Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 164–ЕП
Плевен, 15.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район – Плевенски.

Постъпило е предложение от Енгин Исмаилов Кючуков, упълномощен представител на ПП „ДПС“ за Община Гулянци, заведено в РИК - Плевен с вх. №170 от 15.05.2019г. за промяна съставите на СИК  на територията на Община Гулянци

 

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

В СИК №150800005, Община Гулянци.

ОСВОБОЖДАВА Ангел Сергеев Ангелов, като зам. председател и

НАЗНАЧАВА за зам. председател Гинка Василева Якимова с ЕГН: **********

 

В СИК №150800007, Община Гулянци.

ОСВОБОЖДАВА  Лазаринка Карменова Якимова , като член и

НАЗНАЧАВА за член Николай Васков Янков с ЕГН: *********

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Айгюл Алиева Хасанова

* Публикувано на 15.05.2019 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 257–ЕП / 26.05.2019

    относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

  • № 256–ЕП / 26.05.2019

    относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Ваня Петрова Орозова, Кмет на Кметство с Николаево , Община Плевен

  • № 255– ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

всички решения