Заседания

Заседание от дата 25.04.2019 от 17:30 часа.

Решения

№ 97- ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : жалба с Вх.№ 57/ 23.04.2019г. подадена в РИК-Плевен чрез пълномощник на ПП “ВОЛЯ“ Минко Минков, относно установени нарушения при провеждане на консултации за сформиране и определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Никопол.

№ 96–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Чомаковци, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 95–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Телиш, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 94–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Сухаче, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 93–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Рупци, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 92–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Реселец, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 91–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Ракита, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 90–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Радомирци, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 89–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Лепица, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 88–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр.Койнаре, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 87–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Девенци, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 86–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Горник, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 85–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Глава, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 84–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Бресте, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 83–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр. Червен бряг, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 82–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Беглеж, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 81–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Дисевица, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 80–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Ясен, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 79–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Търнене, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 78–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Тученица, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 77–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Тодорово, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 76–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр. Славяново, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 75–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Ралево, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 74–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Радишево, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 73–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Пелишат, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 72–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Опанец, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 71–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Николаево, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 70–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Мечка, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 69–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Ласкар, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 68–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Къшин, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 67–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Къртожабене, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 66–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Коиловци, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 65–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Гривица, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 64–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Горталово, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 63–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Върбица, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 62–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Буковлък, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 61–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Бръшляница, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 60–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Брестовец, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 59–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Бохот, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 58–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр. Плевен, Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 57–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Староселци, Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 56–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Писарово, Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 55–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с. Долни Луковит, Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 54–ЕП / 25.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр. Искър, Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 257–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

 • № 256–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Ваня Петрова Орозова, Кмет на Кметство с Николаево , Община Плевен

 • № 255– ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

всички решения