Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 117 – ПВР/НР
Плевен, 09.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Брестовец, Община Плевен, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Плевен изх. №РД-92-7313-2 от 05.102016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 63 от 05.10.2016 г.Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Плевен, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Брестовец, Община Плевен, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Брестовец, Община Плевен, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

152400202

Димитринка Тихонова Тодорова

 

Председател

РБ

Брестовец – НЧ „Наука1927”

Веска Симеонова Парашкевова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Павлина Викторова Маринова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Анелия Иванова Ненова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Гергана Стефанова Борисова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Бойка Иванова Петрова

 

Член

ПП "БСП"

 

Ивайло Мирославов Ивайлов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Ирина Руменова Кушинова

 

Член

ПФ

 

Валентина Иванова
Симеонова

 

Член

ПП "Атака"

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 09.10.2016 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения