Заседания

Заседание от дата 30.04.2019 от 17:30 часа.

Решения

№ 146–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Рибен, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 145–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Бацова махала, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 144–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Санадиново, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 143–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Новачене, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 142–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Асеново, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 141–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Дебово, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 140–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Евлогиево, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 139–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Муселиево, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 138–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Жернов, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 137–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Черковица, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 136–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Лозица, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 135–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Любеново, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 134–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Въбел, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 133–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Драгаш войвода, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 132–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр. Никопол, Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 131–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр.Тръстеник, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 130–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Ставерци, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 129–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Славовица, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 128–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Подем, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 127–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Победа, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 126–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Ореховица, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 125–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Крушовене, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 124–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Комарево, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 123–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Гостиля, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 122–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Горна Митрополия, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 121–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Брегаре, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 120–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Божурица, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 119–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Биволаре, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 118–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Байкал, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 117–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр. Долна Митрополия, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 116–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Дъбован, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 115–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Загражден, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 114–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Искър, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 113–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Гиген, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 112–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Брест, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 111–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Сомовит, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 110–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Долни Вит, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 109–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Милковица, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент

№ 108–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Ленково, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 107–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Крета, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 106–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Шияково, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 105–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр. Гулянци, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 104–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Горни Дъбник, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 103–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Садовец, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 102–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Крушовица, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 101–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Бъркач, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 100–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Петърница, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 99–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Градина, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

№ 98–ЕП / 30.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр. Долни Дъбник, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.в Петнадесети изборен район - Плевенски

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 257–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

 • № 256–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Ваня Петрова Орозова, Кмет на Кметство с Николаево , Община Плевен

 • № 255– ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

всички решения