Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 255– ЕП
Плевен, 26.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

Постъпил  е сигнал от  Сигнал от  Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2- гласоподавател в ИР 15 Плевенски, заведен в  РИК-Плевен с вх.№442 от 26.05.2019г. в 15.43 часа, в който се твърди,  че при посещение в СИК №152400013  твърди, че архитектурната среда на избирателната секция не отговаря на Наредба №4 от 1 юли 2009г. за проектиране на изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението  включително за  хората с увреждания  и  твърди, че е налице дискриминация по чл.4, ал.1 от Закона за дискриминация и се иска също създаване на подходящи условия за гласуване на хора хората с увреждания в секция.

След като се  запозна с изнесените факти и обстоятелства в подадения сигнал, се установи, че  твърденията в него са неоснователни и същия следва да бъде отхвърлен.

РИК Плевен  е публикувала на своята ел.страница мерките позволяващи на избирателите с увредено зрение и затруднения придвижването да упражнят правото си на глас в избирателните секции на територията на град Плевен.Видно от т.1 сред посочените секции, снабдени с подходи, отговарящи на изискванията на Приложение 2 от Решение 173-ЕП / 17.04.2019г. относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския Парламент от Република България на 26 май 2019г. е и секция №152400022 с адрес гр.Плевен ж.к. Дружба №310 ОУ „Климент Охридски“ (сградата на ФСГ „Интелект“).Същата секция е оборудвана с кабина за гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.Избирателите със затруднения в придвижването имат възможност да заявят специализиран транспорт в изборния ден на телефон: 064 / 881 204 включително и сигналоподателя Върбан Мончев.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен подадения сигнал от Сигнал Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Айгюл Алиева Хасанова

* Публикувано на 26.05.2019 в 19:36 часа

Календар

Решения

  • № 257–ЕП / 26.05.2019

    относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

  • № 256–ЕП / 26.05.2019

    относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Ваня Петрова Орозова, Кмет на Кметство с Николаево , Община Плевен

  • № 255– ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

всички решения