Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 133– ПВР/НР
Плевен, 09.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в гр.Славяново, Община Плевен, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Плевен изх. №РД-92-7313-2 от 05.102016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 63 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Плевен, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на гр.Славяново, Община Плевен, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в гр.Славяново, Община Плевен, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

152400223

Елена Иванова Данева

 

Председател

ПП "БСП"

Славяново

Виктория Любенова Лачева

 

Зам.- председател

ПФ

НУ “Св. св. Кирил и Методий”

Красимира Васкова Лачева
- Колева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Невена Христова Гъбова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Северина Миткова Хаджиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Елка Владимирова Динкова

 

Член

ПП "БСП"

 

Адриян Маринов Илиев

 

Член

ПП "ДПС"

 

Наум Алдомиров Проданов

 

Член

ПП "АБВ"

 

Бисер Радославов Кръстев

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400224

Антоанета Емилова
Съботинова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

Славяново

Милена Йосифова Велева

 

зам.председател

ПП "ДПС"

НУ “Св. св. Кирил и Методий”

Ани Георгиева Колева

 

Секретар

ПП "БСП"

 

Лилия Петрова Кърчева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Венера Славева Мачева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Красимира Иванова Накова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Асен Алексиев Чапаев

 

член

ПП "ДПС"

 

Мима Асенова Мечкова

 

Член

РБ

 

Цветелина Иванова Маринова

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400225

Алдомир Наумов Проданов

 

Председател

ПП "ДПС"

Славяново – СУ „Хр. Ботев”

Бистра Асенова Порумова

 

Зам.- председател

ПП "ГЕРБ"

 

Александър Величков Патев

 

Секретар

РБ

 

Велислава Василева Моцева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Детелин Цецов Газянов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Светослава Валент.Цочева

 

Член

ПП "БСП"

 

Алена Цветанова Гарева

 

Член

РБ

 

Владислав Енчев Желязков

 

Член

ПФ

 

Величко Цветанов Ангелов

 

Член

ПП "Атака"

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400226

Светлана Асенова Клатурова

 

Председател

РБ

Славяново – СУ „Хр. Ботев”

Виолета Михайлова Балабурова

 

Зам.- председател

ПП "БСП"

 

Виолета Минкова Терзиева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

Йордан Фердинандов
Казаков

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Атанас Енчев Събев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Венета Борисова Колаксъзова

 

Член

ПП "БСП"

 

Миглена Юриева Юлианова

 

член

ПП "ДПС"

 

Йорданка Иванова Желязкова

 

Член

ПФ

 

Инджихан Божидарова
Мартинова

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152400227

Надя Петкова Лачева

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

Славяново – СУ „Хр. Ботев”

Румяна Василева Лалова

 

Зам.- председател

ПП "Атака"

 

Асан Ибов Мустафов

 

секретар

ПП "ДПС"

 

Христина Христова Попова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Марийка Николова Тоцева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

Йорданка Стефанова Казакова

 

Член

ПП "БСП"

 

Анета Асенова Дачева

 

Член

РБ

 

Асен Илиев Попов

 

Член

ПФ

 

Симеонка Петрова Стоенчева

 

Член

ПП "БСП"

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 09.10.2016 в 19:45 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения