Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 257–ЕП
Плевен, 26.05.2019

ОТНОСНО: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

Постъпил е сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен , заведен в РИК –Плевен с вх.№455/26.05.2019г. получен в 18.18 мин.

В сигнала се излагат твърдения за отказ да се предадат за контрол и въвеждане  от председателя, заместник-председателя, секретаря или член на СИК на секционни протоколи и изборни книжа на секционни  избирателни комисии №15390001 и №153900012 находящи се на територията на община Кнежа.

След запознаване с изложеното РИК-15  Плевен предприе и осъществи  незабавен контакт от  отговорника от РИК Плевен за община Кнежа Моника Чочева със ръководствата и съставите на секционни  избирателни комисии №15390001 и №153900012 и след напомняне на същите за тяхната административно наказателна отговорност по чл.285 от НПК същите  декларираха готовност за изпълнение на своите задължения по предаване на изборните книжа и материали съгласно Изборния кодекс.

С оглед на изпразнения  от съдържание сигнал на Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа и след разговор с нея с цел информиране на същата за готовността на СИК №153900001 и №153900012 да изпълнят задълженията си по Изборния кодекс  и с оглед гореизложеното на основание  чл. 72 ал.1, т.20 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Плевен

                                                           Р Е Ш И:

Отхвърля  подадения сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен  от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа, поради липса на съдържание и на състав на извършено нарушение на Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Айгюл Алиева Хасанова

* Публикувано на 26.05.2019 в 22:59 часа

Календар

Решения

  • № 257–ЕП / 26.05.2019

    относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

  • № 256–ЕП / 26.05.2019

    относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Ваня Петрова Орозова, Кмет на Кметство с Николаево , Община Плевен

  • № 255– ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

всички решения