Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 329 ПВР/НР
Плевен, 13.11.2016

ОТНОСНО: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

Постъпила е жалба от  Петя Тодорова Лазарова, ЕГН **********,, с адрес, гр. Плевен, ул.*** заведен в  РИК-Плевен с вх.№535 от 13.11.2016. в 16.47 часа, в който се посочва, че  в изборния ден е констатирала в медицински университет гр. Плевен, срещу входа има изложена снимка с кандидат-президент, който се явява на балотажа днес.

След като се запозна с изнесените факти и обстоятелства в подадената жалба и направена проверка на място от членове на РИК-Плевен, се констатира, че снимката на кандидат за президент Цецка Цачева е от откриването на новия фармацевтичен факултет, която по смисъла на чл. 183 от Изборния кодекс не представлява агитационен материал. На следващо място този монитор е изключен при извършване на проверката в присъствието на членовете на РИК-Плевен.

РИК-Плевен, намира, че следва подадената жалба да бъде оставена без уважение като неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.17  във връзка с чл. 183 от ИК, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна подадената жалба от  Петя Тодорова Лазарова, ЕГН **********, с адрес, гр. Плевен, ***, заведен в  РИК-Плевен с вх.№535 от 13.11.2016. в 16.47 часа.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 13.11.2016 в 18:44 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения