Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 247–ЕП
Плевен, 25.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. в Петнадесети изборен район – Плевенски.

Постъпило е предложение от Пламен Янев, упълномощен представител на КП „ББЦ” за Община Долна Митрополия, заведено в РИК Плевен с вх. №433/25.05.2019г. за промяна съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия.

 

Постъпило е предложение от Енгин Кючуков, упълномощен представител на ПП „ББЦ” за Община Долна Митрополия, заведено в РИК Плевен с вх. №437/25.05.2019г. за промяна съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия.

 

На основание чл. 72 ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК Районна избирателна комисия Плевен

Р Е Ш И:

В СИК №15100010, Община Долна Митрополия.

ОСВОБОЖДАВА Валентина Петрова Станкова, като член и

НАЗНАЧАВА За член Людмил Юлиянов Ангелов с ЕГН: **********

 

В СИК №15100012, Община Долна Митрополия.

ОСВОБОЖДАВА Явор Цветанов Киров, като член и

НАЗНАЧАВА За член Ася Венцова Борисова с ЕГН: **********

 

 

В СИК №15100019, Община Долна Митрополия.

ОСВОБОЖДАВА Галя Иванова Андреева, като член и

НАЗНАЧАВА За член Мишо Асенов Илиев с ЕГН: **********

 

В СИК №15100008, Община Долна Митрополия.

ОСВОБОЖДАВА Александър Георгиев Нешков, като член и

НАЗНАЧАВА За член Михо Мирославов Михов с ЕГН: **********

 

В СИК №15100031, Община Долна Митрополия.

ОСВОБОЖДАВА Венцислава Илиева Македонска, като член и

НАЗНАЧАВА За член Калинка Георгиева Симеонова с ЕГН: **********

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Айгюл Алиева Хасанова

* Публикувано на 25.05.2019 в 22:02 часа

Календар

Решения

  • № 257–ЕП / 26.05.2019

    относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

  • № 256–ЕП / 26.05.2019

    относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Ваня Петрова Орозова, Кмет на Кметство с Николаево , Община Плевен

  • № 255– ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

всички решения