Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 176 – ПВР/НР
Плевен, 19.10.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпило е предложение от Христо Илиев Илиев – упълномощен представител на КП „ББЦ” за Община Пордим заведено в РИК - Плевен с вх. № 142 от 18.10.2016 г., за промяна състава на СИК №152700008, с.Катерица Община Пордим.

 

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                                Р Е Ш И :

В СИК №152700008, с.Катерица Община Пордим.

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Борисова Данчева, като Зам.Председател и

НАЗНАЧАВА за Зам.Председател Лидия Атанасова Божинова, с ЕГН **********

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 19.10.2016 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения