Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 171 – ПВР/НР
Плевен, 18.10.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Искър, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

 

Постъпило е предложение от Емил Емилов – упълномощен представител на „ДПС” за Община Искър заведено в РИК - Плевен с вх. № 133 от 14.10.2016 г., за промяна състава на СИК №152300001, СИК №152300005, гр.Искър, Община Искър.

 

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

В СИК №152300001 гр.Искър, Община Искър.

ОСВОБОЖДАВА Румен Алексиев Калчев, като член и

НАЗНАЧАВА за член Робърт Бисеров Финков, с ЕГН **********

 

В СИК №152300005 гр.Искър, Община Искър.

ОСВОБОЖДАВА Тихомир Петров Димитров, като член и

НАЗНАЧАВА за член Иларион Бориславов Минков, с ЕГН **********

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 18.10.2016 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения