Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 140 – ПВР/НР
Плевен, 10.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в гр.Никопол, Община Никопол, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е писмо от Кмета на Община Никопол с изх.№ 37-27 от 04.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 32 от 04.10.2016 г. Към писмото е представен протокол от проведени консултации с представителите на партиите и коалициите от партии за състав на СИК в Община Никопол, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите НЕ Е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на гр.Никопол, Община Никопол, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 във връзка чл. 91, ал. 7 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в гр.Никопол, Община Никопол, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

152100001

Лидия Тодорова Халова

 

Председател

ГЕРБ

гр.Никопол        

Бекир Юсеинов Бекиров

 

Зам.- председател

ПФ

ДГ № 1

Джемали Мустафова Бабукчиева

 

Секретар

ДПС

 

Ергюл Асанова Бабукчиева

 

Член

ДПС

 

Маргаритка Пепова Петрова

 

Член

ГЕРБ

 

Наталия Величкова Герогиева

 

Член

ГЕРБ

 

Миглена Недкова Димитрова

 

Член

АТАКА

 

Вяра Недкова Маринова

 

Член

БСП ЛБ

 

Перихан Нехатова Рюстемова

 

Член

АБВ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152100002

Наталия Илиева Крумова

 

Председател

АТАКА

гр.Никопол        

Женя Миткова Дойкова

 

Зам.- председател

БСП ЛБ

общински детски комплекс

Росица Манолова Симеонова

 

Секретар

ГЕРБ

 

Антоний Атанасов Радков

 

Член

ГЕРБ

 

Валентина Валентинова Александрова

 

Член

ГЕРБ

 

Ася Пепова Петрова

 

Член

ГЕРБ

 

Айше Еметулова Ахмедова

 

Член

БСП ЛБ

 

Мелиха Алиева Сопотлиева

 

Член

ДПС

 

Милена Спиридонова Георгиева

 

Член

РБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152100003

Анифе Айдънова Ахмедова

 

Председател

ДПС

гр.Никопол        

Айдениз Хайрединов Ахмедов

 

Зам.- председател

РБ

търговско помещение

Люба Асенова Петрова

 

Секретар

ГЕРБ

 

Димитър Иванов Павлов

 

Член

ГЕРБ

 

Тихомир Илиев Митев

 

Член

ГЕРБ

 

Мюмюн Асанов Мюмюнов

 

Член

АБВ

 

Шенай Шукриева Мехмедова

 

Член

ДПС

 

Нехат Даилов Мустафов

 

Член

БСП ЛБ

 

Бершент Юсеинова Трифонова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

152100004

Иванчо Зарков Иванов

 

Председател

БСП ЛБ

гр.Никопол        

Боряна Димитрова Павлова

 

Зам.- председател

ГЕРБ

читалището

Гюлджихан Орханова Юсменова

 

Секретар

ДПС

 

Анжела Георгиева Лалова

 

Член

ГЕРБ

 

Анелия Ганчева Георгиева

 

Член

ГЕРБ

 

Член

ГЕРБ

 

Ели Емилова Томова

 

Член

БСП -ЛБ

 

Любомир Недев Симеонов

 

Член

ПФ

 

Синьора Илиева Димитрова

 

Член

АТАКА

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 10.10.2016 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения