Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 17 – ПВР/НР
Плевен, 22.09.2016

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Никопол при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район.

На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 3418-ПВР/НР/24.08.2016г. на ЦИК и Заповед № 324 от 13.09.2016 г. на кмета на Община Никопол, Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

          ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 17 /седемнадесет/ избирателни секции на територията на Община Никопол при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район, както следва:

Избирателна

секция №

Населено място

Адрес

Единен номер

001

гр.Никопол        

Ул.”Ген.Криденер “№ 27, Детска градина – № 1      

152100001

002

гр.Никопол        

Ул.”В.Левски “ № 26, общински детски комплекс

152100002

003

гр.Никопол

Ул.”Пирин” № 1

152100003

004

гр.Никопол

Ул.”Хр.Ботев” № 6 - лекционната зала в читалището

152100004

005

с.Драгаш войвода

Ул.”П.Велчев” № 52

152100005

006

с.Въбел

Ул.”Ленин” № 6

152100006

007

с.Любеново

Ул.”Л.Дочев” № 43

152100007

008

с.Лозица

Ул.”Борис Ганев” № 57

152100008

009

с.Черковица

Ул. “Г.Димитров” № 8

152100009

010

с.Жернов

Ул. “Г.Димитров” № 17

152100010

011

с.Муселиево

Ул. “Г.Димитров “ № 4

152100011

012

с.Евлогиево

Ул. “Г.Димитров” № 58

152100012

013

с.Дебово

Ул. “Г.Димитров” №75

152100013

014

с.Асеново

Ул. “3 –ти март” № 56

152100014

015

с.Новачене

Ул. „ Хр.Ботев” № 2

152100015

016

с.Санадиново

Ул. “Свобода” № 4

152100016

017

с.Бацова махала

Ул. “Г.Димитров” № 35

152100017

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 22.09.2016 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения