Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 06-ЕП
Плевен, 12.04.2019

ОТНОСНО: Определяне на числения състав на секционните избирателни комисии /СИК/ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

 На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и чл. 92, ал. 4, ал.3, ал. 6, ал.7 и ал.9 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК и заповеди на кметове на общини в Област Плевен за образуване на секции: 
 
Районната избирателна комисия - Плевен
Р Е Ш И:
1. Определя общия брой на членовете на секционните избирателни комисии в Петнадесети изборен район-Плевенски в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26-ти май 2019 г. на 3176 членове в 374 бр. СИК, разпределени по общини и секции, както следва:
 
1.1. За Община Белене определя общ брой 123 членове на СИК, разпределени в 15 секции, както следва: 1.1.1. Избирателна секция № 001, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена; 1.1.2. Избирателна секция № 002, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена; 1.1.3. Избирателна секция № 003, гр. Белене, ул. “Васил Левски” № 36А, стая на Център за обществена подкрепа, първи етаж - 9 члена; 1.1.4. Избирателна секция № 004, гр. Белене, ул. “Васил Левски” № 36А, стая на Център за обществена подкрепа, първи етаж - 9 члена; 1.1.5. Избирателна секция № 005, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена; 1.1.6. Избирателна секция № 006, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена; 1.1.7. Избирателна секция № 007, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена; 1.1.8. Избирателна секция № 008, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена; 1.1.9. Избирателна секция № 009, с. Деков, ул. “Неделчо Георгиев” № 9, кметството - 7 члена; 1.1.10. Избирателна секция № 010, с. Татари, ул. “Георги Димитров” № 59, ОУ “Отец Паисий” - 7 члена; 1.1.11. Избирателна секция № 011, с. Петокладенци, ул. “Осъм” № 3, кметството - 7 члена; 1.1.12. Избирателна секция № 012, с. Кулина вода, ул. “Георги Димитров” № 45, НЧ “Изгрев” - 7 члена; 1.1.13. Избирателна секция № 013, с. Бяла вода, ул. “Васил Левски” № 50а, автобусна спирка (помещение №1)  - 7 члена; 1.1.14. Избирателна секция № 015, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 7 члена; 1.1.15. Избирателна секция № 016, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена.
 
1.2. За Община Гулянци определя общ брой 164 членове на СИК, разпределени в 20 секции, както следва: 1.2.1. Избирателна секция № 001, гр. Гулянци, ул. “Г. С. Раковски” № 19, СУ “Хр. Смирненски” - 9 члена; 1.2.2. Избирателна секция № 002, гр. Гулянци, ул. “Г. С. Раковски” № 19, СУ “Хр. Смирненски” - 9 члена; 1.2.3. Избирателна секция № 003, гр. Гулянци, пл. “Свобода” № 1, читалище “П. Р. Славейков” - 9 члена; 1.2.4. Избирателна секция № 004, гр. Гулянци, пл. “Свобода” № 1, читалище “П. Р. Славейков” - 9 члена; 1.2.5. Избирателна секция № 005, с. Шияково, ул. “Александър Стамболийски” № 2, читалище “Васил Левски” - 7 члена;
1.2.6. Избирателна секция № 006, с. Крета, ул. “Александър Стамболийски” № 19, читалище “Пробуда” - 7 члена; 1.2.7. Избирателна секция № 007, с. Ленково, ул. “Ленко Мишев” № 50А, младежки клуб  - 7 члена; 1.2.8. Избирателна секция № 008, с. Милковица, ул. “Яворов” № 10, ОУ “Хр. Ботев” - 9 члена; 1.2.9. Избирателна секция № 009, с. Милковица, ул. “Яворов” № 10, ОУ “Хр. Ботев” - 9 члена; 1.2.10. Избирателна секция № 010, с. Долни Вит, ул. “Коста Златарев” № 2, НУ “Васил Левски” - 7 члена; 1.2.11. Избирателна секция № 011, с. Сомовит, ул. “Дунав”№1, ресторант „Дунав” - 9 члена; 1.2.12. Избирателна секция № 012, с. Брест, ул. “Странджа” № 39, ОУ “Хр. Ботев” - 9 члена; 1.2.13. Избирателна секция № 013, с. Брест, ул. “Хан Аспарух” № 2Б, клуб на пенсионера - 9 члена; 1.2.14. Избирателна секция № 014, с. Брест, ул. “Отец Паисий” № 4, НУ “Отец Паисий” - 9 члена; 1.2.15. Избирателна секция № 015, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров” - 9 члена; 1.2.16. Избирателна секция № 016, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров” - 9 члена; 1.2.17. Избирателна секция № 017, с. Гиген, ул. “Георги Димитров” № 34, НУ “Кирил и Методий” – 7 члена; 1.2.18. Избирателна секция № 018, с. Искър, ул. “Васил Левски” № 30, детската градина - 7 члена; 1.2.19. Избирателна секция № 019, с. Загражден, ул. “Г. Димитров” № 7, ритуална зала на кметството - 7 члена; 1.2.20. Избирателна секция № 020, с. Дъбован, ул. “Янтра” №1 ДГ „Калинка”-7 члена;
 
1.3. За Община Долна Митрополия определя общ брой 257 членове на СИК, разпределени в 33 секции, както следва: 1.3.1. Избирателна секция № 001, с. Байкал, ул. “Георги Димитров” № 39, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена; 1.3.2. Избирателна секция № 002, с. Биволаре, пл. “Освобождение” № 1, НЧ “Пробуда -1927” - 7 члена; 1.3.3. Избирателна секция № 003, с. Божурица, ул. “Христо Ботев” № 2, ОУ “Христо Ботев” - 9 члена; 1.3.4. Избирателна секция № 004, с. Брегаре, ул. “Георги Димитров” № 86, кметството - 7 члена; 1.3.5. Избирателна секция № 005, с. Горна Митрополия, ул. “Иван Рилски” № 4, филиал на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена; 1.3.6. Избирателна секция № 006, с. Горна Митрополия, ул. “Георги Димитров” № 3, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена; 1.3.7. Избирателна секция № 007, с. Горна Митрополия, ул. “Васил Априлов” № 6, ДГ “Незабравка” - 7 члена; 1.3.8. Избирателна секция № 008, с. Гостиля, ул. “Георги Димитров” № 61А, НЧ “Г. С. Раковски-1927” - 7 члена; 1.3.9. Избирателна секция № 009, гр. Долна Митрополия, ул. “Мизия” № 1А, клуб на пенсионера и инвалида - 9 члена; 1.3.10. Избирателна секция № 010, гр. Долна Митрополия, ул. “Трети март” № 29А, СУ “Васил Априлов” - 9 члена; 1.3.11. Избирателна секция № 011, гр. Долна Митрополия, ул. “Цоню Матев” № 3, филиал на СУ “Васил Априлов” - 9 члена; 1.3.12. Избирателна секция № 012, гр. Долна Митрополия, ул. “Цоню Матев” № 3, филиал на СУ “Васил Априлов” - 9 члена; 1.3.13. Избирателна секция № 013, с. Комарево, ул. “Уилям Гладстоун” № 5, НЧ “Наука -1905” - 9 члена; 1.3.14. Избирателна секция № 014, с. Комарево, ул. “Хан Кубрат” № 29, магазин на ПК „Вит” - 7 члена; 1.3.15. Избирателна секция № 015, с. Крушовене, ул. “Девети септември” № 2, ОУ “Климент Охридски” - 7 члена; 1.3.16. Избирателна секция № 016, с. Крушовене, ул. “Георги Димитров” № 2, Общинска сграда”  - 7 члена; 1.3.17. Избирателна секция № 017, с. Ореховица, пл. “Възраждане” № 1, ОУ “Хр. Смирненски” - 7 члена; 1.3.18. Избирателна секция № 018, с. Ореховица, пл. “Възраждане” № 9, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена; 1.3.19. Избирателна секция № 019, с. Ореховица, ул. “Иван Вазов” № 56,  магазин „Алийца”  - 7 члена; 1.3.20. Избирателна секция № 020, с. Победа, ул. “24-ти май” № 32, Клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена; 1.3.21. Избирателна секция № 021, с. Подем, пл. “Вит” № 3, кметството - 9 члена; 1.3.22. Избирателна секция № 022, с. Рибен, ул. “Кирил и Методий” № 72, филиал на ЦГ „Божур” - 9 члена; 1.3.23. Избирателна секция № 023, с. Славовица, ул. “П. К. Яворов” № 13, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена; 1.3.24. Избирателна секция № 024, с. Ставерци, ул. “Цанко Церковски” № 29, ОУ “Кирил и Методий” - 7 члена; 1.3.25. Избирателна секция № 025, с. Ставерци, пл. “Македония” № 2, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена; 1.3.26. Избирателна секция № 026, с. Ставерци, ул. “Бачо Киро” №1 , ЦГ “В. Иванов” - 7 члена;
1.3.27. Избирателна секция № 027, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена; 1.3.28. Избирателна секция № 028, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 7 члена; 1.3.29. Избирателна секция № 029, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 14, СУ “Евлоги Георгиев” -7 члена; 1.3.30. Избирателна секция № 030, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 96, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 7 члена; 1.3.31. Избирателна секция № 031, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 96, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена; 1.3.32. Избирателна секция № 032, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 14, СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена; 1.3.33. Избирателна секция № 033, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена.
 
1.4. За Община Долни Дъбник определя общ брой 171 членове на СИК, разпределени в 21 секции, както следва: 1.4.1. Избирателна секция № 001, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 151, ПУ “Асен Киселинчев” - 9 члена; 1.4.2. Избирателна секция № 002, гр. Долни Дъбник, ул. “Васил Левски” № 30, НУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена; 1.4.3. Избирателна секция № 003, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 58, СУ “Христо Ботев” - 7 члена; 1.4.4. Избирателна секция № 004, гр. Долни Дъбник, ул. “Любен Каравелов” № 5, ДГ “Щастливо детство” - 9 члена; 1.4.5. Избирателна секция № 005, гр. Долни Дъбник, ул. “Хан Омуртаг” № 2а, НУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена; 1.4.6. Избирателна секция № 006, гр. Долни Дъбник, ул. “Генерал Ганецки” № 6, клуб на инвалида - 7 члена; 1.4.7. Избирателна секция № 007, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 58, СУ “Христо Ботев” - 7 члена; 1.4.8. Избирателна секция № 008, гр. с. Градина, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 2а, кметството - 9 члена; 1.4.9. Избирателна секция № 009, гр. с. Петърница, ул. “Георги Димитров” № 9, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена; 1.4.10. Избирателна секция № 010, с. Петърница, ул. “Георги Димитров” № 9, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена; 1.4.11. Избирателна секция № 011, с. Бъркач, ул. “Владимир Ил.Ленин“” № 2, сграда на Кметство, първи етаж, малък салон  - 9 члена; 1.4.12. Избирателна секция № 012, с. Крушовица, ул. “Георги Димитров” № 62, клуб на пенсионера - 9 члена; 1.4.13. Избирателна секция № 013, с. Крушовица, ул. “Димитър Благоев” № 1, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена; 1.4.14. Избирателна секция № 014, с. Крушовица, ул. “Димитър Благоев” № 1, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена; 1.4.15. Избирателна секция № 015, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 2, ОУ “Христо Ботев” - 7 члена; 1.4.16. Избирателна секция № 016, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 9, клуб на пенсионера - 9 члена; 1.4.17. Избирателна секция № 017, с. Садовец, ул. “Иван Асен II” №2, пивница на ПК „Орач” № 2 -  7 члена; 1.4.18. Избирателна секция № 018, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 42, бивша ДГ „Гергана” - 7 члена; 1.4.19. Избирателна секция № 019, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена; 1.4.20. Избирателна секция № 020, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена; 1.4.21. Избирателна секция № 021, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена.
 
1.5. За Община Искър определя общ брой 82 членове на СИК, разпределени 10 секции, както следва: 1.5.1. Избирателна секция № 001, гр. Искър, ул. “Христо Ботев” № 17 - 9 члена; 1.5.2. Избирателна секция № 002, гр. Искър, ул. “Христо Ботев” № 17 - 9 члена; 1.5.3. Избирателна секция № 003, гр. Искър, ул. “Г. Димитров” № 43 - 9 члена; 1.5.4. Избирателна секция № 004, гр. Искър, ул. “Г. Димитров” № 43 - 9 члена; 1.5.5. Избирателна секция № 005, с. Долни Луковит, ул. “Г. Димитров” № 72 - 7 члена;
1.5.6. Избирателна секция № 006, с. Долни Луковит, ул. “Христо Ботев” № 6 - 7 члена; 1.5.7. Избирателна секция № 007, с. Долни Луковит, ул. “Александър Стамболийски” № 43А - 9 члена; 1.5.8. Избирателна секция № 008, с. Писарово, ул. “Г. Димитров” № 81 - 9 члена; 1.5.9. Избирателна секция № 009, с. Староселци, ул. “Г. Димитров” № 2А - 7 члена; 1.5.10. Избирателна секция № 010, с. Староселци, ул. “Г. Димитров” № 2 - 7 члена.
 
1.6. За Община Кнежа определя общ брой 151 членове на СИК, разпределени в 17 секции, както следва: 1.6.1. Избирателна секция № 001, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 члена; 1.6.2. Избирателна секция № 002, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 члена; 1.6.3. Избирателна секция № 003, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 члена; 1.6.4. Избирателна секция № 004, гр. Кнежа, ул. “Христо Ботев” № 20, НУ “Кнежица” - 9 члена; 1.6.5. Избирателна секция № 005, гр. Кнежа, ул. “Христо Ботев” № 20, НУ “Кнежица” - 9 члена; 1.6.6. Избирателна секция № 006, гр. Кнежа, ул. “Христо Смирненски” № 52, СОУ “Н. Рилски” - 9 члена; 1.6.7. Избирателна секция № 007, гр. Кнежа, ул. “Христо Смирненски” № 52, СОУ “Н. Рилски” - 9 члена; 1.6.8. Избирателна секция № 008, гр. Кнежа, ул. “М. Боев” № 86А, старата гимназия - 9 члена; 1.6.9. Избирателна секция № 009, гр. Кнежа, ул. “П. Хилендарски” № 26, ОУ “Отец Паисий” - 9 члена; 1.6.10. Избирателна секция № 010, гр. Кнежа, ул. “П. Хилендарски” № 26, ОУ “Отец Паисий” - 9 члена; 1.6.11. Избирателна секция № 011, гр. Кнежа, ул. “М. Боев” № 48, НЧ“Борба” - 9 члена; 1.6.12. Избирателна секция № 012, гр. Кнежа, ул. “Н. Вапцаров” № 2, филиал на НУ “Кнежица” - 9 члена; 1.6.13. Избирателна секция № 013, гр. Кнежа, ул. “Н. Вапцаров” № 2, филиал на НУ “Кнежица” - 9 члена; 1.6.14. Избирателна секция № 014, с. Бреница, ул. “Христо Ботев” № 12, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена; 1.6.15. Избирателна секция № 015, с. Бреница, ул. “Христо Ботев” № 12, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена; 1.6.16. Избирателна секция № 016, с. Еница, ул. “Ленин” № 5, ОУ “Васил Левски”- 9 члена; 1.6.17. Избирателна секция № 017, с. Лазарово, ул. “Г. Димитров” № 27, ритуална зала - 7 члена;
 
1.7. За Община Левски определя общ брой 252 членове на СИК, разпределени в 30 секции, както следва: 1.7.1. Избирателна секция № 001, гр. Левски, ул. „Малчика “ № 19, клуб - 9 члена; 1.7.2. Избирателна секция № 002, гр. Левски, ул. „ Иван Вазов ” № 4, училище „ Кр. Попов” - 9 члена; 1.7.3. Избирателна секция № 003, гр. Левски, ул. „ Иван Вазов ” № 4, училище „ Крум Попов” - 9 члена; 1.7.4. Избирателна секция № 004, гр. Левски, ул. „Васил Априлов“ № 50, училище „ Максим Горки” - 9 члена; 1.7.5. Избирателна секция № 005, гр. Левски, клуб в квартал 141, парцел 1 - 7 члена; 1.7.6. Избирателна секция № 006, гр. Левски, ул. „Отец Паисий“ № 10, училище „ Христо Ботев “ - 9 члена; 1.7.7. Избирателна секция № 007, гр. Левски, ул. „Отец Паисий“ № 10, училище „ Христо Ботев “ - 9 члена; 1.7.8. Избирателна секция № 008, гр. Левски, ул. „Христо Ботев” № 45б,  - 9 члена; 1.7.9. Избирателна секция № 009, гр. Левски, ул. „Райко Даскалов“ № 42а, клуб - 9 члена; 1.7.10. Избирателна секция № 010, гр. Левски, ул. „Антим I“ № 11, ОДЗ „Локомотив“ - 9 члена; 1.7.11. Избирателна секция № 011, гр. Левски, бул. „България“ № 43, клуб на пенсионера - 9 члена; 1.7.12. Избирателна секция № 012, гр. Левски, ул. „Малчика“ № 14, Дневен център за хора с увреждания- 9 члена; 1.7.13. Избирателна секция № 013, гр. Левски, ул. „Антим I“ № 11, , ОДЗ „Локомотив“ - 7 члена; 1.7.14. Избирателна секция № 015, с. Асеновци, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена; 1.7.15. Избирателна секция № 016, с. Асеновци, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена; 1.7.16. Избирателна секция № 017, с. Аспарухово, клуб на пенсионера - 7 члена; 1.7.17. Избирателна секция № 018, с. Божурлук, читалището - 7 члена; 1.7.18. Избирателна секция № 019, с. Българене, кметството - 9 члена; 1.7.19. Избирателна секция № 020, с. Варана, читалището - 7 члена; 1.7.20. Избирателна секция № 021, с. Градище, клуб на пенсионера - 9 члена; 1.7.21. Избирателна секция № 022, с. Градище, салон на ул. „Тараклъка“ - 7 члена; 1.7.22. Избирателна секция № 023, с. Изгрев, читалището - 7 члена; 1.7.23. Избирателна секция № 024, с. Козар Белене, ул. „Съединение” №32  клуб на пенсионера - 9 члена; 1.7.24. Избирателна секция № 025, с. Малчика, НЧ „Пробуда-1928” - 9 члена; 1.7.25. Избирателна секция № 026, с. Малчика, Кметство - 9 члена; 1.7.26. Избирателна секция № 027, с. Обнова, сградата на Селкооп “Сила” - 7 члена; 1.7.27. Избирателна секция № 028, с. Обнова, Клуб на пенсионера - 9 члена; 1.7.28. Избирателна секция № 029, с. Обнова, ОУ „Неофит Рилски” - 9 члена; 1.7.29. Избирателна секция № 030, с. Стежерово, ул. „Люляк” № 2, читалището - 7 члена; 1.7.30. Избирателна секция № 031, с. Трънчовица, читалището - 9 члена.
 
1.8. За Община Никопол определя общ брой 135 членове на СИК, разпределени в 17 секции, както следва: 1.8.1. Избирателна секция № 001, гр. Никопол, ул. ”Ген. Криденер“ № 50, Заведение-кафе - 9 члена; 1.8.2. Избирателна секция № 002, гр. Никопол, ул. ”Васил Левски“ № 2, Пенсионерски клуб- 9 члена; 1.8.3. Избирателна секция № 003, гр. Никопол, ул. ”Димитър Благоев“ №18, помещение - 9 члена; 1.8.4. Избирателна секция № 004, гр. Никопол, фоайето на салона на  читалището - 9 члена; 1.8.5. Избирателна секция № 005, с. Драгаш войвода, в сградата на Кметството  - 9 члена; 1.8.6. Избирателна секция № 006, с. Въбел, Читалище 6 - 9 члена; 1.8.7. Избирателна секция № 007, с. Любеново, помещение на автобусна спирка- 7 члена; 1.8.8. Избирателна секция № 008, с. Лозица, Заведение за хранене - ресторант- 7 члена; 1.8.9. Избирателна секция № 009, с. Черковица, помещение на автобусна спирка- 7 члена; 1.8.10. Избирателна секция № 010, с. Жернов, хранителен магазин - 7 члена; 1.8.11. Избирателна секция № 011, с. Муселиево, заведение механа „Натали“ до автобусната спирка - 9 члена; 1.8.12. Избирателна секция № 012, с. Евлогиево, Хранителен магазин до кметството - 7 члена; 1.8.13. Избирателна секция № 013, с. Дебово, Пенсионерски клуб 7 члена; 1.8.14. Избирателна секция № 014, с. Асеново, Читалище - 7 члена; 1.8.15. Избирателна секция № 015, с. Новачене, Пенсионерски клуб  - 9 члена; 1.8.16. Избирателна секция № 016, с. Санадиново, Пенсионерски клуб - 7 члена; 1.8.17. Избирателна секция № 017, с. Бацова махала, Магазин на ЗК „Единство“ - 7 члена.
 
 
1.9 Община Плевен определя общ брой 1426 членове на СИК, разпределени в 162 секции, както следва:
 
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
001 гр. Плевен ул. „Георги Кочев” № 39, клуб „Освобождение” 
9 члена
002 гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 1, Медицински университет
9 члена
003 гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 1 Медицински университет
9 члена
004 гр. Плевен ул. „Климент  Охридски” № 1 Медицински университет
9 члена
005 гр. Плевен бул. „Русе” № 64 ДЯ „Асен Халачев”
 
9 члена
006 гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 22 СУ„Хр.Смирненски”
 
9 члена
007 гр. Плевен ул. „Климент 
9 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
Охридски” № 22 СУ„Хр.Смирненски”
 
008 гр. Плевен ул. „Климент  Охридски” № 22 СУ„Хр.Смирненски”
 
9 члена
009 гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 22 СУ„Хр.Смирненски”
 
9 члена
010 гр. Плевен ул. „Сергей  Румянцев” № 41 ДГ„Юнско въстание”
9 члена
011 гр. Плевен ул. „Сергей  Румянцев” № 41 ДГ„Юнско въстание”
9 члена
012 гр. Плевен,  ж.к. „Дружба” ОУ„Климент Охридски”
9 члена
013 гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ„Климент Охридски”
9 члена
014 гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ„Климент Охридски”
9 члена
015 гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ„Климент Охридски”
9 члена
016 гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ„Климент Охридски”
9 члена
017 гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ„Климент Охридски”
9 члена
018 гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ„Климент
9 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
Охридски” 019 гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ„Климент Охридски”
9 члена
020 гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ„Климент Охридски”
9 члена
021 гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ„Климент Охридски”
9 члена
022 гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ„Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
9 члена
023 гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ„Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
9 члена
024 гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ„Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
9 члена
025 гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ„Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
9 члена
026 гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ„Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
9 члена
027 гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ„Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
9 члена
028 гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310
9 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
ФСГ „Интелект” 029 гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ„Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
9 члена
030 гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ„Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
9 члена
031 гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ„Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
9 члена
032 гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ„Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
9 члена
033 гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ„Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
9 члена
034 гр. Плевен ул.„Д-р П.Берон”№2 ОУ „Петър Берон”
 
 
9 члена
035 гр. Плевен ул.„Д-р П.Берон”№2 ОУ „Петър Берон”
 
9 члена
036 гр. Плевен ул.„Д-р П.Берон”№2 ОУ „Петър Берон”
 
9 члена
037 гр. Плевен ул.„Д-р П.Берон”№2 ОУ „Петър Берон”
 
9 члена
038 гр. Плевен ул.„Д-р П.Берон”№2 ОУ „Петър Берон”
9 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
 
039 гр. Плевен ж.к.„Сторгозия”№85 СУ „Стоян Заимов”
9 члена
040 гр. Плевен ж.к.„Сторгозия”№85 СУ„Стоян Заимов”
9 члена
041 гр. Плевен ж.к.„Сторгозия”№85 СУ„Стоян Заимов”
9 члена
042 гр. Плевен ж.к.„Сторгозия”№85 СУ„Стоян Заимов”
9 члена
043 гр. Плевен ж.к.„Сторгозия”№85 СУ„Стоян Заимов”
9 члена
044 гр. Плевен ж.к.„Сторгозия”№85 СУ„Стоян Заимов”
9 члена
045 гр. Плевен ж.к.„Сторгозия”№85 СУ„Стоян Заимов”
9 члена
046 гр. Плевен ж.к.„Сторгозия”№85 СУ„Стоян Заимов”
9 члена
047 гр. Плевен ж.к.„Сторгозия”№85 СУ„Стоян Заимов”
9 члена
048 гр. Плевен ж.к.„Сторгозия”№85 СУ„Стоян Заимов”
9 члена
049 гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”  № 121 СУ„Пейо Яворов”
9 члена
050 гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”  № 121 СУ„Пейо Яворов”
9 члена
051 гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”  № 121 СУ „Пейо Яворов”
9 члена
052 гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”  № 121 СУ „Пейо Яворов”
9 члена
053 гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”  № 121
9 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
СУ „Пейо Яворов” 054 гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”  № 121 СУ „Пейо Яворов”
9 члена
055 гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”  № 121 СУ„Пейо Яворов”
9 члена
056 гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”  № 121 СУ „Пейо Яворов”
9 члена
057 гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”  № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”
9 члена
058 гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”  № 97,  ПГ по „Лозарство и винарство”
9 члена
059 гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”  № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”
9 члена
060 гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”  № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”
9 члена
061 гр. Плевен, ул. „Мир” № 12 ОУ „Н.Й.Вапцаров”
9 члена
062 гр. Плевен, ул. „Мир” № 12 ОУ „Н.Й.Вапцаров”
9 члена
063 гр. Плевен, ул. „Мир” № 12 ОУ „Н.Й.Вапцаров”
9 члена
064 гр. Плевен, ул. „Мир” № 12 ОУ „Н.Й.Вапцаров”
9 члена
065 гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски”  № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”
9 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
066 гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски”  № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”
9 члена
067 гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски”  № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”
9 члена
068 гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски”  № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”
9 члена
069 гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски”  № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”
9 члена
070 гр. Плевен ул.”Стефан Караджа” № 20 НЧ „Извор”
9 члена
071 гр. Плевен ул.”Дойран” № 79 Център за работа с деца (бивш пионерски дом)
9 члена
072 гр. Плевен ул.”Дойран” № 79 Център за работа с деца (бивш пионерски дом)
9 члена
073 гр. Плевен ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов” № 4 клуб
9 члена
074 гр. Плевен ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов” № 24 Областно пътно управление
9 члена
075 гр. Плевен ул. ,,Лозенград” № 1  ДГ ,,Пролет”
9 члена
076 гр. Плевен ул. „Гюмюрджина” № 2 клуб на пенсионера
9 члена
077 гр. Плевен 9 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
ул. „Дойран” № 6а клуб 078 гр. Плевен ул. „Цар Самуил”  № 55 ДГ „Снежанка”
9 члена
079 гр. Плевен ул. „Цар Самуил”  № 55,  ДГ „Снежанка”
9 члена
080 гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”
9 члена
081 гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”
9 члена
082 гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”
9 члена
083 гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан.Димитрова”
 
9 члена
084 гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан.Димитрова”
9 члена
085 гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан.Димитрова”
9 члена
086 гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан.Димитрова”
9 члена
087 гр. Плевен бул. „Д. Попов” № 2 клуб на пенсионера и хора с увреждания
9 члена
088 гр. Плевен ул. „В.Левски” № 1 (ОАПС)
9 члена
089 гр. Плевен ул. „В.Левски” № 1 (ОАПС)
9 члена
090 гр. Плевен ул. „П.Р.Славейков” № 12 (бивш МУЦТПО)
9 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
091 гр. Плевен ул. „П.Р.Славейков” № 12 (бивш МУЦТПО)
9 члена
092 гр. Плевен ул. „Петко Р. Славейков" № 50 клуб
9 члена
093 гр. Плевен ул. „Ив.Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”
9 члена
094 гр. Плевен ул. „Ив.Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”
9 члена
095 гр. Плевен ул. „Ив.Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”
9 члена
096 гр. Плевен ул. „Ив.Вазов” № 46 СУ ”Иван Вазов”
9 члена
097 гр. Плевен ул. „Ив.Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”
9 члена
098 гр. Плевен ул. „Ив.Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”
9 члена
099 гр. Плевен ул. „Ив.Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”
9 члена
100 гр. Плевен ул. „Ив.Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”
9 члена
101 гр. Плевен пл.„Македония” № 1 клуб
9 члена
102 гр. Плевен ул.„Иван Вазов”№15  ОУ „Цветан Спасов”
9 члена
103 гр. Плевен ул.„Иван Вазов”№15  ОУ „Цветан Спасов”
9 члена
104 гр. Плевен ул.„Иван Вазов”№15  ОУ „Цветан Спасов”
9 члена
105 гр. Плевен ул. „Васил Левски” № 155 ДКТ „Иван Радоев”
9 члена
106 гр. Плевен ул. „Васил Левски”
9 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
№ 155 ДКТ „Иван Радоев” 107 гр. Плевен ул. „П.Р.Славейков” № 23 НЧ „ЛИК”
 
9 члена
108 гр. Плевен ул. „П.Р.Славейков”  № 23 НЧ „ЛИК”
 
9 члена
109 гр. Плевен бул. „Русе" № 6 НЧ „Христо Ботев”
9 члена
110 гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”
 
9 члена
111 гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”
 
9 члена
112 гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”
 
9 члена
113 гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”
 
9 члена
114 гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”
 
9 члена
115 гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”
 
9 члена
116 гр. Плевен ул. „Патриарх  Евтимий” № 3 НУ  „П. Евтимий”
9 члена
117 гр. Плевен 9 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
ул. „Патриарх  Евтимий” № 3 НУ „П. Евтимий” 118 гр. Плевен ул. „Патриарх  Евтимий” № 3 НУ „П. Евтимий”
9 члена
119 гр. Плевен ул. „Патриарх  Евтимий” № 3 НУ „П. Евтимий”
9 члена
120 гр. Плевен ул. „Петко  Каравелов” № 3 ОУ „Йордан  Йовков”
9 члена
121 гр. Плевен ул. „Петко  Каравелов” № 3 ОУ „Йордан  Йовков”
9 члена
122 гр. Плевен ул. „Петко  Каравелов” № 3 ОУ „Йордан  Йовков”
9 члена
123 гр. Плевен ул. „Петко  Каравелов” № 3 ОУ „Йордан  Йовков”
9 члена
124 гр. Плевен ул. „Петко  Каравелов” № 3 ОУ „Йордан  Йовков”
9 члена
125 гр. Плевен ул. „Генерал  Столетов” № 32 ДГ „Теменуга”
9 члена
126 гр. Плевен ул. „Генерал  Столетов” № 32 ДГ „Теменуга”
9 члена
127 гр. Плевен ул. „Генерал  Столетов” № 32 ДГ „Теменуга”
9 члена
200 с.Беглеж, ул. „Христо Ботев”
7 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
№ 6 ОУ „В.Левски” 201 с.Бохот  ул. „Александър Стамболийски” №31 Клуб на пенсионера и хората с увреждания
7 члена
202 с. Брестовец  ул. „Георги Кочев” № 30 НЧ „Наука 1927”,
9 члена
203  с. Бръшляница  пл. „Свобода”№ 1 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,
9 члена
204 с.Буковлък пл. „Център” № 7 ОУ „Св.Климент Охридски”
9 члена
205 с.Буковлък пл. „Център” № 7 ОУ „Св.Климент Охридски”
9 члена
206 с.Буковлък пл. „Център” № 7 ОУ „Св.Климент Охридски”
9 члена
207 с.Върбица  ул. „Георги Димитров” № 4 Клуб в кметството
7 члена
208 с. Горталово ул. „Б.Парашкевова” № 2 Клуб на читалището в сградата на кметството
7 члена
209 с.Гривица ул. „Букурещ” № 1 (сградата на Кметството)
 
9 члена
210 с.Гривица ул. „Букурещ”№ 1  (сградата на Кметството)
 
9 члена
211 с.Коиловци пл. „Девети
7 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
септември” № 3 (сграда на ДОСО, салон на ДОСО) 212 с.Коиловци пл. „Девети септември” № 3 (сграда ДОСО)  Клуб на хората с увреждания и пенсионерите)
 
7 члена
213 с.Къртожабене ул. „Георги Димитров”№ 29 Кметство
7 члена
214 с.Къшин ул. „Аврора” № 7 Кметство
7 члена
215 с. Ласкар ул. „Хр.Ботев”№ 18б Клуб на пенсионера в сградата на Кметството
7 члена
216 с. Мечка  ул. „Васил Левски” № 56 НЧ „Пробуда-1927”
9 члена
217 с. Николаево ул. „Васил Левски” № 11 Клуб на пенсионера и хора с увреждания
7 члена
218 с. Опанец ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 25 ОУ „Отец Паисий”
9 члена
219 с. Опанец ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 25 ОУ „Отец Паисий”
9 члена
220 с. Пелишат ул. „Любен Вешков” № 3 Клуб на читалището
7 члена
221 с. Радишево  ул. „Родопи” № 4 НЧ „Просвета-97”,
7 члена
222 с. Ралево  ул. „Хр.Ботев” № 4 Клуб на хора с
7 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
увреждания и пенсионера в сградата на кметството 223 гр. Славяново ул. „Д.Благоев”№ 22 НУ „Св.Св.Кирил и Методий”,
9 члена
224 гр. Славяново  ул. „Д.Благоев”№ 22 НУ „Св.Св.Кирил и Методий”,
9 члена
225 гр. Славяново ул. „Маршал Толбухин” № 8 СУ „Христо Ботев”
7 члена
226 гр. Славяново ул. „Маршал Толбухин” № 8 СУ „Христо Ботев”
9 члена
227 гр. Славяново ул. „Маршал Толбухин” № 8 СУ „Христо Ботев”
9 члена
228 с.Тодорово  ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 1 сграда на бившето училище
7 члена
229 с.Тученица ул. „Г.Бенковски”   № 14 салон на кметството
7 члена
230 с.Търнене ул. „Ив.Митов” № 1 клуб на инвалида и пенсионера
9 члена
231 с. Ясен ул. „Г.Димитров” № 37 Ритуална зала, сграда на Културния дом
9 члена
232 с. Ясен ул. „Г.Димитров” № 37 киносалон в сградата на Културния дом
9 члена
233 с. Ясен ул. „Г.Димитров”
9 члена
Номер на избирателната секция
Адрес на избирателната секция
Брой членове
№ 37 малък салон в сградата на Културния дом 234 с. Дисевица ул. „Георги Томов” № 10 ДГ „Вит”,
9 члена
 
 
 
1.10. За Община Пордим определя общ брой 80 членове на СИК, разпределени в 10 секции, както следва: 1.10.1. Избирателна секция № 001, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена; 1.10.2. Избирателна секция № 002, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена; 1.10.3. Избирателна секция № 003, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена; 1.10.4. Избирателна секция № 004, с. Борислав, ул. "Георги Димитров" № 2, административна сграда - 7 члена; 1.10.5. Избирателна секция № 005, с. Вълчитрън, ул. "Балкан" № 48,  кметството - 9 члена; 1.10.6. Избирателна секция № 006, с. Згалево, ул. “Божин Чулев” № 38А, клуб на пенсионера - 7 члена; 1.10.7. Избирателна секция № 007, с. Каменец, ул.“Христо Ботев” № 8, административна сграда - 9 члена; 1.10.8. Избирателна секция № 008, с. Катерица, ул. “Георги Димитров”  № 13,  клуб на пенсионера - 7 члена; 1.10.9. Избирателна секция № 009, с. Одърне, ул. “Н. В. Грамовски” № 37, ОУ “Христо Ботев” - 9 члена; 1.10.10. Избирателна секция № 010, с. Тотлебен, ул. “Отец Паисий Хилендарски” № 9, читалище “Пробуда 1903” - 7 члена.
 
 
 
1.11. За Община Червен бряг определя общ брой 335 членове на СИК, разпределени в 39 секции, както следва: 1.11.1. Избирателна секция № 001, с. Бресте, ул. „Хр. Ботев“ № 21, младежки клуб - 7 члена; 1.11.2. Избирателна секция № 002, с. Глава, ул. „Хр. Ботев“ № 1, ОУ „Хр. Ботев“ - 7 члена; 1.11.3. Избирателна секция № 003, с. Глава, ул. „Хр. Ботев“ № 1, ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена; 1.11.4. Избирателна секция № 004, с. Горник, ул. „Петко Хр. Петков“ № 74,  ОУ „Васил Левски“ - 7 члена; 1.11.5. Избирателна секция № 005, с. Горник, ул. „Петко Хр. Петков“ № 74,  ОУ „Васил Левски“ - 9 члена; 1.11.6. Избирателна секция № 006, с. Девенци, ул. „Димитър Благоев“ № 1,  ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена; 1.11.7. Избирателна секция № 007, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СОУ „Хр. Смирненски“ - 9 члена; 1.11.8. Избирателна секция № 008, гр. Койнаре, ул. „Васил Левски“ № 13,  СУ „Хр. Смирненски“ - II база - 9 члена; 1.11.9. Избирателна секция № 009, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СУ „Хр. Смирненски“ - 9 члена; 1.11.10. Избирателна секция № 010, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СУ „Хр. Смирненски“ - 9 члена; 1.11.11. Избирателна секция № 011, гр. Койнаре, ул. „Ал.Матросов“ № 6 - 9 члена; 1.11.12. Избирателна секция № 012, с. Лепица, „Четвърта“ № 3, клуб на пенсионера - 7 члена; 1.11.13. Избирателна секция № 013, с. Радомирци, ул. „Скобелев“ № 3, ОУ „Отец Паисий“ - 9 члена; 1.11.14. Избирателна секция № 014, с. Радомирци, ул. „Г. Димитров“ № 93, НЧ „Огняна“ - 9 члена; 1.11.15. Избирателна секция № 015, с. Ракита, ул. „Радой Данчев“ № 2, клуб на пенсионер - 9 члена; 1.11.16. Избирателна секция № 016, с. Реселец, ул. „Ив. Христов“ № 56, НЧ „Тодор Попов“(малък салон) - 9 члена; 1.11.17. Избирателна секция № 017, с. Рупци, ул. „Г. Димитров“ № 53, ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена; 1.11.18. Избирателна секция № 018, с. Сухаче, ул. „В. Данова“ № 50,  НЧ „Асен Златаров -1921” - 9 члена; 1.11.19. Избирателна секция № 019, с. Телиш, ул. „Девети септември“ № 4,  ПК „Еделвайс“ - 7 члена; 1.11.20. Избирателна секция № 020, с. Телиш, ул. „Г. Димитров“ № 24, дамски клуб „Лада“ - 7 члена; 1.11.21. Избирателна секция № 021, гр. Червен бряг, ул. „Струга“ № 17,  ПГХТ „Юрий Гагарин“ - 9 члена;
1.11.22. Избирателна секция № 022, гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий“ № 37, ОУ „Христо Смирненски“ - 9 члена; 1.11.23. Избирателна секция № 023, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 23,  клуб на пенсионера - 9 члена; 1.11.24. Избирателна секция № 024, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 21,  НЧ „Н. Й. Вапцаров-1908“ - 9 члена; 1.11.25. Избирателна секция № 025, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 21,  читалище „Светлина“ - 9 члена; 1.11.26. Избирателна секция № 026, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 члена; 1.11.27. Избирателна секция № 027, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 члена; 1.11.28. Избирателна секция № 028, гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 22, ТГ „Васил Априлов“ - 9 члена; 1.11.29. Избирателна секция № 029, гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 22, ТГ „Васил Априлов“ - 9 члена; 1.11.30. Избирателна секция № 030, гр. Червен бряг, ул. „Дядо Вълко“ № 1, спортна зала - 9 члена; 1.11.31. Избирателна секция № 031, гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31, ПГМЕТ „Девети май“ - 9 члена; 1.11.32. Избирателна секция № 032, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 члена; 1.11.33. Избирателна секция № 033, гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, ДГ  „Мир“ - 9 члена; 1.11.34. Избирателна секция № 034, гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31, ПГМЕТ „Девети май“ - 9 члена; 1.11.35. Избирателна секция № 035, гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, ДГ  „Мир“ - 9 члена; 1.11.36. Избирателна секция № 036, гр. Червен бряг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6, ОУ „Ал. Константинов“ - 9 члена; 1.11.37. Избирателна секция № 037, гр. Червен бряг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6, ОУ „Ал. Константинов“ - 9 члена; 1.11.38. Избирателна секция № 038, с. Чомаковци, ул. „Хр. Ботев“ № 48, ОУ „Хр. Ботев“ - 7 члена; 1.11.39. Избирателна секция № 039, с. Чомаковци, ул. „Г.Бенковски“ № 1, културен дом (малък салон) - 7 члена.
 
 
2. Разпределя по общини всички членовете на СИК според квотите на парламентарно представените партии и коалиции както и квотите на партиите и коалициите, от чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент на изборите през 2014 г., при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски по общини, съгласно приложение (Таблица №1), което е неразделна част от настоящето решение.
 
3. Квотното разпределение на  членовете(в т.ч. и ръководството)в СИК според числения състав на отделните комисии (9- или 7- членни) се извършва съгласно протокола от проведените консултации по чл. 91, ал. 6 от ИК, а в случаите, когато не е постигнато съгласие – от РИК - Плевен по чл. 91, ал. 12 от ИК. 
 
 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Айгюл Алиева Хасанова

* Публикувано на 12.04.2019 в 12:58 часа

Календар

Решения

  • № 257–ЕП / 26.05.2019

    относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

  • № 256–ЕП / 26.05.2019

    относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Ваня Петрова Орозова, Кмет на Кметство с Николаево , Община Плевен

  • № 255– ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

всички решения