Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 328 – ПВР/НР
Плевен, 13.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпило е предложение от Цветан Костадинов Димитров– упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” за Община Червен бряг заведено в РИК - Плевен с вх. №534 от 13.11.2016 г. В 14.38 часа, за промяна състава на СИК на територията на  Община Червен бряг.

 

Предложението е за замяна на Атанас Цветанов Атанасов, член на СИК 153700016, с което се иска същия да бъде сменен с Иван Стефанов Цанов.

С Решение № 325/13.11.2016 г. на основание чл.72, ал.1, т.17, във връзка с чл. 96, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от ИК, Районна избирателна комисия - Плевен Атанас Цветанов Атанасов е заличен. Със същото решение на РИК – Плевен, е указано СИК 153700016 да продължи работата си в намален състав.

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.5  от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                                Р Е Ш И :

ОТКАЗВА да бъде извършена исканата замяна от Цветан Костадинов Димитров– упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” за Община Червен бряг заведено в РИК - Плевен с вх. №534 от 13.11.2016 г. В 14.38 часа, на СИК 153700016,на територията на  Община Червен бряг.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 13.11.2016 в 16:40 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения