Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 162 – ПВР/НР
Плевен, 14.10.2016

ОТНОСНО: поправка на допуснати технически грешки в съставите на СИК на територията на Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е писмо от  Дилян Петров  - Секретар на Община Левски, заведено в РИК - Плевен с вх. № 127 от 13.10.2016 г., за  допуснати техническа грешка в СИК 151600018  с.Божурлук, Община Левски.

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                                Р Е Ш И :

Допуска поправка в  СИК 151600018  с.Божурлук, Община Левски, както следва:

В СИК 151600018  с.Божурлук, Община Левски,  вместо

Мая Георгиева Петкова

***

Секретар

АБВ

 

Да се чете

Мая Георгиева Петкова

***

Секретар

БСП ЛБ

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 14.10.2016 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения