Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 114 – ПВР/НР
Плевен, 09.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в гр.Плевен, Община Плевен, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Плевен изх. №РД-92-7313-2 от 05.102016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 63 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Плевен, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на гр.Плевен, Община Плевен, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в гр.Плевен, Община Плевен, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

152400001

Стефан Валентинов Иванов

 

Председател

ПП "ГЕРБ""

бул. „Г. Кочев” № 39,

Иван Йорданов Вълов

 

Зам.- председател

ПП "Атака"

клуб „Освобождение”

Сибел Орлинова Йорданова

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Атанаска Наумова Божинова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Пепа Борисова Христова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Марияна Петрова Цветанова

 

Член

ПП "БСП"

 

Дервиш Шукриев Дервишев

 

Член

ПП "ДПС"

 

Силвана Каменова Ценова

 

Член

РБ

 

Изабел Тихомирова Илиева

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400002

Тихомир Георгиев Найденов

 

Председател

ПП "БСП"

Медицински университет

Стефан Димитров Грънчаров

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Вася Христова Кънева

 

Секретар

ПП "Атака"

 

Изабела Бонкова Петрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Радка Илиева Тодорова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Борислав Илиев Илиев

 

Член

ПП "БСП"

 

Хакан Хайрединов Салиев

 

Член

ПП "ДПС"

 

Емилия Цанова Цанова

 

Член

РБ

 

Десислава Васкова Ангелова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400003

Яница Асенова Йоткова

 

Председател

ПП "ДПС"

Медицински университет

Тодорка Минчева Бонева

 

Зам.- председател

РБ

 

Радослава Миткова Илиева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Маргарета Лазарова Ковалска

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Анелия Димитрова Кръстева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Доля Петкова Рускова

 

Член

ПП "БСП"

 

Десислава Красимирова
Кръстева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Красимир Ангелов Панев

 

Член

ПП "Атака"

 

Васил Дамянов Петров

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400004

Ваня Парашкевова Маринова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

Медицински университет

Снежина Веселинова Карталска

 

Зам.председател

ПП "ДПС"

 

Йорданка ВасилеваМинева

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Бисерка Антонова Атанасова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Даниела Константинова
Георгиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Лиляна Младенова Габърска

 

Член

ПП "БСП"

 

Гюлджухра Асанова
Дервишева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Нели Накова Костова

 

Член

РБ

 

Елка Иванова Коцева

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400005

Мирослав Георгиев Гетов

 

Председател

ПФ

ДЯ "Асен Халачев"

Николай Димитров Тодоров

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Айдън Шакиров Асенов

 

Секретар

РБ

 

Васко Иванов Стоянов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Виолетка Петрова Гетова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Галя Петкова Замфирова

 

Член

ПП "БСП"

 

Зюмбюл Айханова Ибишева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Иванка Иванова Робева

 

Член

РБ

 

Стелиана Петьова Лазарова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400006

Ирена Тачева Христанова

 

Председател

ПП "АБВ"

СУ ”Хр. Смирненски”

Валентин Георгиев Ганев

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Красимира Николаева
Михайлова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Павлина Георгиева Христова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ивайло Константинов Христов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Цветанка Ламбева Георгиева

 

Член

ПП "БСП"

 

Данаил Николов Данов

 

Член

ПП "Атака"

 

Добримир Лазаров Нейков

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Валентина Антонова Тасева

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400007

Вероника Спасова Спасова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

СУ ”Хр. Смирненски”

Магдалина Енчева Иванова

 

Зам.- председател

ББЦ

 

Стенли Огнянов Божинов

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Цветелин Цветанов Василев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Тихомир Богомилов Цветанов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Веселин Павлов Димитров

 

Член

ПП "БСП"

 

Шериф Османов Усов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Росица Дончева Горанова

 

Член

РБ

 

Стефан Костадинов Касабов

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400008

Теменужка Цанкова Тодорова

 

Председател

ПП "БСП"

СУ ”Хр. Смирненски”

Анна Димова Замфирова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Галя МИхайлова Декова

 

Секретар

ББЦ

 

Екатерина Мирчева Ботева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Величко Иванов Йовов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Мария Ламбева Ламбева

 

Член

ПП "БСП"

 

Габриела Ангелова
Найденова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Олга Николаева Тодорова

 

Член

РБ

 

Цветислава Дилянова
Димитрова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400009

Стела Божинова Иванова

 

Председател

ББЦ

СУ ”Хр. Смирненски”

Поля Симеонова Спасова

 

Зам.- председател

ПП "АБВ"

 

Христо Василев Христов

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Галя Георгиева Ноева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Петя Пламенова Добрева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Веселка Венчева Козовска

 

Член

ПП "БСП"

 

Нели Цанкова Георгиева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Цветана Борисова Цолова

 

Член

РБ

 

Ивелина Станчева Иванова

 

Член

ПП "Атака"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400010

Илка Цветанова Иванова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ДГ ”Юнско въстание”

Цветелина Огнянова Иванова

 

Зам.- председател

ПП "ДПС"

 

Десислава Красимирова
Иванова

 

Секретар

ПП "АБВ"

 

Есен Илиева Манова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Бойка Петкова Иванова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Петя Цветелинова Цанкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Левие Исеинова Салиева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Галя Генчева Генова

 

Член

ПП "Атака"

 

Венцислав Димов Иванов

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400011

Фидан Риза Чобанов

 

Председател

ПП "ДПС"

ДГ ”Юнско въстание”

Пламен Симеонов Съев

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Валентина Мхива Цанкова

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Ирена Тодорова Петкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Богдан Емилов Цветков

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Юрка Светославова Островска

 

Член

ПП "БСП"

 

Стефка Захариева Атева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Валентина Владимирова Божинова

 

Член

РБ

 

Георги Иванов Стоичков

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400012

Венера Георгиева Станчева

 

Председател

РБ

ОУ ”Кл. Охридски”

Валентин Асенов Иванов

 

Зам.председател

ПП "БСП"

 

Мариана Христова Цанова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Петя Янкова Неновска

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Кръстина Миткова Генова
-Градинарска

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Руми Тонева Костадинова

 

Член

ПП "БСП"

 

Десислав Калоянов Иванов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Здравка Миткова Иванова

 

Член

ББЦ

 

Димка Макавеева Никодимова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400013

Райна Петрова Тотинска

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОУ ”Кл. Охридски”

Йорданка Александрова
Христова

 

Зам.- председател

ПФ

 

Наталия Веселинова Николова

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Любомир Иванов Видолов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Емилия Харалампиева
Иванова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Йорданка Трайкова Иванова

 

Член

ПП "БСП"

 

Анна Русева Михова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Георги Николов Ламбев

 

Член

ПП "Атака"

 

Вероника Тихомирова
Илиева

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400014

Радка Янкова Георгиева

 

Председател

ПП "БСП"

ОУ ”Кл. Охридски”

Павлина Георгиева Атанасова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Майя Венелинова Лалова

 

Секретар

ПФ

 

Звезда Добрева Димитрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Верка Борисова Тодорова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Евгения Симеонова Петровска

 

Член

ПП "БСП"

 

Теодора Стилянова Йотковска

 

Член

ПП "ДПС"

 

Поля Петкова Рачева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Виолета Христова Христова

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400015

Христо Димитров Иванов

 

Председател

ПП "Атака"

ОУ ”Кл. Охридски”

Иван Минков Божинов

 

Зам.- председател

РБ

 

Николета Бориславова
Илиева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Борислав Николаев Илиев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Боряна Пенкова Обретенова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Емил Григоров Радулов

 

Член

ПП "БСП"

 

Ремзи Емилов Илиев

 

Член

ПП "ДПС"

 

Емил Детелинов Далаклиев

 

Член

РБ

 

Михаела Величкова Христова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400016

Невена Иванова Петрова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОУ ”Кл. Охридски”

Ася Руменова Симеонова

 

Зам.- председател

ПП "ПП "ДПС""

 

Маргарита Кирилова Цанковска

 

Секретар

ПП "Атака"

 

Магдалена Евгениева Йотковска

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Снежана Илиева Цонева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Цанка Михайлова Михайлова

 

Член

ПП "БСП"

 

Вероника Величкова Бешева

 

Член

ПП "АБВ"

 

Галина Георгиева Иванова

 

Член

РБ

 

Нина Евгениева Кутиева

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400017

Рени Миланова Пенчева

 

Председател

ПП "ПП "ДПС""

ОУ ”Кл. Охридски”

Елеонора Петкова Ангелова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Лилия Венциславова Нинова

 

Секретар

РБ

 

Петя Стефчева Иванова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Вася Николаев Цонев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Венка Борисова Томова

 

Член

ПП "БСП"

 

Емилия Йорданова
Парашкевова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Петя Тодорова Готова

 

Член

ПФ

 

Снежинка Иванова Тодорова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400018

Иво Василев Вутов

 

Председател

ПФ

ОУ ”Кл. Охридски”

Виолета Димитрова Иванова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Даниел Парашкевов Дафинов

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Румяна Григорова Стоянова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Борислав Горанов Тотински

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Кристиян Тодоров Инджиев

 

Член

ПП "БСП"

 

Фидана Крумова Симеонова

 

Член

ПП "ПП "ДПС""

 

Еленка Димитрова Динчева

 

Член

РБ

 

Мартин Бисеров Кръстев

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400019

Цветислава Благоева Симеонова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОУ ”Кл. Охридски”

Христофор Георгиев Витков

 

Зам.- председател

ПП "Атака"

 

Илка Тодорова Петрова

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Йоланда Стефанова Атанасова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Христо Петров Митков

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Велислава Иванова Георгиева

 

Член

ПП "БСП"

 

Калоян Билянов Минев

 

Член

ПП "ДПС"

 

Виола Атанасова Христова

 

Член

РБ

 

Искрен Стефанов Деков

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400020

Сашо Георгиев Козовски

 

Председател

ПП "БСП"

ОУ ”Кл. Охридски”

Борянка Генова Христова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Анелия Ангелова Литова

 

Секретар

ББЦ

 

Румяна Емилова Николова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Зоя Николаева Илиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Йорданка Иванова Георгиева

 

Член

ПП "БСП"

 

Елизабет Нинчева Вълчева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Евгени Петров Личков

 

Член

ПП "Атака"

 

Габрила Данчева Михова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400021

Бисерка Николова Георгиева

 

Председател

ПП "АБВ"

ОУ ”Кл. Охридски”

Мирослава Стефанова
Горанова

 

Зам.- председател

ПП "ДПС"

 

Марияна Маринова Иванова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Ангел Стоянов Обретенов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Таня Димитрова Милашка

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Павлинка Маринова Петкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Цеца Богданова Стоянова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Ива Георгиева Георгиева

 

Член

РБ

 

Оля Виолетова Велчева

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400022

Марионета Миткова Кънева

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ФСГ “Интелект”

Живка Павлова Генчева

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Ася Вълкова Манова

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Виолета Петкова Петкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Галина Василева Митрева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Маргарита Георгиева Тонкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Митка Илиева Кърджалиева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Георги Боянов Георгиев

 

Член

РБ

 

Красимира Минчева Иванова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400023

Габриел Ангелов Лаков

 

Председател

ББЦ

ФСГ “Интелект”

Мариета Петкова Василева

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Тихомир Христов Тодоров

 

Секретар

ПП "АБВ"

 

Радка Христова Дочева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Веселка Стоянова Стефанова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Таня Николова Данаилова

 

Член

ПП "БСП"

 

Диана Тодорова Ганчева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Дани Пламенов Данов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Георги Милинов Георгиев

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400024

Ивайло Валентинов Берков

 

Председател

ПП "ДПС"

ФСГ “Интелект”

Биляна Любомирова
Божикова

 

Зам.- председател

ПФ

 

Вилияна Федева Иванова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Христо Викторов Гетов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Биляна Пованиева Ганина

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Димитрина Гергова Белчева

 

Член

ПП "БСП"

 

Светлана Ангелова
Цветанова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Михаил Марков Марков

 

Член

РБ

 

Нора Илиева Митева

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400025

Татяна Стефанова Вълова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ФСГ “Интелект”

Теодор Иванов Иванов

 

Зам.- председател

РБ

 

Станимир Асенов Йорданов

 

Секретар

ПФ

 

Цеца Петрова Енева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Георги Цветанов Илиев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Калинка Георгиева Рачева

 

Член

ПП "БСП"

 

Корнелия Цветанова Николова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Виолета Божкова Георгиева

 

Член

РБ

 

Денислав Красимиров
Георгиев

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400026

Катя Йорданова Гергова

 

Председател

ПП "БСП"

ФСГ “Интелект”

Иван Радев Беевски

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Тюляй Асанова Костова

 

Секретар

РБ

 

Ивайло Яворов Панков

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Павлина Иванова Атанасова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Калинка Цветанова
Димитрова

 

Член

ПП "АБВ"

 

Христо Желев Георгиев

 

Член

ПП "Атака"

 

Галя Василева Гарванска

 

Член

РБ

 

Магдалена Гергова Георгиева

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400027

Марин Георгиев Георгиев

 

Председател

РБ

ФСГ “Интелект”

Радослав Петров Цаков

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Васил Борисов Иванов

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Еленко Енчев Донков

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Лиляна Томова Маринова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Снежана Георгиева Савова

 

Член

ПП "БСП"

 

Йорданка Цветанова Николова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Соня Стефанова Личкова

 

Член

ПП "Атака"

 

Красимира Францова
Чоканова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400028

Антоанета Иванова Милева

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ФСГ “Интелект”

Аслан Адемов Кърджалиев

 

Зам.-председател

ПП "ДПС"

 

Евгени Петров Йорданов

 

Секретар

РБ

 

Таня Ангелова Илиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Емилия Илиева Илиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Елисавета Цветанова Ангелова

 

Член

ПП "БСП"

 

Катя Илиева Толубска

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Мария Цветанова Горанова

 

Член

РБ

 

Михаил Савов Симеонов

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400029

Здравко Михайлов Пенев

 

Председател

РБ

ФСГ “Интелект”

Цветелина Младенова
Здравкова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Ценка Иванова Михайлова

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Бисерка Илиева Василева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ивайло Иванов Беевски

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Николина Цончева Стефанова

 

Член

ПП "БСП"

 

Мима Стефанова Кръстева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Бранимира Георгиева
Иванова

 

Член

РБ

 

Николай Пламенов Тодоров

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400030

Добромир Лазаров Нейков

 

Председател

ПП "БСП"

ФСГ “Интелект”

Веселин Радков Димитров

 

Зам.- председател

ПФ

 

Димитър Николов Атанасов

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Пенко Ангелов Обретенов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Малинка Аспарухова Антова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Драгомир Ангелов Стефанов

 

Член

ПП "БСП"

 

Сийка димитрова милева

 

член

ПП "ДПС"

 

Драганка Ангелова Георгиева

 

Член

ПП "Атака"

 

Бистра Божинова Георгиева

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400031

Захари Георгиев Замфиров

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ФСГ “Интелект”

Здравко Хараламбиев
Георгиев

 

Зам.- председател

ББЦ

 

Миглена Калоянова Кръстева

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Бисерка Младенова Младенова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Христо Николаев Николов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Боряна Йорданова Козовска

 

Член

ПП "БСП"

 

Моника Атанасова Маринова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Пепа Александрова Тодорова

 

Член

РБ

 

Маргарита Ценкова Тодорова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400032

Снежка Ламбева Данкова

 

Председател

ПФ

ФСГ “Интелект”

Мария Любенова Замфирова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Таня Георгиева Цочева

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Христо Димитров Христов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Албена Николова Маринова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Цеца Тодорова Станчева

 

Член

ПП "БСП"

 

Емил Бориславов Петров

 

Член

ПП "ДПС"

 

Преслава Огнянова Петрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Виктория Стилиянова
Георгиева

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400033

Румяна Лъчезарова
Кръстева

 

Председател

РБ

ФСГ “Интелект”

Мария Събева Иванова-Цонева

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Марияна Костадинова Георгиева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Петър Тодоров Янчев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Христина Димитрова Дочева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Стилияна Стоянова Костова

 

Член

ПП "БСП"

 

Радослав Бориславов Петров

 

Член

ПП "ДПС"

 

Николаи Емилов Маринов

 

Член

ББЦ

 

Десислава Бориславова
Мирчева

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400034

Александър Христов Христанов

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОУ „Петър Берон”

Стефка Цветанова Петранова

 

Зам.- председател

РБ

 

Петя Йовкова Личева

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Борислав Христов Матов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Любомир Александров
Йосифов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Малинка Петрова Анкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Ивайло Иванов Джонов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Любомил Костов Димитров

 

Член

ПП "Атака"

 

Албена Иванова Гешева

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400035

Снежинка Петкова Тотева

 

Председател

ПП "БСП"

ОУ „Петър Берон”

Мая Милчева Христова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Венцислава Христова
Луканова

 

Секретар

ББЦ

 

Любен Йорданов Иванов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Крум Владимиров Нанов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Румен Георгиев Атанасов

 

Член

ПП "БСП"

 

Тихомир Николаев Николов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Поля Димитрова Димитрова

 

Член

РБ

 

Нина Тодорова Горанова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400036

Боряна Кръстева Димитрова

 

Председател

ББЦ

ОУ „Петър Берон”

Маруся Галилеева Атанасова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Красимира Владимирова Мускорова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Корнелия Валентинова
Братойчева-Гешева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Фаня Емилова Николова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Любов Иванова Йовчева

 

Член

ПП "БСП"

 

Шенол Шансесов
Куртаджийски

 

Член

ПП "ДПС"

 

Пламен Динчев Димов

 

Член

ПП "Атака"

 

Мариана Христова Начева

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400037

Марио Спасов Георгиев

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОУ „Петър Берон”

Антоанета Великова
Димитрова

 

Зам.- председател

ПП "АБВ"

 

Ирина Георгиева Машкова

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Анета Иванова Найденова - Цекова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Васил Асенов Симеонов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Теодора Иванова Иванова

 

Член

ПП "БСП"

 

Румяна Николова Панкова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Мария Тодорова

 

Член

РБ

 

Елка Руменова Атанасова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400038

Джелял Шукриев Ахмедов

 

Председател

ПП "ДПС"

ОУ „Петър Берон”

Мариана Миткова Радулова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Ивалина Атанасова Иванова

 

Секретар

ПФ

 

Иванка Симеонова Борисова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Гергана Асенова Крумова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Павлина Колева Атанасова

 

Член

ПП "БСП"

 

Иван Михайлов Вълов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Жана Филева Пашева

 

Член

РБ

 

Кирил Любенов Цончев

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400039

Лазар Кръстев Николов

 

Председател

РБ

СУ ”Ст. Заимов”

Сами Исмаилов Исмаилов

 

Зам.- председател

ПП "ДПС"

 

Мирослава Иванова Стоева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Стела Емилова Атанасова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Юлия Александрова
Янакиева-Цветанова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Руска Хронева Георгиева

 

Член

ПП "БСП"

 

Фанка Борисова Микова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Красимир Георгиев Калинков

 

Член

ПП "Атака"

 

Андриян Димитров Калчев

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400040

Митко Георгиев Борисов

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

СУ ”Ст. Заимов”

Галя Христова Георгиева

 

Зам.- председател

ПФ

 

Красимира Васкова Николова

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Малина Любомирова
Табакова-Новаковска

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Анелия Георгиева Атанасова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Лиляна Андреева Бенчева

 

Член

ПП "БСП"

 

Стефан Данаилов Тодоров

 

Член

ПП "ДПС"

 

Поля Маринова Николова

 

Член

РБ

 

Иван Емилов Гешев

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400041

Методинка Георгиева Калчева

 

Председател

ПП "БСП"

СУ ”Ст. Заимов”

Цветанка Цветанова Берова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Таня Иванова Митранова

 

Секретар

РБ

 

Костадинка Цветанова Димитрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Маринела Бориславова
Любенова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Сийка Петрова Велева

 

Член

ПП "БСП"

 

Севил Алиева Дервишева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Мариан Стоянов Цанов

 

Член

ПП "АБВ"

 

Росен Митков Тотев

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400042

Галина Николаева Борисова

 

Председател

ПП "Атака"

СУ ”Ст. Заимов”

Александър Данаилов Ангелов

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Величка Симеонова Лачева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Борка Тепавова Бончева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Геновева Параскевова
Казашка

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Роза Стоянова Чанева

 

Член

ПП "БСП"

 

Айджан Юсейнова Ахмед

 

Член

ПП "ДПС"

 

Иво Антонов Антонов

 

Член

РБ

 

Снежана Давидова Маринова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400043

Иванка Митева Колева

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

СУ ”Ст. Заимов”

Валери Георгиев Даков

 

Зам.- председател

РБ

 

Ангел Борисов Гигов

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Добринка Ангелова Трифонова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Анелия Петрова Митева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Валери Георгиев Павлов

 

Член

ПП "БСП"

 

Хилял Мелядова Азисова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Иванка Радкова Иванова

 

Член

ПП "Атака"

 

Денчо Маринов Петков

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400044

Фахредин Гюрсел Юсниев

 

Председател

ПП "ДПС"

СУ ”Ст. Заимов”

Нанко Лазаров Катев

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Христо Методиев Карагеров

 

Секретар

ПП "АБВ"

 

Валя Кузманова Мингова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Нина Нейкова Вътева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Божко Павлов Божилов

 

Член

ПП "БСП"

 

Станислав Димитров Петров

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Себахтин Алиев Мехмедов

 

Член

РБ

 

Мария Панайотова Владова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400045

Поля Цветанова Вътева

 

Председател

ПФ

СУ ”Ст. Заимов”

Шенай Ерджанова Исмаилова

 

Зам.- председател

ПП "ДПС"

 

Валя Рахаилова Биковска

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Милена Генчева Петкова-
Димитрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Илияна Димитрова Костова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Мария Антонова Банчева

 

Член

ПП "БСП"

 

Севгюнюр Ибраимова
Исмаилова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Нина Атанасова Колчева

 

Член

РБ

 

Найден Иванов Найденов

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400046

Веселка Атанасова Палева

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

СУ ”Ст. Заимов”

Ваня Милчева Миланова

 

Зам.- председател

ПП "Атака"

 

Дияна Петрова Салиева

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Владислав Петров Петков

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Теменужка Христова Стоянова-Тодорова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Диана Илиева Вълчиновска

 

Член

ПП "БСП"

 

Силвана Сашева Цанкова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Виолина Пепова Мичева

 

Член

РБ

 

Йорданка Борисова
Рашковска

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400047

Илия Иванов Вътков

 

Председател

ПП "БСП"

СУ ”Ст. Заимов”

Мариана Димитрова Иванова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Ивайло Пламенов Станчев

 

Секретар

ББЦ

 

Сашо Велков Василев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Янка Василева Дикова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Димка Цветанова Тонова

 

Член

ПП "БСП"

 

Сашка Илиева Дичева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Атанас Ивов Миланов

 

Член

ПП "Атака"

 

Пепа Василева Николаева

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400048

Пламен Пламенов Станчев

 

Председател

ББЦ

СУ ”Ст. Заимов”

Николай Петков Илиев

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Диана Маринчева Димитрова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Светла Александрова
Селановска

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Димитър Иванов Димитров

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Кръстинка Нестерова Ангелова

 

Член

ПП "БСП"

 

Шенай Самиева Исмаилова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Ремзи Алиев Мехмедов

 

Член

РБ

 

Йовка Минева Гинчева

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400049

Таня Тотева Кънчовска

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

СУ ”П. К. Яворов”

Християн Калинов Луканов

 

Зам.- председател

ББЦ

 

Надя Найденова Рускова

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Велика Динчева Тодорова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Галина Горанова Петрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Игнатка Иванова Гурзова

 

Член

ПП "БСП"

 

Миглена Якимова Акман

 

Член

ПП "ДПС"

 

Косьо Димитров Иванов

 

Член

ПП "АБВ"

 

Анелия Стефанова Гатева

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400050

Юсеин Айдънов Ахмедов

 

Председател

ПП "ДПС"

СУ ”П. К. Яворов”

Георги Янев Стамов

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Маргарита Маринова
Антонова

 

Секретар

РБ

 

Христо Василев Нанкински

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Красимир Иванов Димитров

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Валя Велева Петрова

 

Член

ПП "БСП"

 

Зюмбюл Алиева Ахмедова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Мариела Цветанова
Цветанова

 

Член

РБ

 

Йордан Илиянов Кръстев

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400051

Давид Павлинов Маринов

 

Председател

ПП "АБВ"

СУ ”П. К. Яворов”

Габриела Георгиева
Александрова

 

Зам.- председател

ПП "ДПС"

 

Велислава Тончева Величкова - Христова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Валери Георгиев Илиев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Елена Владимирова Лачева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Михайл Любомиров Порожанов

 

Член

ПП "БСП"

 

Борянка Георгиева Янакиева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Ганка Иванова Копчева

 

Член

ПП "Атака"

 

Мариела Светославова
Везенкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400052

Симеон Петров Кънчев

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

СУ ”П. К. Яворов”

Иво Градев Георгиев

 

Зам.- председател

ПФ

 

Карамфил Щерев Нейков

 

Секретар

ПП "Атака"

 

Светослав Ангелов Везенков

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Цветелин Латинов Тончев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Петранка Николова Йорданова

 

Член

ПП "БСП"

 

Севим Неделев Христов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Габриела Спасова Хитова

 

Член

РБ

 

Регина Недялкова Цветанова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400053

Неличка Цветанова Стефанова

 

Председател

ПП "БСП"

СУ ”П. К. Яворов”

Филка Костадинова Дамянова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Марин Тодоров Горанов

 

Секретар

ПП "АБВ"

 

Галя Севдалинова Великова
-Лавовска

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Даниела Иванова Илиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Павлина Василева Мусева

 

Член

РБ

 

Жени Валериев Тодоров

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Антония Петрова Христова

 

Член

ПП "АБВ"

 

Детелина Валентинова Батева

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400054

Марта Петрова Михайлова

 

Председател

РБ

СУ ”П. К. Яворов”

Илонка Игнатова Матовска

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Ева Иванова Димитрова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Радослав Васков Михайлов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Кънчо Генов Кънчев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Петя Ангелова Цолова

 

Член

ПП "БСП"

 

Бедри Дженаси Мехмедов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Йорданка Тодорова
Георгиева

 

Член

РБ

 

Сашо Петров Лунов

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400055

Магдалена Радославова
Войкова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

СУ ”П. К. Яворов”

Милен Димитров Миланов

 

Зам.- председател

РБ

 

Милчо Василев Петров

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Росен Иванов Тодоров

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Росица Радославова
Тодоракова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Валя Ангелова Димитрова

 

Член

ПП "БСП"

 

Елка Илиева Борисова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Мариана Георгиева
Бояджиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Цветослава Георгиева
Игнатова

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400056

Анелия Иванова Петрова

 

Председател

РБ

СУ ”П. К. Яворов”

Надежда Радославова Цолова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Мариана Иванова Ненова

 

Секретар

ПФ

 

Венета Величкова Жиянска-
Динова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Йордан Христов Танков

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Елена Иванова Денева

 

Член

ПП "БСП"

 

Гергана Мариянова Тошкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Петко Викторов Божинов

 

Член

ПП "Атака"

 

Александър Венциславов
Блажев

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400057

Грозданка Илиева Петкова

 

Председател

ПП "Атака"

ПГ по

Аян Юсеинов Ахмедов

 

Зам.председател

ПП "ДПС"

„Лозарство и винарство”

Павлинка Илиева Георгиева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Добромир Цанов Иванов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Малинка Петрова Събева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Маруся Христова Иванова

 

Член

ПП "БСП"

 

Теодор Ивайлов Маринов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Сали Ахмедов Дервишев

 

Член

РБ

 

Анна Петрова Маринова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400058

Юлия Нанева Тодорова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ПГ по

Кремена Любенова Цанова

 

Зам.- председател

ББЦ

„Лозарство и винарство”

Марияна Петракиева
Гаврилова

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Петя Добрева Георгиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Елица Гетова Трифонова-
Вулева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Николина Василева Петрова

 

Член

ПП "БСП"

 

Николай Василев Атанасов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Йонета Борисова Джамбазка

 

Член

ПП "АБВ"

 

Александър Аспарухав Маринов

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400059

Пламен Георгиев Георгиев

 

Председател

ПП "БСП"

ПГ по

Димитър Стефанов Стефанов

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

„Лозарство и винарство”

Виолета Иванова Иванова

 

Секретар

РБ

 

Наташа Маринова Борова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Йорданка Георгиева Гигова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Снежинка Петрова Николова

 

Член

ПП "БСП"

 

Димитър Маринов Маринов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Силвия Алентинова Алексиева

 

Член

РБ

 

Златка Георгиева Маджарова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400060

Валентина Цветанова Панкова

 

Председател

РБ

ПГ по

Юлия Димитрова Вълова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

„Лозарство и винарство”

Ангел Тодоров Цанков

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Даниела Енчева Рибалкина

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Петьо Блажев Митрофанов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Мария Иванова Павлова

 

Член

ПП "БСП"

 

Бисер Ивайлов Маринов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Лидия Георгиева Божинова

 

Член

ПП "Атака"

 

Цецка Иванова Дакова-Петкова

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400061

Боян Николаев Боянов

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОУ „Н. Й. Вапцаров”

Спас Нанов Спасов

 

Зам.- председател

ПП "АБВ"

 

Маринела Трифонова Желязкова

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Бойка Ефтимова Новоселска

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Светла Веселинова Божинова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Полина Владиславова Стаменова

 

Член

ПП "БСП"

 

Марин Ивайлов Маринов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Таня Нинова Петкова

 

Член

РБ

 

Христо Руменов Кочев

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400062

Асен Илиев Пацев

 

Председател

ПП "ДПС"

ОУ „Н. Й. Вапцаров”

Теодора Димитрова Тодорова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Маруся Лазарова Бочева

 

Секретар

ПП "Атака"

 

Митко Веселинов Божинов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Веселина Симеонова Катева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Иглика Киролова Спирдонова

 

Член

ПП "БСП"

 

Зорка Ташкова Кънчева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Андриана Андреева Балева

 

Член

РБ

 

Златко Симеонов Георгиев

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400063

Стефка Трифонова Дамянова

 

Председател

ПФ

ОУ „Н. Й. Вапцаров”

Елия Борянова Гаврилова

 

Зам.- председател

ПП "ДПС"

 

Николина Георгиева
Аврамова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Лиляна Веселинова Колева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Валя Тодорова Николаева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Горанка Димитрова Георгиева

 

Член

ПП "БСП"

 

Евгени Колев Маринов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Ганчо Добрев Панев

 

Член

ПП "Атака"

 

Светла Иванова Василева

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400064

Бориславка Атанасова
Игнатова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОУ „Н. Й. Вапцаров”

Радослав Спирдонов Трифонов

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Николай Кирилов Тончев

 

Секретар

ПФ

 

Паулина Любомирова
Николова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Илиян Неделчев Илиев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Марийка Станева Стоянова

 

Член

ПП "БСП"

 

Васил Цветанов Вулев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Христина Стаменова Петкова

 

Член

РБ

 

Миглена Светлинова
Костовска

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400065

Димитринка Атанасова
Тодорова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ПГ по САГ „Н. Фичев”

Теодора АтанасоваЧамурова

 

Зам.- председател

ББЦ

 

Мариета Георгиева Георгиева

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Крася Вълкова Симеонова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Силвия Борисова Георгиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Сашка Войкова Петрова

 

Член

ПП "БСП"

 

Левент Енгин Кючуков

 

Член

ПП "ДПС"

 

Виолета Атанасова Чамурова

 

Член

ББЦ

 

Петя Бориславова Петкова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400066

Моника Цветанова Янчева

 

Председател

ПП "БСП"

ПГ по САГ „Н. Фичев”

Веселка Ангелова Василева

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Румяна Тодорова Симеонова

 

Секретар

РБ

 

Капка Кирилова Грамова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Величка Александрова
Иванова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Латинка Любомирова Пешакова

 

Член

ПП "БСП"

 

Илияна Илиева Костадинова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Ванина Илиянова Маринова

 

Член

РБ

 

Лидия Йорданова Владимирова

 

Член

ПП "Атака"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400067

Филис Риза Кючукова

 

Председател

ПП "ДПС"

ПГ по САГ „Н. Фичев”

Пламена Георгиева Рачева

 

Зам.- председател

ПП "АБВ"

 

Дафинка Найденова Донкова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Верка Иванова Вълкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Милен Петков Иванов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Красимира Генчева Буковска

 

Член

ПП "БСП"

 

Сийка Минкова Хитова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ваня Георгиева Петрова

 

Член

РБ

 

Аделина Любомирова Белова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400068

Елена Станкова Станкева

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ПГ по САГ „Н. Фичев”

Димитрина Димитрова Борисова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Илкнур Енгинова Кючукова

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Китка Василева Съйнова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Теодор Любомиров Тодоров

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Теменужка Никифорова Димитрова

 

Член

ПП "БСП"

 

Кръстина Росенова Велчева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Лиляна Васкова Начева

 

Член

ББЦ

 

Борислав Илиев Златанов

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400069

Веска Тодорова Русева

 

Председател

ПП "Атака"

ПГ по САГ „Н. Фичев”

Йорданка Симеонова Петрова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Диана Иванова Пейчева

 

Секретар

ПФ

 

Албена Димитрова Винчева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Надежда Стефанова
Найденова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Аня Велчева Станева

 

Член

ПП "БСП"

 

Айнур Акифова Томарова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Валентин Атанасов Ралчевски

 

Член

РБ

 

Вера Павлинова Павлова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400070

Константин Маринов Нечовски

 

Председател

ББЦ

читалище “Извор”

Теодора Емилова Добрева

 

Зам.- председател

РБ

 

Росица Николаева Дамянова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Васил Георгиев Илиев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Йонита Величкова Милова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ленко Христов Топалски

 

Член

ПП "БСП"

 

Антон Христов Танев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Поля Константинова Маринова

 

Член

ПФ

 

Светослав Борисов Чорбаджийски

 

Член

ПП "Атака"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400071

Симона Симеонова Савова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ЦРД ул.Дойран № 79

Айдън Акифов Асанов

 

Зам.- председател

ПП "ДПС"

 

Веселин Върбанов Димов

 

Секретар

ПП "Атака"

 

Галя Величкова Великова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Таня Иванова Тачева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Иванка Стефанова Милева

 

Член

ПП "БСП"

 

Татяна Цветанова
Парашкевова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Георги Стефанов Георгиев

 

Член

РБ

 

Анжела Богомилова Янкулова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400072

Тодор Младенов Велков

 

Председател

РБ

ЦРД ул.Дойран № 79

Веселка Антонова Георгиева

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Нанко Киров Христов

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Ваня Георгиева Бенкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Галя Георгиева Мачева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Цончо Иванов Цонев

 

Член

ПП "БСП"

 

Беркан Айдънов Томаров

 

Член

ПП "ДПС"

 

Бойко Димитров Янчев

 

Член

ББЦ

 

Ваня Христова Павлова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400073

Атанаска Вутева Николова

 

Председател

ПП "БСП"

ул."Ген. Л-т Ат.Стефанов"4

Димитър Димитров Вълев

 

Зам.- председател

РБ

клуб

Петьо Йотов Маринов

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Мария Георгиев Райкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Татяна Кирилова Дамянова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ива Илиянова Иванова

 

Член

ПП "БСП"

 

Ердин Мехмедов Асанов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Гергана Кунчева Койчева

 

Член

РБ

 

Моника Цветанова Бочева

 

Член

ПП "Атака"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400074

Зоя Веселинова Дамянова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

Окр. пътно управление

Ванюша Любенова Иванова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Веселина Панайотова Христова

 

Секретар

РБ

 

Радостина Миленова Маринова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Яна Иванова Николова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Павлинка Богданова Железарова

 

Член

ПП "БСП"

 

Февзие Шукриева Асанова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Лора Емилова Христова

 

Член

РБ

 

Николай Георгиев Маринов

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400075

Ася Иванова Пъшева

 

Председател

ПП "АБВ"

ул."Лозенград" №4

Ирена Димчева Иванова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

ДГ "Пролет"

Ивайло Георгиев
Александров

 

Секретар

ББЦ

 

Валя Николова Иванова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Дарина Софрониева
Братанова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Петьо Красимиров Колев

 

Член

ПП "БСП"

 

Февзие Мустафова Шабанова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Петьо Петров Павлов

 

Член

РБ

 

Таня Петкова Бочева

 

Член

ПП "Атака"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400076

Октай Метин Шабан

 

Председател

ПП "ДПС"

ул.„Гюмюрджина” № 2, клуб

Боил Цветославов Христов

 

Зам.- председател

ПП "Атака"

на пенсионера

Николай Димитров Лилов

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Йордан Славов Добрев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Илияна Димитрова Негрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Евгени Димитров Асенов

 

Член

ПП "БСП"

 

Галя Петкова Йолова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Любомир Георгиев Блажев

 

Член

ББЦ

 

Васил Иванов Василев

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400077

Иванчо Лазаров Дамянов

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ул.”Дойран” № 6а, клуб 

Жана Димитрова Георгиева

 

Зам.- председател

ПФ

 

Геновева Илиева Илиева

 

Секретар

ПП "АБВ"

 

Пепа Спасова Ненкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Иван Миков Арбов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Дарина Христова Мечкарска

 

Член

ББЦ

 

Христо Димитров Кузманов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Васко Иванов Анков

 

Член

ПП "БСП"

 

Саджит Мехмедов Мехмедов

 

Член

ПП "Атака"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400078

Маргарита Георгиева Ангелова

 

Председател

ПФ

ДГ “Снежанка”

Александър Стефанов
Домусчиев

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Елис Ердоханова Филизова

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Пепа Борисова Пенкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Мария Пламенова Табашка

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Диана Георгиева Матева

 

Член

ПП "БСП"

 

Мартин Симеонов Белов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Анита Георгиева Костова

 

Член

РБ

 

Пламен Атанасов Панайотов

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400079

Таня Найденова Халова

 

Председател

РБ

ДГ “Снежанка”

Емил Невинов Росенов

 

Зам.- председател

ПП "ДПС"

 

Евгения Димитрова Георгиева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Дора Панчева Бачева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Станчо Димитров Костадинов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ивайло Искър Кулев

 

Член

ПП "БСП"

 

Карамфил Димитров Карамфилов

 

член

ПП "ДПС"

 

Христо Йотов Атанасов

 

Член

ББЦ

 

Мая Савова Петкова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400080

Бинка Любенова Иванова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОУ “Единство”

Светла Маринова Денчева

 

Зам.- председател

ББЦ

 

Христофор Иванов Иванов

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Георги Костов Рагьовски

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Емилия Кръстева Борисова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Людмила Илиева Дончева

 

Член

ПП "БСП"

 

Айдън Ахмедов Томаров

 

Член

ПП "ДПС"

 

Йорданка Николова Попова

 

Член

РБ

 

Ирена Иванова Михайлова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400081

Десислава Станчева Николова

 

Председател

ПП "БСП"

ОУ “Единство”

Иванка Данаилова Иванова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Ирина Костова Консийска

 

Секретар

ПФ

 

Розка Цветанова Дочева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Зоя Емилова Добрева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Диляна Георгиева Иванова

 

Член

ПП "БСП"

 

Минет Шукриева Карабакърова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Иванка Тодорова Цветкова

 

Член

РБ

 

Ванилия Захариева Кацарова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400082

Улвие Адемова Салиева

 

Председател

ПП "ДПС"

ОУ “Единство”

Николайчо Иванов Гергов

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Веселка Найденова Иванова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Оля Петкова Николова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Верка Колева Колева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Евгени Доков Мяшков

 

Член

ПП "БСП"

 

Билчен Юсуф Ахмед

 

Член

ПП "ДПС"

 

Анелия Горанова Радинова

 

Член

ББЦ

 

Валентина Горанова Алексиева

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400083

Пепа Цветанова Кузманова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

СУ ”Ан. Димитрова”

Николинка Георгиева Иванова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Красимир Любомиров Адамов

 

Секретар

ПП "Атака"

 

Антоанета Георгиева Стефанова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Цветомира Венциславова Вълкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Галя Николова Георгиева

 

Член

ПП "БСП"

 

Гюнер Янусова Мехмедова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Мария Енчева Ячева

 

Член

РБ

 

Габриел Бориславов Георгиев

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400084

Таня Христова Чалъмова

 

Председател

ПФ

СУ ”Ан. Димитрова”

Зорница Марианова Йовова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Оля Венциславова Попова

 

Секретар

РБ

 

Цеца Димитрова Нешева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Добромир Трифонов Стоев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Лиляна Христова Величкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Йочка Танова Воденичарова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Донка Лозанова Цакова

 

Член

ПП "Атака"

 

Мария Иванова Григорова

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400085

Красимира Георгиева Балтакова

 

Председател

ПП "БСП"

СУ ”Ан. Димитрова”

Мая Николова Куртанова

 

Зам.председател

ПП "ДПС"

 

Лена Цветкова Петкова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Кармен Георгиева Цветанова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Диляна Божинова Стоянова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Асен Георгиев Асенов

 

Член

ПП "БСП"

 

Елмаз Ядигер Исмаилова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Марийка Иванова Копчева

 

Член

РБ

 

Надежда Борисова Димитрова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400086

Любен Петков Стоянов

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

СУ ”Ан. Димитрова”

Катюша Тодорова Стефанова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Вероника Георгиева Пешева

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Людмил Николов Игнатов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Маргарита Георгиева Нинова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Йорданка Димитрова Николова

 

Член

ПП "БСП"

 

Ферай Ердал Али

 

Член

ПП "ДПС"

 

Вихрен Василев Копчев

 

Член

РБ

 

Йордан Антонов Богданов

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400087

Паолина Валериева
Георгиева

 

Председател

ББЦ

ул.”Д. Попов” 2, клуб

Тошко Василев Николов

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Валентина Петрова Велина

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Илиана Георгиева Свиленова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Марияна Кръстева Петрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ива Иванова Могилска

 

Член

ПП "БСП"

 

Фатме Нури Дачева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Красимира Христова
Георгиева

 

Член

РБ

 

Емилия Ангелова Николава

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400088

Анка Филипова Топалска

 

Председател

ББЦ

ОАПС

Господин Христов Гатев

 

Зам.- председател

ПП "Атака"

 

Никола Иванов Николов

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Красимира Димитрова
Найденова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Детелин Кръстев Тихолов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Надка Иванова Величкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Царина Ангелова Димитрова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Борислава Илиянова Батова

 

Член

РБ

 

Йордан Илиянов Стефанов

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400089

Валя Банова Иванова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОАПС

Габриел Петров Савов

 

Зам.- председател

ПФ

 

Аня Игнатова Митева

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Ема Маринова Станкулова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Найден Цаков Найденов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Анна Славчева Николова

 

Член

ПП "БСП"

 

Берин Сезерова Ахмедова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Емел Зия Мустафова

 

Член

РБ

 

Татяна Арахангелова Данова

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400090

Милен Цеков Асърджиев

 

Председател

ПП "АБВ"

МУЦТПО

Цонка Пенкова Богоева

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Илиян Георгиев Попов

 

Секретар

РБ

 

Таня Асенова Генова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Радинка Йорданова Фотева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Дафинка Иванова Атанасова

 

Член

ПП "БСП"

 

Осман Алиев Мустафов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Илияна Янчева Иванова

 

Член

ПП "Атака"

 

Александър Емилов
Симеонов

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400091

Стефан Крумов Иванов

 

Председател

ПП "Атака"

МУЦТПО

Галя Цветанова Стоянова

 

Зам.- председател

ПП "ДПС"

 

Даниела Златанова Дишева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Тодор Костов Вълов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Стоян Тодоров Стоянов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Цветелина Лишкова Дашкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Здравка Йорданова Фотева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Белма Асан Мустафа

 

Член

РБ

 

Стефан Димитров Кръстев

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400092

Христо Йорданов Христов

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ул. ”П. Р. Славейков” 50

Валя Цветкова Маринова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

клуб

Тихомир Тодоров Георгиев

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Момица Динкова Вълова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Тихомир Маринов Маринов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Румяна Николаева Кръстева

 

Член

ПП "БСП"

 

Айлин Фиданова Чобанова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Валерия Маринова Дачева

 

Член

РБ

 

Димитрин Иванов Митев

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400093

Димитър Събев Чочев

 

Председател

ПП "БСП"

СУ ”Иван Вазов”

Теодор Божинов Колев

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Венолия Христова Вълова

 

Секретар

ББЦ

 

Нели Иванова Божинова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Лиляна Петрова Цветкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Дора Митева Бояджиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Мюрея Юсменова Алиева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Албена Георгиева Банзарова

 

Член

РБ

 

Димитър Стефчув Тотев

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400094

Елеонора Иванова
Михайлова

 

Председател

РБ

СУ ”Иван Вазов”

Цветанка Горанова
Цветанова

 

Зам.- председател

ПП "АБВ"

 

Таско Тихомиров Ганчев

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Калоян Георгиев Щърбанов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ивайло Илианчев Генчев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Надежда Асенова Вълева

 

Член

ПП "БСП"

 

Шехриза Шукриева Алиева

 

Член

ПП "ДПС"

 

Малинка Атанасова Гетова

 

Член

ПП "Атака"

 

Петя Николова Петрова

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400095

Емил Тодоров Милев

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

СУ ”Иван Вазов”

Христо Иванов Николов

 

Зам.- председател

РБ

 

Милка Янчева Георгиева

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Пламен Борисов Илиев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Цветелина Величкова
Георгиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Малина Стоянова Иванова

 

Член

ПП "БСП"

 

Лейла Азис Карнобатлъ

 

Член

ПП "ДПС"

 

Красимира Стефанова
Печева

 

Член

ПП "Атака"

 

Наталия Величкова Тодорова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400096

Сакине Наджиева Мехмедова

 

Председател

ПП "ДПС"

СУ ”Иван Вазов”

Ива Руменова Николова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Силвия Цветанова Иванова

 

Секретар

ПФ

 

Николай Валентинов Пешев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Йовка Вълчева Петкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Анелия Петкова Георгиева

 

Член

ПП "БСП"

 

Ирена Андреева Борисова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Катина Борисова Амбова

 

Член

РБ

 

Стефан Стойнев Величков

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400097

Веселка Иванчева Кръстева

 

Председател

ПП "АБВ"

СУ ”Иван Вазов”

Цецка Георгиева Чмурова

 

Зам.- председател

ББЦ

 

Цецка Георгиева Занева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Бисер Димитров Борисов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Татяна Хараламбиева Янчева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Атанас Асенов Нанков

 

Член

ПП "БСП"

 

Мухитин Ибрахимов Карнобатлъ

 

Член

ПП "ДПС"

 

Юлия Йотова Мойсеева

 

Член

РБ

 

Румен Петров Иванов

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400098

Светла Георгиева Генчева

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

СУ ”Иван Вазов”

Теменужка Христова Цветкова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Ани Стефанова Иванова

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Елена Мирославова
Димитрова-Ганчева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Веселка Симеонова Петрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Станимир Денев Иванов

 

Член

ПП "БСП"

 

Мелиха Хилмиева Селимова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Мариела Йолова

 

Член

РБ

 

Ангел Йорданов Тачев

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400099

Петър Димитров Генов

 

Председател

ПП "БСП"

СУ ”Иван Вазов”

Мария Стоянова Баръмова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Бояна Христославова Чулева

 

Секретар

ББЦ

 

Красимир Петков Кузманов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Цветелина Горанова
Карчовска- Кирова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Петя Здравкова Христова

 

Член

ПП "БСП"

 

Авидан Дервишева Торбова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Ивайло Петров Мирчев

 

Член

РБ

 

Пламен Христов Ангелов

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400100

Диана Емилова Илиева

 

Председател

РБ

СУ ”Иван Вазов”

Метин Шукриев Куртанов

 

Зам.- председател

ПП "ДПС"

 

Цветелина Маринова
Иванова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Бойко Божинов Кръстев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Изабела Игнатова Петрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Павлин Маринов Георгиев

 

Член

ПП "БСП"

 

Илияна Ангелова Панкова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Димитрина Димова
Бакърджиева

 

Член

ПП "Атака"

 

Емилия Ивайлова Димитрова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400101

Цветелина Атанасова Генчева

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

пл.”Македония” № 1, клуб

Валери Георгиев Борисов

 

Зам.- председател

РБ

 

Силвия Любомирова Тодорова

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Светлана Генчева Конова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Петър Атанасов Димитров

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Йордан Димитров Димитров

 

Член

ПП "БСП"

 

Илкнур Наилова Мустафова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Горан Евгениев Цветанов

 

Член

ПП "АБВ"

 

Венцислав Бориславов
Димитров

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400102

Светослав Джилдов Динков

 

Председател

ПП "Атака"

ОУ ”Цв. Спасов”

Румяна Георгиева Вельовска

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Мирослав Иванов Вачев

 

Секретар

РБ

 

Димитринка Спасова
Стоянова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Анжело Семов Семов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Цветушка Тодорова Кузманова

 

Член

ПП "БСП"

 

Ваня Любомирова
Панталеева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Марияна Гърдева Манова

 

Член

ББЦ

 

Борислав Володиев Енчев

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400103

Весела Илиянова Петкова

 

Председател

ПП "ДПС"

ОУ ”Цв. Спасов”

Цеца Иванова Попова

 

Зам.- председател

РБ

 

Боряна Иванова Цанова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Веселка Романова Христова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Таня Георгиева Семова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Младен Трифонов Николов

 

Член

ПП "БСП"

 

Любомир Георгиев Булев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Емил Иванов Георгиев

 

Член

ПП "Атака"

 

Емилия Костадинова Зарова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400104

Роза Любенова Трифонова-Иванова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОУ ”Цв. Спасов”

Цветелина Миткова Стойчева

 

Зам.- председател

ББЦ

 

Десислава Радославова Стоянова

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Графинка Иванова Костова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Лилия Ванева Пагелска

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Георги Бориславов Влахов

 

Член

ПП "БСП"

 

Мехмед Камберов Мехмедов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Мария Иванова Тодорова

 

Член

РБ

 

Денис Христова Шишманова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400105

Весела Тодорова Йотова

 

Председател

ПФ

ДКТ „Иван Радоев”

Лилия Евгениева Димитрова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Айнур Сабриева Мустафова

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Красимир Стефанов Петков

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Иво Людмилов Колев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Десислава Крумова Иванова

 

Член

ПП "БСП"

 

Марийка Живкова Маринова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Пламен Братисловов Тодоров

 

Член

РБ

 

Десислава Валентинова Манова

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400106

Съби Симеонов Чочев

 

Председател

ПП "БСП"

ДКТ „Иван Радоев”

Васил Исаев Михайлов

 

Зам.- председател

ПП "ДПС"

 

Тодор Димитров Тодоров

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Нели Иванова Петкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Жанета Гетова Петкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Златка Георгиева Петкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Верка Дикова Иванова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Камен Симеонов Ценов

 

Член

РБ

 

Борислава Константинова
Кацарова-Минкова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400107

Горица Живкова Гачева

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

НЧ „ЛИК”

Ваня Атанасова Пандова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Величка Иванова Коева

 

Секретар

ПП "АБВ"

 

Борислав Кирилов Кръстев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Иван Христов Иванов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Атанас Александров Дачев

 

Член

ПП "БСП"

 

Гюлдюрян Нурединова
Мехмедова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Петър Николов Костадинов

 

Член

ПП "Атака"

 

Калин Тодоров Василев

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400108

Мария Ангелова Монова

 

Председател

РБ

НЧ „ЛИК”

Виолета Георгиева Стойкова - Йовева

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Светозар Йорданов Тодоров

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Йорданка Кръстева Кръстева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ирина Иванова Чуканова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Стела Георгиева Кръстева

 

Член

ПП "БСП"

 

Нермин Асанова Рюстемова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Цеца Иванова Буковска

 

Член

ПП "АБВ"

 

Тихомир Симеонов Кръстев

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400109

Петко Иванов Петков

 

Председател

ПП "ДПС"

НЧ “Хр. Ботев”,

Албена Маринова Декова
Атанасова

 

Зам.- председател

ПФ

бул. „Русе” № 6

Лорета Милкова Лачкова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Валентин Константинов Кучев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ваня Александрова Живанова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Емили Пламенова Минева

 

Член

ПП "БСП"

 

Диана Василева Василева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Изидора Димитрова
Димитрова

 

Член

РБ

 

Метин Нигеров Ферадов

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400110

Виолета Любенова Калейска

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОУ ”В. Левски”

Ирина Стефанова Асенова

 

зам.председател

ПП "ДПС"

 

Атанас Георгиев Блажев

 

Секретар

ББЦ

 

Надя Иванова Христова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Димитрин Трифонов
Трифонов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Младен Иванов Монков

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Трифон Иванов Христов

 

Член

ПП "БСП"

 

Светла Григорова Рачева

 

Член

ПП "Атака"

 

Александър Борисов Смиловски

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400111

Милетия Борисова Илиева

 

Председател

ПФ

ОУ ”В. Левски”

Пламенка Савчова Славчева

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Румен Валериев Динов

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Христо Маринов Калейски

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Даринка Методиев Стоянова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Назмие Мехмедова Асанова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Пенка Георгиева Маринова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Златина Спасова Гацинска

 

Член

РБ

 

Владислав Людмилов
Ванков

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400112

Полина Бонева Петкова-Атанасова

 

Председател

ПП "БСП"

ОУ ”В. Левски”

Валя Цветкова Иванова

 

Зам.- председател

ПП "Атака"

 

Ирена Петкова Петкова-
Илиева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Милена Милкова Георгиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Петя Иванова Христова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Мая Венкова Шишкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Ангел Стефанов Фириков

 

Член

ПП "ДПС"

 

Петър Насков Петров

 

Член

РБ

 

Лидия Кирилова Димитрова

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400113

Галя Илиева Войкова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОУ ”В. Левски”

Цветан Стефанов Ценов

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Станка Борисова Шабанска

 

Секретар

РБ

 

Руска Анчева Велчева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ева Добрева Петрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Пламен Генков Маринов

 

Член

ПП "БСП"

 

Наташка Аспарухова
Костадинова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Константин Рачев Рачев

 

Член

ПП "Атака"

 

Сергей Георгиев Вълев

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400114

Симеон Георгиев Шабански

 

Председател

РБ

ОУ ”В. Левски”

Мая Маринова Баросова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Нягол Стоянов Тодоров

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Петя Васкова Евтимова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Мая Петрова Иванова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Любомир Петров Енев

 

Член

ПП "БСП"

 

Цветелина Христова
Маринов-Илиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Татяна Асенова Маринова

 

Член

ПП "АБВ"

 

Надежда Маринова
Цветанова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400115

Дочка Борисова Кожухарова

 

Председател

ПП "ДПС"

ОУ ”В. Левски”

Анатоли Неделчев Неделчев

 

Зам.- председател

РБ

 

Любка Радославова Ценова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Николина Вълчева Георгиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Венелин Василев Ангелов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Стоянка Петкова Тодорова

 

Член

ПП "БСП"

 

Райна Венциславова Тошевска

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Еленка Тодорова Илчева

 

Член

ПП "Атака"

 

Женя Александрова
Смиловска

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400116

Камелия Кирилова Горненска

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

НУ ”П. Евтимий”

Валери Кирилов Цончев

 

Зам.- председател

ББЦ

 

Елеонора Ангелова Йоткова

 

Секретар

ПП "АБВ"

 

Изабела Парашкевова
Георгиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ася Христова Банчева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Лилия Христова Бетова

 

Член

ПП "БСП"

 

Дианка Димитрова Генова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Мариана Панова Стайкова-
Бакалова

 

Член

РБ

 

Людмил Атанасов Литов

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400117

Люба Стоилова Докова

 

Председател

ПФ

НУ ”П. Евтимий”

Йовко Михов Радков

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Петя Ванкова Лалова

 

Секретар

ПП "ДПС"

 

Корнелия Славчева Томова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Инна Красимирова Нинчева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Димитрина Сашева Първанова

 

Член

ПП "БСП"

 

Росица Павлова Денчева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Любов Ирен Петрова
Аврамова

 

Член

РБ

 

Миленка Пенчева Георгиева

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400118

Емилия Иванова Трайкова

 

Председател

ПП "БСП"

НУ ”П. Евтимий”

Йордан Пенков Маринов

 

Зам.- председател

ПП "АБВ"

 

Веска Андреева Цветанова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Николай Илиев Трифонов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Румяна Боева Йотова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Тота Събчева Димитрова

 

Член

ПП "БСП"

 

Мартин Матев Макавеев

 

Член

ПП "ДПС"

 

Ружа Николова Стефанова

 

Член

РБ

 

Стоянка Николава Смиловска

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400119

Калинка Радева Симова - Михайлова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

НУ ”П. Евтимий”

Ивайло Ангелов Младенов

 

Зам.- председател

РБ

 

Дениза Тодорова Димитрова

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Боряна Валентинова
Симеонова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Евгения Димитрова Николова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Маргарита Вълкова Петкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Сабина Христова Асенова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Незабравка Димитрова Илиева

 

Член

ПП "Атака"

 

Петя Йорданова Манчева

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400120

Румяна Цветанова Андреева

 

Председател

ПП "ДПС"

ОУ ”Й. Йовков”

Анатоли Венциславов
Дамянов

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Мария Георгиева Петрова

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Зоя Тодорова Тодорова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Пенко Бориславов Иванов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Дамян Здравков Диманов

 

Член

ПП "БСП"

 

Силвана Иванова Влахлийска

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Мая Йорданова Пътова

 

Член

РБ

 

Татяна Славова Петкова

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400121

Йоана Славчева Джарова

 

Председател

ББЦ

ОУ ”Й. Йовков”

Мария Иванова Христова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Маргаритка Василева
Нешкова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Радослав Крумов Хитов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Евгени Емилов Дончев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Дамянка Венкова Желязкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Надя Георгиева Маркова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Георги Милчев Божански

 

Член

ПП "Атака"

 

Ирина Стефанова Асенова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400122

Дамян Георгиев Дамянов

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ОУ ”Й. Йовков”

Росица Димитрова Георгиева

 

зам.-председател

ПП "ДПС"

 

Румяна Христова Христова

 

Секретар

ПФ

 

Михаела Алексеева
Цветанова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Аксения Николаева Маринова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Юлия Иванова Костадинова

 

Член

ПП "БСП"

 

Станислав Станиславов
Алексиев

 

Член

ПП "ДПС"

 

Маргарита Николова Иванова

 

Член

РБ

 

Паолина Бориславова
Спиридонова

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400123

Анелин Илиев Славейков

 

Председател

РБ

ОУ ”Й. Йовков”

Мариана Димитрова
Ницелова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Румяна Йорданова Христова

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Маргарита Костова Георгиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Лила Тодорова Попова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Бочо Петков Лазаров

 

Член

ПП "БСП"

 

Илияна Николова Нинова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Анелия Йорданова Цветанова

 

Член

ПП "Атака"

 

Павел Георгиев Димитров

 

Член

ПП "АБВ"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400124

Йорданка Иванова Димитрова

 

Председател

ПП "БСП"

ОУ ”Й. Йовков”

Кристина Йоткова Йотова

 

Зам.- председател

ПФ

 

Мая Василева Хитова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Тереза Александрова Дончева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Габриела Лачева Димитрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Галина Димитрова Съйкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Грета Тодорова Тодорова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Таня Илиева Гарева-Иванова

 

Член

РБ

 

Тони Бориславов Маринов

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400125

Десислава Ангелова
Георгиева

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

ДГ „Теменуга”

Станислав Тодоров Панчев

 

Зам.- председател

ПП "ДПС"

 

Христо Петров Цветанов

 

Секретар

ПП "Атака"

 

Яна Константинова Попова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Анелия Ангелова Петрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Петя Борисова Сълева

 

Член

ПП "БСП"

 

Емил Иванов Николчев

 

Член

ПП "ДПС"

 

Ели Евгениева Цветанова

 

Член

ПП "АБВ"

 

Цветан Генов Цветков

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400126

Милка Янчева Георгиева

 

Председател

ПП "ДПС"

ДГ „Теменуга”

Христинка Цветкова Петрова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Маруся Петкова Лилова

 

Секретар

ПФ

 

Кристиян Десиславов
Баканов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Катя Жан Личева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Валя Велева Петрова

 

Член

ПП "БСП"

 

Мая Йотова Димитрова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Георги Иванов Йорданов

 

Член

РБ

 

Радослав Илиянов Цоков

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400127

Десислава Андриянова
Калчева

 

Председател

ПП "АБВ"

ДГ „Теменуга”

Надка Данчева Найденова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Венелин Русев Начев

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Анна Пепова Маринова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Ваня Георгиева Минчева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Маргарита Иванова Рашкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Канушка Бориславова
Лазарова

 

Член

ПП "ДПС"

 

Георги Лазаров Иванов

 

Член

РБ

 

Милена Георгиева Тодорова

 

Член

ПФ

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 09.10.2016 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения