Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 169 – ПВР/НР
Плевен, 17.10.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпило е предложение от Цветан Костадинов Димитров – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ ” за Община Червен бряг заведено в РИК - Плевен с вх. №132 от 14.10.2016 г., за промяна състава на СИК на територията на Община Червен бряг.

 

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

В СИК №153700006,  Община Червен бряг.

ОСВОБОЖДАВА Димитринка Томова Бояджиева, като Зам.Председател и

НАЗНАЧАВА за Зам.Председател Надя Данаилова Михайлова, с ЕГН **********

 

В СИК №153700006,  Община Червен бряг.

ОСВОБОЖДАВА Надя Данаилова Михайлова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Соня Сергеева Тодорова, с ЕГН **********

 

В СИК №153700022,  Община Червен бряг.

ОСВОБОЖДАВА Мариян Стефанов Илиев, като член и

НАЗНАЧАВА за член Теодора Василева Василева, с ЕГН **********

 

В СИК №153700023,  Община Червен бряг.

ОСВОБОЖДАВА Боянка Дамянова Гетова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Поля Минчева Мичева, с ЕГН **********

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 17.10.2016 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения