13.11.2016

Съобщение

РИК-Плевен обявява изборния ден за територията на област Плевен за приключил. 

 

11.11.2016

Съобщение

В изпълнение на писмо, с изх. № ПВР-15-317/10.11.2016 г. на ЦИК, поместваме сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, на 13.11.2016 г. за Район №15 - Плевенски. Сканирания образец, може да видите тук

07.11.2016

Съобщение

След приключване на изборния ден, първите междинни данни от преброяването на всички протоколи на СИК, са:

- гласували избиратели: 57.82%;

- междинни данни за кандидати за президнет и вицепрезидент:

Румен Радев - 30,29%, Цецка Цачева - 19,15%; Красимир Каракачанов - 17,21 %; Веселин Марешки - 10,40 %; Трайчо Трайков - 3,79%; "Не подкрепям никого" - 4,80%.

- междинни данни за провеждане на нацианален референдум:

въпр. 1: "Да" - 100324 бюлетини; "Не" - 18359;

въпр. 2: "Да" - 87593  бюлетини; "Не" - 31150;

въпр. 3: "Да" - 100583 бюлетини; "Не" - 17058;

РИК - Плевен

06.11.2016

Съобщение

РИК Племен обявява, че за секционните избирателни комисии на територията на област Плевен, изборният ден приключи в 21.00 ч.

05.11.2016

Брой гласоподаватели в област Плевен

 

Община

Брой гласоподаватели ПВР/НР

От тях в: ПСИК, СИК -затвор и СИК -болница

Плевен

123 824

107гл. (2 бр.ПСИК); 172 гл. (3 бр. СИК-УМБАЛ); 53 гл. (1 бр. СИК - затвор)

Червен бряг

26 235

18 гл. (1 бр. ПСИК); 18 гл. (1 бр. СИК -МБАЛ)

Долни Дъбник

12 097

 

Долна Митрополия

17 347

18 гл.  (1 бр. ПСИК) 1 бр.

Белене

8 813

 28 гл. (1 бр. ПСИК); 36 гл. (1 бр. СИК – затвор)

Никопол

8 858

 

Пордим

5 189

 

Кнежа

12 122

63 гл.  (2 бр.- ПСИК)

Левски

18 477

36 гл. (1 бр. ПСИК)

Гулянци

11 107

24 гл. (1 бр. ПСИК);

Искър

6 282

31 (1 бр.ПСИК)

Общо

250 351 гласоподаватели (392 СИК)

 

 

04.11.2016

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ НА СИК

Графикът за раздаване на материали на СИК, може да видите тук.

01.11.2016

Съобщение

РИК – Плевен напомня, че:

 1. Представляващият или пълномощникът, внасят в РИК-Плевен до 03.11.2016 г. (четвъртък) включително заявление за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет.

 

 1. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва от представляващия партията, коалицията, инициативния комитет или от изрично упълномощени от него лица и се предава до 05.11.2016 г. (събота) включително в РИК-Плевен за публикуване на нейната интернет-страницата (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител).
29.10.2016

Съобщение

РИК Плевен уведомява избиратгелите с увредено зрение или затруднение в предвижването, че в изборния ден - 06.11.2016 г., за тях е осигурен подходящ начин да гласуват на територията на област Плевен, в съответните общини, съгласно издадени заповеди на кметовете на общините, както следва:

- за община Плевен - заповедта можете да видите тук;

- за община Червен бряг - заповедта можете да видите тук;

- за община Гулянци - заповедта можете да видите тук;

- за община Белене - заповедта можете да видите тук;

- за община Искър - заповедта можете да видите тук;

- за община Кнежа - заповедта можете да видите тук;

- за община Долна Митрополия - заповедта можете да видите тук;

- за община Долни Дъбник - заповедта можете да видите тук;

- за община Левски - заповедта можете да видите тук;

- за община Никопол - заповедта можете да видите тук;

- за община Пордим - заповедта можете да видите тук.

26.10.2016

Секции с машинно гласуване в район № 15 - Плевенски

РИК - Плевен съобщава, че секциите, в които може да се гласува и машинно са:

Населено място

Адрес

№ на секция

Район № 15 – Плевен, гр. Долна Митрополия

 

Общинска сграда - ул. „Цоню Матев“ № 3

151000011

151000012

Район № 15 – Плевен, гр. Долни Дъбник

 

 СОУ „Христо Ботев“ - северен вход, 1 ет., ул. „Х.Янчев“ 58

 

151100003

151100007

Район № 15 – Плевен, гр. Плевен

 ОУ „Кл. Охридски“, ж.к. „Дружба“

 

152400014

152400015

152400016

152400017

152400018

152400019

Район № 15 – Плевен, гр. Плевен

ОУ „Петър Берон“, ул. „Д-р П. Берон“ № 2

152400034

152400035

152400036

152400037

152400038

 
 

 

26.10.2016

Съобщение

РИК Плевен уведомява избирателите, че могат да проверят в коя избирателна секция могат да гласуват на адрес www.grao.bg

26.10.2016

Съобщение

В изпълнение на писмо, с изх. № ПВР-15-172/26.10.2016 г. на ЦИК, поместваме сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, на 06.11.2016 г. за Район №15 - Плевенски. Сканирания образец, може да видите тук.

26.10.2016

Указания за застъпници и представители

          Задължителни изисквания и приложения към заявлението/предложението за  регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка на представители на партия или коалиция:

 

I.ЗАСТЪПНИЦИ

 

 1. Лица за регистрация като застъпници в РИК/СИК могат да предлагат партии, коалиции или инициативни комитети, които имат регистрирана листа в ЦИК с кандидати за президент и вицепрезидент.

 

 1. Общия брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници на една отделна кандидатска листа не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен.

 

 1. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на кандидатските листи на различни партии, коалиции или инициативни комитети. При постъпване на няколко заявления за регистрация на едни и същи лица като застъпници на кандидатските листи на различни партии, коалиции или инициативни комитети, право да ги регистрират в РИК/СИК имат партиите, коалициите или инициативните комитети, които първи по време са ги предложили за регистриране от РИК-Плевен.

 

 1. Регистрираният застъпник не е обвързан с конкретна избирателна секция, но в изборния ден, в една секция, една кандидатска листа, може да бъде представлявана само от един застъпник, т.е. в изборното помещение не могат да присъстват едновременно двама и повече застъпници на една кандидатска листа.

 

 1. Представляващият или пълномощникът, внасящ заявление за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет, следва да представи в РИК-Плевен до 03.11.2016 г. следните документи:

5-1. Заявление по образец Приложение № 39-ПВР от изборните книжа

5-2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници – в случаите с упълномощено лице

5-3. Списък по образец Таблица №1 на лицата, предложени за регистрация като застъпници(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител)

5-4. Декларации от лицата Приложение № 41-ПВР от изборните книжа , предложени за регистрация като застъпници

 ! Задължително приложение към настоящото указание е Таблица №1, която не е произволен файл във формат Excel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на  грешките води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки – оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък  с лица. Да не се допуска скриване една под друга на клетки с въведени данни. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Таблица №1 следва да се селектират само въведените данни.

 

 1. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените застъпници се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен.

  

 1. Представляващият или пълномощникът, внасящ предложение за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет,следва да представи в РИК-Плевен следните документи:

7-1. Заявление по образец  Приложение № 40-ПВР от изборните книжа

7-2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници– в случаите с упълномощено лице

7-3. Списък по образец Таблица №2 на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници на вече  регистрирани застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител)

7-4. Декларации от лицата Приложение № 41-ПВР от изборните книжа, предложени за регистрация като заместващи застъпници

 

! Задължително приложение към настоящото указание е Таблица №2, която не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на грешките води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки – оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък с лица. Да не се допуска скриване една под друга на клетки с въведени данни. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Таблица №2 следва да се селектират само въведените данни.

 

 1. Заявления за регистриране на лица като застъпници на всяка една отделна кандидатска листа могат да се подават на няколко пъти до достигане на максималния брой секции.

 

II.ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

 1. В една избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия коалиция или инициативен комитет, които имат регистрирана листа в ЦИК с кандидати за президент и вицепрезидент.

 

 1. 2. Общият брой на представителите на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на списъка в РИК-Плевен.

 

 1. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва от представляващия партията, коалицията, инициативния комитет или от изрично упълномощени от него лица и се предава до 05.11.2016 г. в РИК-Плевен за публикуване на нейната интернет-страницата (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител).

 

!Задължително приложение към настоящото указание е Списъкът, който не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Да не се допуска скриване една под друга на клетки с въведени данни. Броят на клетките е предвиден за 1000 представители. При разпечатване на Списъка следва да се селектират само въведените данни.

21.10.2016

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ на СИК в област - Плевен

 

ОБЩИНА

Ден, дата и час на обучение

Плевен

Сряда, 02.11. (зала "Катя Попова"),

15, 30 - за гр. Славяново, всички села, кв. "Юнско въстание";

17,00 часа - за всички останали

Червен бряг

Четвъртък, 03.11., 13,00 часа

Д.Митрополия

Сряда, 02.11., 14, 00 часа

Д.Дъбник

Вторник, 01.11., 14,00 часа

Пордим

Сряда, 02.11., 14,00 часа

Левски

Вторник, 01.11., 13,30 часа

Белене

Понеделник, 31.10, 13,30

Никопол

Вторник, 01.11., 10,00 часа

Гулянци

Понеделник, 31.10.13,30часа

Кнежа

Сряда, 02.11., 14, 00 часа

Искър

Четвъртък, 03.11., 10, 00 часа

 

14.10.2016

Съобщение

РИК - Плевен съобщава, че на 22.10.2016 г. в 17.00 ч. изтича срокът, в който избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поиска да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място

14.10.2016

Съобщение

РИК - Плевен съобщава, че на 22.10.2016 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК. 

14.10.2016

Съобщение за гласуване в чужбина

Централната избирателна комисия информира всички български граждани с избирателни права, които в деня на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум – 6 ноември 2016 г. се намират извън страната, че имат право да гласуват, независимо дали са подали заявление за гласуване извън страната.

Местата и броят на избирателните секции, които ще бъдат открити извън страната, ще бъдат определени с решение на ЦИК на 15 октомври 2016 г., което ще бъде обявено публично.

Календар

Решения

 • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

 • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

 • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения