Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 161 – ПВР/НР
Плевен, 14.10.2016

ОТНОСНО: поправка на допуснати технически грешки в съставите на СИК на територията на Община Искър, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е писмо от  Кмета на Община Искър, заведено в РИК - Плевен с вх. № 76 от 1,.10.2016 г., за  допуснати технически грешки в СИК 152300001  и  СИК 152300004 гр.Искър, Община Искър.

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                                Р Е Ш И :

Допуска поправка в  СИК 152300001  и  СИК 152300004, Община Искър, както следва:

№ на СИК

Трите имена

EГН

Длъжност в комисията

Образование

Партия

152300001

Маргарита Ганова Тодорова

**********

Председател

средно-специално

ГЕРБ

гр.Искър

Илиян Петров Пековски

**********

Зам.- председател

висше

РБ

ул.”Хр.Ботев” № 17

Галина Георгиева Димитрова

**********

Секретар

средно

БСП

 

Янко Маринов Енев

**********

Член

висше

АТАКА

 

Румен Алексиев Калчев

**********

Член

средно

ДПС

 

Юлия Петрова Петрова

**********

Член

средно

ГЕРБ

 

Дарина Николова Иванова

**********

Член

средно

ГЕРБ

 

Елка Илиева Герчеговска

**********

Член

средно

АБВ

 

Аксиния Тодорова Войковска

**********

Член

средно

ББЦ

№ на СИК

Трите имена

EГН

Длъжност в комисията

 

Партия

152300004

Венцислав Младенов Иванов

**********

Председател

средно

ДПС

гр.Искър

Петринка Любомирова Любова

**********

Зам.- председател

висше

ГЕРБ

ул.”Г.Димитров” № 43

Дарина Гошева Радоловска

**********

Секретар

средно-специално

ББЦ

 

Иванка Николова Вълчева

**********

Член

средно

ГЕРБ

 

Стела Кирилова Вътева

**********

Член

средно

ГЕРБ

 

Филип  Русланов Рашев

**********

Член

средно

ДПС

 

Силвия Георгиева Йоткова

**********

Член

средно

РБ

 

Илийка Стефанова Герговска

**********

Член

средно-специално

БСП

 

Сергей Батов Иванчовски

**********

Член

средно

ВМРО

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 14.10.2016 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения