Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 204–ЕП
Плевен, 22.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. в Петнадесети изборен район – Плевенски.

Постъпили са предложения от Свeтослав Доков, упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА и ВМРО”-ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”  за Община Плевен, заведени в РИК Плевен с вх. №295/22.05.2019г. и №315/22.05.2019г.  за промяна съставите на СИК на територията на Община Плевен.

 

Постъпило е предложение от Деница Катронска, упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ”  за Община Плевен, заведено в РИК Плевен с вх. №314/22.05.2019г. за промяна състав на СИК на територията на Община Плевен.

 

Постъпило е предложение от Свилен Атанасов, упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ”  за Община Плевен, заведено в РИК Плевен с вх. №201/17.05.2019г. за промяна състав на СИК на територията на Община Плевен.

 

На основание чл. 72 ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

В СИК №152400019, Община Плевен.

ОСВОБОЖДАВА Георги Иванов Стоичков, като зам. председател и

НАЗНАЧАВА за зам. председател Антон Григоров Ангелов с ЕГН: ***

В СИК 152400224, Община Плевен,

ОСВОБОЖДАВА Асен Илиев Попов, като секретар и

НАЗНАЧАВА за секретар Виктория Любенова Лачева с ЕГН: ***

 

В СИК 152400227, Община Плевен,

ОСВОБОЖДАВА Кристина Ивайлова Иванова, като секретар и

НАЗНАЧАВА за секретар Асен Илиев Попов с ЕГН: ***

В СИК 152400074, Община Плевен,

ОСВОБОЖДАВА Симеон Димитров Пацов, като член и

НАЗНАЧАВА за член Данаил Василев Василев с ЕГН: ***

В СИК 152400038, Община Плевен,

ОСВОБОЖДАВА Милка Янчева Георгиева, като председател и

НАЗНАЧАВА за председател Биляна Дикова Велева-Грънчарова с ЕГН:***

В СИК №1524000002, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Изабела Бонкова Петрова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Велислава Тончева Величкова – Христова с ЕГН: ***

В СИК №1524000004, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Бисерка Антонова Атанасова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Милена Людмилова Габрова с ЕГН:***.

В СИК №1524000018, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Даниел Парашкевов Дафинов, като секретар и

Да се НАЗНАЧИ за секретар Лора Илиянова Герасимова с ЕГН: ***

В СИК №1524000021, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Таня Димитрова Милашка, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Веселин Георгиев Христо с ЕГН: ***.

В СИК №1524000027, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Лиляна Томова Маринова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Георги Трифонов Христов с ЕГН: ***.

В СИК №1524000030, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Димитър Николов Атанасов, като секретар и

Да се НАЗНАЧИ за секретар Симеонка Иванова Вълчева - Василевас ЕГН: ***

В СИК №1524000030, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Пенко Ангелов Обретенов, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Йорданка Иванова Янчева с ЕГН: ***.

В СИК №1524000030, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Малинка Аспарухова Антова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Дочка Карлова Янкулова с ЕГН: ***

В СИК №1524000033, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Христина Димитрова Дочева, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Кирил Иванов Иванов с ЕГН: ***

В СИК №1524000037, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Марио Спасов Георгиев, като Председател и

Да се НАЗНАЧИ за Председател Теодора Петрова Петкова с ЕГН: ***

В СИК №1524000037, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Анета Иванова Найденова - Цекова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Калинка Георгиева Христова с ЕГН: ***.

В СИК №1524000037, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Васил Асенов Симеонов, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Наско Асенов Биралиев с ЕГН: ***.

В СИК №1524000039, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Цветанка Асенова Дикова, като секретар и

Да се НАЗНАЧИ за секретар Генка Веселинова Атанасова с ЕГН: ***

В СИК №1524000051, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Велислава Тончева Величкова - Христова, като секретар и

Да се НАЗНАЧИ за секретар Мая Петрова Цветанова с ЕГН***.

В СИК №1524000060, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Генка Веселинова Атанасова, като секретар и

Да се НАЗНАЧИ за секретар Петър Георгиев Николов с ЕГН: ***

В СИК №1524000060, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Маргарит Драгомиров Даков, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Теодора Пламенова Тодорова с ЕГН: ***.

В СИК №1524000060, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Петьо Блажев Митрофанов, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Валя Георгиева Стоянова с ЕГН***.

В СИК №1524000062, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Петя Орлинова Бонинска, като Зам.председател и

Да се НАЗНАЧИ за Зам.председател Веселинка Методиева Петрова с ЕГН: ***

В СИК №1524000062, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Зорка Ташкова Кънчева, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Янка Венциславова Николова с ЕГН: ***

В СИК №1524000062, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Веселина Симеонова Катева, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Маргарита Цветкова Тодорова с ЕГН: ***.

В СИК №1524000068, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Марта Петрова Михайлова, като Председател и

Да се НАЗНАЧИ за Председател Полтавия Георгиева Гешевас ЕГН: ***.

В СИК №1524000069, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Йордан Славов Добрев, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Маргарит Драгомиров Даков с ЕГН: ***

В СИК №1524000073, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Галя Георгиева Мачева, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Веселинка Панайотова Христова с ЕГН:***

В СИК №1524000079, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Евгения Димитрова Георгиева, като Секретар и

Да се НАЗНАЧИ за Секретар Снежана Георгиева Церянска с ЕГН: ***.

В СИК №1524000081, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Моника Атанасова Маринова, като Зам.председател и

Да се НАЗНАЧИ за Зам.председател Катя Печева Дочева с ЕГН:***.

В СИК №1524000084, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Добромир Трифонов Стоев, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Христина Димитрова Дочева с ЕГН: ***.

В СИК №1524000085, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Кармен Георгиева Цветанова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Веселина Симеонова Катева с ЕГН: ***.

В СИК №1524000097, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Татяна Хараламбиева Янчева, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Красимира Христова Иванова с ЕГН: ***

В СИК №1524000098, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Елена Мирославова Димитрова-Ганчева, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Андрей Игнатов Илиев ЕГН: ***.

В СИК №1524000099, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Веселка Симеонова Петрова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Стефка Захариева Атева с ЕГН: ***.

В СИК №1524000105, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Гергана Яворова Йончева, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Донка Димитрова Минарева с ЕГН: ***.

В СИК №1524000109, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Лорета Милкова Лачкова, като Секретар и

Да се НАЗНАЧИ за Секретар Иванка Цветкова Начева с ЕГН: ***.

В СИК №1524000111, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Даринка Методиев Стоянова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Христо Маринов Калейски с ЕГН: ***

В СИК №1524000117, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Надя Василева Петровска, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Цонка Иванова Личева с ЕГН: ***.

В СИК №1524000119, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Боряна Валентинова Симеонова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Тотка Маринова Недкова с ЕГН: ***

В СИК №1524000119, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Паолина Пламенова Янева, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Изабела Игнатова Бориславова  с ЕГН: ***.

В СИК №1524000130, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се НАЗНАЧИ за член Захаринка Петрова Петрова с ЕГН: ***.

 В СИК №1524000204, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Румен Маринов Мотовски, като Зам.- председател и

Да се НАЗНАЧИ за Зам.- председател Кирил Колев Пъшев с ЕГН: ***.

В СИК №1524000204, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Бисер Иванов Илиев, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Георги Илиев Петков с ЕГН: ***.

В СИК №1524000204, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Веселин Георгиев Христов, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Ламби Спасов Маджаровс ЕГН: ***.

В СИК №1524000205, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Венцислав Христов Киров, като Секретар и

Да се НАЗНАЧИ за Секретар Борис Николов Иванов с ЕГН: ***

В СИК №1524000205, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Мая Петрова Цветанова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Иван Пъшев Пъшев с ЕГН: ***

В СИК №1524000205, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Илия Иванов Илиев, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Симеон Богданов Иванов с ЕГН: ***.

В СИК №1524000206, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Иво Сашов Александров, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Антон Колев Пъшев с ЕГН: ***

В СИК №1524000206, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Иван Юриев Дачев, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Пъшо Иванов Пъшев с ЕГН: ***.

В СИК №1524000209, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Миглена Бориславова Костова, като Председател и

Да се НАЗНАЧИ за член Людмил Петкова Петков с ЕГН: ***

В СИК №1524000209, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Надка Славкова Ганчева, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Кунка Кирилова Маринова с ЕГН***.

В СИК №1524000209, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Валя Андреева Петрова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Валери Василев Минков с ЕГН: ***.

В СИК №1524000210, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Никола Стоянов Хаджиев, като Зам.председател и

Да се НАЗНАЧИ за Зам.председател Валя Иванова Алекова с ЕГН: ***

В СИК №1524000217, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Павлин Валериев Стоянов, като Секретар и

Да се НАЗНАЧИ за Секретар Красимира Павлинова Симеонова с ЕГН: ***

В СИК №1524000217, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Красимира Павлинова Симеонова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Ваня Илиева Ненова с ЕГН: ***

В СИК №1524000218, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Цецка Парашкевова Стоянова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Ирена Цветанова Атанасова с ЕГН: ***

В СИК №1524000219, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Ирена Цветанова Атанасова, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Иглика Генова Генова с ЕГН: ****

В СИК №1524000231, гр.Плевен, Община Плевен.

Да се ОСВОБОДИ  Гергана Петрова Мишева, като член и

Да се НАЗНАЧИ за член Аксиния Шибилева Германова с ЕГН: ***

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Айгюл Алиева Хасанова

* Публикувано на 22.05.2019 в 20:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 257–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

 • № 256–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Ваня Петрова Орозова, Кмет на Кметство с Николаево , Община Плевен

 • № 255– ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

всички решения