Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 164 – ПВР/НР
Плевен, 14.10.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Катя Герговска – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” за Община Кнежа заведено в РИК - Плевен с вх. № 106 от 12.10.2016 г., за промяна състава на СИК на територията на  Община Кнежа.

 

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                                Р Е Ш И :

В СИК №153900004,  гр.Кнежа, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Цеца Антонова Павлова, като Зам.Председател и

НАЗНАЧАВА за Зам.Председател Аника Владимирова Каменополска, с ЕГН **********

 

 

В СИК №153900005,  гр.Кнежа, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Малинка Петкова Петрова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Веселин Борисов Коларов, с ЕГН **********

 

В СИК №153900007,  гр.Кнежа, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Йонко Ангелов Бенчев, като член и

НАЗНАЧАВА за член Анелия Кирчова Герговска, с ЕГН **********

 

В СИК №153900007,  гр.Кнежа, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Беатриче Кирилова Зашева, като член и

НАЗНАЧАВА за член Галина Славчева Божилова, с ЕГН **********

 

В СИК №153900008,  гр.Кнежа, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Галина Славчева Божилова, като Председател и

НАЗНАЧАВА за Председател Беатриче Кирилова Зашева, с ЕГН **********

В СИК №153900009,  гр.Кнежа, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Галина Милчева Конова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Марияна Венциславова Първановска, с ЕГН **********

 

В СИК №153900011,  гр.Кнежа, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Павлина Иванова Зоровска, като член и

НАЗНАЧАВА за член Петя Иванова Пещенска, с ЕГН **********

 

В СИК №153900011,  гр.Кнежа, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Виолина Благоева Димитрова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Малина Иванова Рунтовска, с ЕГН **********

 

В СИК №153900012,  гр.Кнежа, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Соня Георгиева Табашка, като Секретар и

НАЗНАЧАВА за Секретар Татяна Романова Маринска, с ЕГН **********

 

 

В СИК №153900012,  гр.Кнежа, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Николай Гриша Шкодров, като член и

НАЗНАЧАВА за член Пламен Крумов Карлуков, с ЕГН **********

 

В СИК №153900013,  гр.Кнежа, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Татяна Романова Маринска, като член и

НАЗНАЧАВА за член Соня Георгиева Табашка, с ЕГН **********

 

В СИК №153900016,  с.Еница, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Татяна Петрова Нинова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Ирена Димитрова Христова, с ЕГН **********

 

В СИК №153900017,  с.Лазарово, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Камелия Стоянова Поповска, като Секретар и

НАЗНАЧАВА за Секретар Кръстина Симеонова Цанкова, с ЕГН **********

 

 

В СИК №153900017,  с.Лазарово, Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Петя Андреева Гергова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Йоланта Кръстева Стоянова, с ЕГН **********

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 14.10.2016 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения