Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 327 ПВР/НР
Плевен, 13.11.2016

ОТНОСНО: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

Постъпил  е сигнал от  Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” , заведен в  РИК-Плевен с вх.№532 от 13.11.2016. в 13.10 часа, в който се посочва, че  в избирателна секция №152400217 с.Николаево, Община Плевен, Петър Мончев-член на СИК, превозва гласоподаватели до секцията с лек автомобил с рег. № ОВ 68 68 ВН и открито извършва агитация на превозените от него избиратели  за гласуване с №13 в бюлетината, което представлява грубо нарушение на изборните правила. Прави искане РИК-Плевен, да вземе решение, относно подадения сигнал.

След като се запозна с изнесените факти и обстоятелства в подадения сигнал, и по данни на Председателя на СИК №152400217 Станислав Георгиев Мандолски, Петър Мончев не е напускал секцията след откриване на изборния ден, освен да докара своите баба и дядо, които са трудно подвижни с изричното разрешение на Председателя на секцията, но не е правил агитация за гласуване с №13.

РИК-Плевен, намира, че следва подадения сигнал да бъде оставен без уважение като неоснователен.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.17 от ИК, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен подадения сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” , заведен в  РИК-Плевен с вх.№532 от 13.11.2016. в 13,10 часа.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 13.11.2016 в 14:38 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения