Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 141 – ПВР/НР
Плевен, 10.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Драгаш войвода, Община Никопол, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е писмо от Кмета на Община Никопол с изх.№ 37-27 от 04.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 32 от 04.10.2016 г. Към писмото е представен протокол от проведени консултации с представителите на партиите и коалициите от партии за състав на СИК в Община Никопол, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите НЕ Е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Драгаш войвода, Община Никопол, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 във връзка с чл. 91, ал. 7 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Драгаш войвода, Община Никопол, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

152100005

Димитринко Флорев Замфиров

 

Председател

ГЕРБ

с.Драгаш войвода

Маргарита Георгиева Динкова

 

Зам.- председател

БСП ЛБ

Ул.”П.Велчев”№ 52

Нургюл Севдалиева Адемова

 

Секретар

ДПС

 

Красимир Йорданов Анков

 

Член

ГЕРБ

 

Иван Георгиев Борисов

 

Член

ГЕРБ

 

Севда Кръстева Линкова

 

Член

БСП ЛБ

 

Тихомир Благовестов Тодоров

 

Член

ББЦ

 

Инна Цветанова Пала

 

Член

РБ

 

Цветанка Петрова Винкова

 

Член

АТАКА

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 10.10.2016 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения