Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 105 – ПВР/НР
Плевен, 09.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Радомирци, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Червен бряг, заведено в РИК - Плевен с вх. №47 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Червен бряг, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Радомирци, Община Червен бряг, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Радомирци, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

153700013

КРАСИМИР     НАЙДЕНОВ     АНГЕЛОВ

 

Председател

ДПС

с. Радомирци

КРАСИМИРА     РУМЕНОВА     СИМЕОНОВА

 

Зам.- председател

РБ

 

ИВАН     ТРИФОНОВ     ИВАНОВ

 

Секретар

ГЕРБ

 

ПЕТЯ     ЙОРДАНЧОВА     ПЪРВАНОВА

 

Член

ГЕРБ

 

ЙОНКА     ПЕТРОВА     ИВАНОВА

 

Член

ГЕРБ

 

ХРИСТИНА     КИРИЛОВА     ЛАЛЕВА

 

Член

БСП ЛБ

 

ВЕСЕЛКА     НИКОЛОВА     ТОТЕВА

 

Член

ДПС

 

МАРГАРИТА     ИВАНОВА     ТОДОРОВА

 

Член

ПФ

 

РАЙНА     ГЕОРГИЕВА     ЦЕНОВА

 

Член

АБВ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

153700014

ВЕСЕЛКА     НЕВЕНОВА     ВУТЕВА

 

Председател

ПФ

с. Радомирци

ХРИСТИНКА     ТРИФОНОВА     ИВАНОВА

 

Зам.- председател

ГЕРБ

 

ВИКТОР     ГЕОРГИЕВ     ПЪШЕВ

 

Секретар

ДПС

 

ЦЕЦКА     ДИКОВА     НАЙДЕНОВА

 

Член

ГЕРБ

 

НИКОЛАЙ     СТАНИСЛАВОВ     ТОДОРОВ

 

Член

ГЕРБ

 

МАРГАРИТА     ГЕОРГИЕВА     НИКОЛОВА

 

Член

БСП ЛБ

 

ПЕТКО     ВАСИЛЕВ     ИВАНОВ

 

Член

РБ

 

ВЕЛИЧКА     ГЕОРГИЕВА     ТОДОРОВА

 

Член

АТАКА

 

ВАЛЕРИ     ДИМИТРОВ     ЦЕНОВ

 

Член

АБВ

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 09.10.2016 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения