Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 110 – ПВР/НР
Плевен, 09.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Телиш, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Червен бряг, заведено в РИК - Плевен с вх. №47 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Червен бряг, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Телиш, Община Червен бряг, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Телиш, Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

153700019

СТАМЕН     ВЛАДИМИРОВ     СТАМЕНОВ

 

Председател

РБ

с. Телиш

ВАЛЕНТИН     ДИМИТРОВ     ГОЛЕМАНОВ

 

Зам.- председател

АТАКА

 

СВЕТЛА     ДИМИТРОВА     ВАСИЛЕВА

 

Секретар

ГЕРБ

 

АНЕЛИЯ     МАРИНЧЕВА     ДОНОВА

 

Член

ГЕРБ

 

ИЛИЯНА     ИВАНОВА     ТОДОРОВА

 

Член

ГЕРБ

 

ДАНИЕЛА     ЦВЕТКОВА     ВЪРБАНОВА

 

Член

БСП ЛБ

 

МИЛАДИН    ТОДОРОВ     МАРИНОВ

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

153700020

ПАВЛИНА     ПЕНКОВА     ДИМИТРОВА

 

Председател

БСП ЛБ

с. Телиш

СТЕФКА     СТЕФАНОВА     ЦАНЕВА

 

Зам.- председател

ГЕРБ

 

ДОБРОМИР     НИКОЛОВ     ДАКОВ

 

Секретар

РБ

 

НИКОЛАЙ     ВАСИЛЕВ     НАНОВ

 

Член

ГЕРБ

 

РУМЯНКА     ПЕТРОВА     ПЕТКОВА

 

Член

ГЕРБ

 

ДАРИНКА     ДИМИТРОВА     ДИМИТРОВА

 

Член

ББЦ

 

ЛЮБА     СТЕФАНОВА     ВЛАДИМИРОВА-ЙОАННИДУ

 

Член

АБВ

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 09.10.2016 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения