Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 11 – ПВР/НР
Плевен, 22.09.2016

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Искър при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район.

На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 3418-ПВР/НР/24.08.2016г. на ЦИК и Заповед № 343 от 15.09.2016 г. на кмета на Община Искър, Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

          ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 10 /десет/ избирателни секции на територията на Община Искър при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район, както следва:

Избирателна

секция №

Населено място

Адрес

Единен номер

001

гр.Искър

ул.”Хр.Ботев” № 17 – училище „Хр. Ботев”

152300001

002

гр.Искър

ул.”Хр.Ботев” № 17 - училище „Хр. Ботев”

152300002

003

гр.Искър

ул.”Христо Ботев” № 43 – СУ „Хр. Смирненски”

152300003

004

гр.Искър

ул.”Христо Ботев” № 43 – СУ „Хр. Смирненски”

152300004

005

с.Д.Луковит

ул.”Г.Димитров” № 72 – детската градина

152300005

006

с.Д.Луковит

ул.”Хр.Ботев” № 6 - училище „В. Левски”

152300006

007

с.Д.Луковит

ул.”Ал.Стамболийски” № 43А – квартален клуб

152300007

008

с.Писарово

ул.”Г.Димитров” № 81 - читалище

152300008

009

с.Староселци

ул.”Г.Димитров” № 2А – НЧ „П.Р.Славейков”

152300009

010

с.Староселци

ул.”Г.Димитров” № 2 – Сградата на бивше ОУ

152300010

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 22.09.2016 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения