Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 129 – ПВР/НР
Плевен, 09.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Опанец, Община Плевен, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Плевен изх. №РД-92-7313-2 от 05.102016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 63 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Плевен, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Опанец, Община Плевен, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Опанец, Община Плевен, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

152400218

Лиляна Ангелова Лакова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

Опанец  - ОУ “Отец Паисий”

Ивайло Димитров Иванов

 

Зам.- председател

РБ

 

Магдалена Иванова Петрова

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Милена Николова Нечева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Цецка Парашкевова Стоянова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Зорница Руменова Георгиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Александър Славчев
Маринов

 

Член

ПП "ДПС"

 

Детелина Георгиева Печева

 

Член

ПФ

 

Малинка Костадинова Георгиева

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400219

Малин Данаилов Манов

 

Председател

ПП "ДПС"

Опанец  - ОУ “Отец Паисий”

Галя Маринова Петрова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Емил Николов Тодоров

 

Секретар

ПФ

 

Анелия Сашкова Николова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Върбинка Атанасова
Цветанова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Иван Трифонов Илиев

 

Член

ПП "БСП"

 

Камелия Христова Генова

 

Член

РБ

 

Милена Любчева Илиева

 

Член

ПП "АБВ"

 

Мариана Павлова Николова

 

Член

ПП "Атака"

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 09.10.2016 в 19:27 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения