ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Димитринка Борисова Царкова
Малина Тодорова Петрова
Анелия Тодорова Лучева
Петя Викторова Струпчанска
Лори Емилова Христова
Харитон Алипиев Фиданов
Станимир Михайлов Стефанов
Милена Стефанова Стефанова
Румяна Веселинова Панчева
Теодора Николаева Андреева
Иванка Стоичкова Андреева
Тинка Минчева Христова
Йорданка Йочева Минева
Катя Иванова Гатева
Боряна Мариянова Маринова
Цецо Илиев Йотов
Валентина Петкова Велкова
Виолета Димитрова Маринова
Ангел Михайлов Копанков
Анелия Веселинова Копанкова
Ирена Василева Иванова
Милко Сандов Митев
Софка Маргаритова Спасова
Силвия Расимова Цветанова
Костя Любенов Илиев
Гинка Маринова Чуклева
Даниела Атанасова Цветкова
Любомир Добромиров Добрев
Елисавета Минчева Иванова
Мима Стефанова Кръстева
Мая Симеонова Мирчева
Добринка Бориславова Христова
Даниела Красимирова Анкова
Анулиран
Владимир Николаев Димитров
Владислава Йонкова Микова
Анулиран
Михаела Петева Тодорова
Ваня Гошова Пенкова
Валентин Аспарухов Ангелов
Сашо Симеонов Иванов
Мария Андреева Новачева
Борис Михайлов Новачев
Биляна Пламенова Манолова
Диан Асенов Петков
Татяна Иванова Йонкова
Ваня Божилова Гевренова
Виолета Иванова Янкова
Лиляна Димитрова Генадиева
Сашка Тодорова Александрова
Върбанка Дикова Иванова
Ярослав Димитров Димитров
Емил Иванов Тачев
Ивелина Валентинова Генчева
Светлана Маринова Иванова
Лилия Атанасова Иванова
Цветанка Борисова Радева
Наталия Нейчева Илиева
Павлинка Иванова Иванова
Марина Миткова Иванова
Ивета Маринова Янкова
Ася Георгиева Кючукова
Екатерина Георгиева Ангелова
Петя Александрова Маринова
Петър Димитров Маринов
Петко Владимиров Христов
Илинка Маринова Маринова
Георги Йорданов Стоянов
Даниела Костова Велис
Юлия Живкова Каменова
Лъчезар Славчев Джаровски
Пенка Коцева Йонова
Татяна Цветанова Иванова
Анулиран
Катя Георгиева Димитрова
Ивайло Асенов Антонов
Славка Димитрова Манолова
Таня Грозданова Йорданова
Георги Венелинов Томов
Маргарита Ангелова Кадийска
Силвия Стоянова Александрова
Любомир Тончев Генов
Тодорка Иванова Матева
Стефка Бориславова Тачева
Венислава Миленова Тачева
Надка Димитрова Станкова
Даяна Валериева Цонева
Анка Филипова Топалска
Марияна Тренчева Тасева
Иван Асенов Каневчев
Царинка Георгиева Комитска
Валери Стефанов Петров
Анатолий Петков Василев
Пламен Василев Недев
Галя Веселинова Василева
Искра Иванова Дечева
Свилен Дачев Димитров
Даниела Василева Христова
Наталия Петкова Божкова
Тодорка Стефанова Щърбанова
Здравко Петров Петров
Силвия Цолова Илиева
Иванка Цветанова Николова
Иван Цветанов Николов
Цветан Александров Христов
Петя Тодорова Великова
Илияна Георгиева Димитрова
Йорданка Асенова Николова-Нешова
Александра Тодорова Щърбанова
Ася Йорданова Жиянска
Боряна Божинова Михайлова
Ваня Гечева Дочева
Ангел Борисов Михайлов
Юлия Цачева Кашева
Радка Стойкова Димитрова
Веселина Атанасова Петрова
Таня Димитрова Димитрова
Данаил Стаменов Цолов
Габриела Светлинова Петрова
Полина Колева Ботева
Валерия Лалева Мидиева
Снежинка Георгиева Александрова
Нина Василева Генова
Светла Иванова Василева
Катя Денчева Денчева
Галя Михайлова Кокорска-Петкова
Надя Василева Петкова
Бисер Ивайлов Петров
Анелия Иванова Вълкова
Ирена Любомирова Личева
Симеонка Йорданова Кирякова
Мартин Петров Младенов
Юлка Любенова Младенова
Надя Христова Младенова
Анелия Цанкова Цанкова
Ивайло Атанасов Цанев
Даниел Петьов Илиев
Марио Пламенов Цачев
Ярослав Йорданов Йорданов
Десислава Спасова Кънева
Надежда Лозанова Ненкова
Петьо Пешков Цветанов
Явор Йорданов Стоянов
Йорданка Иванова Димитрова
Елеонора Венциславова Петрова
Георги Красимиров Конов
Галя Борисова Янчева
Йорданка Иванова Енчева
Красимира Миткова Колова
Иван Стефанов Кюлджийски
Цветан Атанасов Ангелов
Васко Богомилов Лачев
Анулиран
Милка Симеонова Георгиева
Галя Ангелова Нинова
Цветанка Асенова Генова
Драгомир Иванов Фитов
Георги Кръстев Кръстев
Петьо Николов Върбанов
Светлозар Динков Хаджиев
Ивайло Парашкевов Стефанов
Ненка Павлова Маринова
Петя Маринова Тодорова
Иван Петков Горунски
Цветана Йончева Горунска
Марийка Недкова Ценова
Виния Радулова Василева
Чавдар Дилов Печовски
Марин Василов Матов
Христинка Трифонова Петкова
Ваня Христова Георгиева
Димитър Георгиев Иванов
Сашо Сълев Симеонов
Петко Красимиров Петков
Стефан Нецов Христов
Мирослав Тодоров Михайлов
Цецка Петрова Банова
Пламен Маринов Иванов
Дарина Асенова Петкова
Маргарита Миладинова Тодорова
Вили Георгиев Вълов
Росица Цоцова Вутова
Ненка Андреева Василева
Мария Цанкова Иванова
Снежана Нинова Генова
Иван Маринов Иванов
Върбан Георгиев Върбанов
Илияна Петрова Върбанова
Даниела Илиева Младжова
Илиана Георгиева Матовска
Анулиран
Георги Сашов Беновски
Виолета Цветкова Бешкова
Павлина Ценова Иванова
Йонко Вълчков Петков
Далия Димитрова Димитрова
Паолина Цветанова Младжова
Мариана Иванова Решовска
Павлин Дилянов Дашов
Татяна Димитрова Бенчева
Галя Йорданова Ангелова
Филип Николаев Николов
Виржиния Красимирова Петкова
Искра Любославова Иванова
Грета Цветанова Ячовска
Никол Ангелова Петкова
Уляна Стефанова Брункова
Росица Владимирова Иванова
Петър Пелов Славов
Виолина Иванова Панчовска
Бисер Илиев Борисов
Мариян Тодоров Динчев
Тодорка Кирилова Илиева
Тодорка Милева Великова
Маргарита Симеонова Сарева
Георгий Рачев Банчев
Диана Кръстева Григорова
Анулиран
Наталия Симеонова Росенова
Светослав Николаев Славов
Иванка Ангелова Димитрова
Веселка Христова Николова-Йончева
Нора Димитрова Цветкова
Веселка Венциславова Горанова
Даниела Христова Томова
Благой Димитров Вълов
Виолета Нейкова Иванова
Тошко Илиев Кунчев
Симеон Димитров Петров
Донка Гергова Банова
Иван Димитров Петков
Маргарита Петрова Кръстева
Валери Петров Петров
Веселин Руменов Чорбански
Анна Владкова Дикова
Стефан Борисов Илиев
Румен Илиев Рашев
Цветелин Бориславов Петров
Иван Стоянов Ватковски
Дарин Величков Матов
Петя Кирилова Гаврилова
Деница Николова Гаврилова
Маргарита Маринова Морарска
Росен Венциславов Польовски
Петко Асенов Антонов
Иванета Иванова Пачкова
Румянка Петрова Ляскова
Пламен Максимов Лясков
Иванка Николова Болдишкова
Николай Йовчев Желев
Свилен Асенов Вълев
Пламен Юриев Манов
Цецка Петева Цветкова
Валентина Огнянова Цветкова
Дияна Захариева Желева
Ивайло Цветанов Докузлиев
Мирослав Иванов Линчев
Данаил Станков Величков
Радослава Петьова Болдишкова
Татяна Цветкова Михайлова
Тихомир Петров Илиев
Евелин Тихомирова Илиева
Звезделина Иванова Добрикова
Симеон Мирославов Пейчев
Петя Генкова Илиева
Сийка Илиева Янкова
Мариан Тимотеев Павлов
Десислава Ивова Герова
Ганка Иванова Калинова
Стефан Димитров Христов
Венелина Миткова Кънчева
Момчил Валериев Мирков
Цеца Радкова Хайгърова
Вероника Борчева Иванова
Вержиния Петрова Луцова
Людмил Райков Мушатов
Верка Ангелова Каменова
Любомир Петров Павлов
Мариана Симеонова Маринова
Милена Велинова Трифонова
Малинка Цветкова Николова
Миленка Венциславова Тончева
Данчо Илиев Цветков
Кристиян Валериев Младенов
Радослав Красимиров Миладинов
Таня Михайлова Димитрова
Олга Огнянова Митева
Надежда Матеева Арабаджиева
Галина Денчева Панова
Кристиян Станимиров Патриков
Георги Иванов Дончев
Диана Колева Димитрова
Сашка Цветанова Димитрова
Илия Ангелов Цветанов
Кремена Генадиева Микова
Иваничка Йорданова Иванова
Мариета Димитрова Иванова
Ангел Кирилов Бачийски
Снежанка Николова Колева

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 257–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

 • № 256–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Ваня Петрова Орозова, Кмет на Кметство с Николаево , Община Плевен

 • № 255– ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

всички решения