина Пламенова Кападинова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400101, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Шехриза Шукриева Алиева, като член и

НАЗНАЧАВА за член Елмаз Ялдигер Исмаилова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400102, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Лейла Азис Карнобатлъ, като член и

НАЗНАЧАВА за член Айлин Ахмедова Ахмедова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400103, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Шенджан Яшарова Куртанова, като зам.председател и

НАЗНАЧАВА за зам.председател Фани Тинчева Ананива, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400104, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Мухитин Ибрахимов Карнобатлъ, като член и

НАЗНАЧАВА за член Татяна Цветанова Парашкевова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400105, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Илкнур Наилова Мустафова, като член и

НАЗНАЧАВА за член  Васко Стефанов Димитров, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400106, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Галя Цветанова Стоянова, като член и

НАЗНАЧАВА за член  Анани Тинчев Борисов, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400109, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Ердал Феимов Алиев, като член и

НАЗНАЧАВА за член  Светла Василева Цакова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400201, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Фани Миткова Чавдарова, като член и

НАЗНАЧАВА за член  Антон Марианов Исаев, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400210, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Красимира Христова Стоянова, като председател и

НАЗНАЧАВА за председател  Дако Лазаров Бонев, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400211, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Ивелина Любомирова Тодорова, като член и

НАЗНАЧАВА за член  Галя Стефанова Иванова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400212, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Ели Атанасова Атанасова, като секретар и

НАЗНАЧАВА за секретар  Любка Павлова Пенчева, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400216, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Величка Йорданова Петкова, като член и

 НАЗНАЧАВА за член  Мемиш Юсеинов Шабанов, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400223, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Миглена Юриева Юлианова, като зам.председател и

НАЗНАЧАВА за зам.председател Алдомир Наумов Проданов , с ЕГН **********;

 

В СИК 152400224, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Андриан Маринов Илиев, като член и

НАЗНАЧАВА за член Миглена Юриева Юлианова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400117, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Сабина Христова Асенова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Тихомир Цанов Иванов, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400119, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА   Мартин Матев Макавеев, като член и

НАЗНАЧАВА за член Милка Николаева Иванова , с ЕГН **********;

 

В СИК 152400003,   Община Плевен

ОСВОБОЖДАВА Габриела Ангелова Найденова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Иван Юриев Дачев, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400047,   Община Плевен :

ОСВОБОЖДАВА Станислав Александров Войнов, като член и

НАЗНАЧАВА за член  Сейхан Бехчедов Сабриев, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400062,   Община Плевен :

 

ОСВОБОЖДАВА Виляна Петрова Антонова, като член и

НАЗНАЧАВА за член  Кольо Димитров Маринов, с ЕГН **********;

 

 В СИК 152400085 ,   Община Плевен

ОСВОБОЖДАВА Шехриза Шукриева Алиева, като член и

НАЗНАЧАВА за член Наташка Аспарухова Костадинова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400091 ,   Община Плевен

ОСВОБОЖДАВА Мелиха Хилмиева Селимова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Борянка Любенова Костадинова, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400092 ,   Община Плевен

ОСВОБОЖДАВА Шенгюл Хамдиева Мустафова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Десислава Цецова Велева, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400093 ,   Община Плевен

ОСВОБОЖДАВА Авидан Дервишева Торбова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Шехриза Шукриева Алиева, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400104 ,   Община Плевен

ОСВОБОЖДАВА Метин Шукриев Куртанов, като член и

НАЗНАЧАВА за член Мая Емилова Добрева, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400223 ,   Община Плевен

ОСВОБОЖДАВА Юксел Мехмед Чаръкчъ, като член и

 НАЗНАЧАВА за член Шукри Илханов Мехмедов, с ЕГН **********;

 

В СИК 152400226 ,   Община Плевен

ОСВОБОЖДАВА Милена Йосифова Велева, като член и НАЗНАЧАВА за член Силвия Станиславова Тодорова, с ЕГН **********

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Айгюл Алиева Хасанова

* Публикувано на 13.05.2019 в 18:52 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 257–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

 • № 256–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Ваня Петрова Орозова, Кмет на Кметство с Николаево , Община Плевен

 • № 255– ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

всички решения