Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 139 – ПВР/НР
Плевен, 09.10.2016

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък с резервни членове за СИК на територията на Община Плевен, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Плевен изх. №РД-92-7313-2 от 05.102016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 63 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии и утвърждаването на резервни членове на територията на Община Плевен, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на резервните членове в Секционните избирателни комисии на територията на Община Плевен, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

Утвърждава списъка с резервни членове за СИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Партия /
Коалиция

 

 

 

Иванела Кирилова Димитрова

 

ПФ

Цветослава Светлинова Цекова

 

ПФ

Снежанка Хинова Бончева

 

РБ

Олег Парашкевов Маринов

 

РБ

Бончо Василев Бончев

 

РБ

Слави Николов Ангелов

 

РБ

Теодора Красимирова Костадинова

 

РБ

Добри Хинков Йовчев

 

РБ

Филип Стилиянов Узунов

 

РБ

Йорданка Йочева Минева

 

РБ

София Върбанова Върбанова

 

ПП АТАКА

Иван Найденов Начев

 

ПП АТАКА

Десислава Георгиева Димитрова

 

ПП АТАКА

Маргарита Димитрова Димитрова

 

ПП АТАКА

Георги Иванов Радков

 

ПП АТАКА

Дора Ангелова Първанова

 

ПП АТАКА

Мюрен Илмиев Ислямов

 

ББЦ

Тихомир Ноев Тодоров

 

ББЦ

Магдалена Валериева Давидова

 

ГЕРБ

Даниела Илиева Цветкова

 

ГЕРБ

Светлозар Младенов Тодоров

 

ГЕРБ

Ирена Здравкова Бешева

 

ГЕРБ

Павлин Георгиев Симеонов

 

ГЕРБ

Ирена Борисова Христова

 

ГЕРБ

Евгени Христов Василев

 

ГЕРБ

Виолета Иванова Петрешкова

 

ГЕРБ

Юли Симеонов Гецов

 

ГЕРБ

Янка Христова Крачунова

 

ГЕРБ

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 09.10.2016 в 19:51 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения