Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 18 – ПВР/НР
Плевен, 22.09.2016

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район.

   На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 3418-ПВР/НР/24.08.2016г. на ЦИК и Заповед № РД-10-1187 от 14.09.2016 г. на кмета на Община Плевен, Районна избирателна комисия – Плевен

 

 

Р Е Ш И :

 

          ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 163 /сто шестдесет и три / избирателни секции на територията на Община Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район, както следва:

 

Избирателна

секция №

Населено място

Адрес

Единен номер

001

гр. Плевен

клуб „Освобождение”,

ул. „Г.Кочев” 39

152400001

002

гр. Плевен

Медицински университет

152400002

003

гр. Плевен

Медицински университет

152400003

004

гр. Плевен

Медицински университет

152400004

005

гр. Плевен

бул. "Русе" №64 ДЯ „Асен Халачев”

152400005

006

гр. Плевен

СОУ ”Хр. Смирненски”

152400006

007

гр. Плевен

СОУ ”Хр. Смирненски”

152400007

008

гр. Плевен

СОУ ”Хр. Смирненски”

152400008

009

гр. Плевен

СОУ ”Хр. Смирненски”

152400009

010

гр. Плевен

ЦДГ ”Юнско въстание”

152400010

011

гр. Плевен

ЦДГ ”Юнско въстание”

152400011

012

гр. Плевен

ОУ ”Кл. Охридски”

152400012

013

гр. Плевен

ОУ ”Кл. Охридски”

152400013

014

гр. Плевен

ОУ ”Кл. Охридски”

152400014

015

гр. Плевен

ОУ ”Кл. Охридски”

152400015

016

гр. Плевен

ОУ ”Кл. Охридски”

152400016

017

гр. Плевен

ОУ ”Кл. Охридски”

152400017

018

гр. Плевен

ОУ ”Кл. Охридски”

152400018

019

гр. Плевен

ОУ ”Кл. Охридски”

152400019

020

гр. Плевен

ОУ “Кл. Охридски”

152400020

021

гр. Плевен

ОУ ”Кл. Охридски”

152400021

022

гр. Плевен

ФСГ “Интелект”

152400022

023

гр. Плевен

ФСГ “Интелект”

152400023

024

гр. Плевен

ФСГ “Интелект”

152400024

025

гр. Плевен

ФСГ “Интелект”

152400025

026

гр. Плевен

ФСГ “Интелект”

152400026

027

гр. Плевен

ФСГ “Интелект”

152400027

028

гр. Плевен

ФСГ “Интелект”

152400028

029

гр. Плевен

ФСГ “Интелект”

152400029

030

гр. Плевен

ФСГ “Интелект”

152400030

031

гр. Плевен

ФСГ “Интелект”

152400031

032

гр. Плевен

ФСГ “Интелект”

152400032

033

гр. Плевен

ФСГ „Интелект”

152400033

034

гр. Плевен

ОУ „Петър Берон”

152400034

035

гр. Плевен

ОУ ”Петър Берон”

152400035

036

гр. Плевен

ОУ ”Петър Берон”

152400036

037

гр. Плевен

ОУ ”Петър Берон”

152400037

038

гр. Плевен

ОУ ”Петър Берон”

152400038

039

гр. Плевен

СОУ ”Ст. Заимов”

152400039

040

гр. Плевен

СОУ “Ст. Заимов”

152400040

041

гр. Плевен

СОУ ”Ст. Заимов”

152400041

042

гр. Плевен

СОУ ”Ст. Заимов”

152400042

043

гр. Плевен

СОУ ”Ст. Заимов”

152400043

044

гр. Плевен

СОУ ”Ст. Заимов”

152400044

045

гр. Плевен

СОУ ”Ст. Заимов”

152400045

046

гр. Плевен

СОУ ”Ст. Заимов”

152400046

047

гр. Плевен

СОУ ”Ст. Заимов”

152400047

048

гр. Плевен

СОУ „Ст. Заимов”

152400048

049

гр. Плевен

СОУ ”П. Яворов”

152400049

050

гр. Плевен

СОУ ”П. Яворов”

152400050

051

гр. Плевен

СОУ ”П. Яворов”

152400051

052

гр. Плевен

СОУ ”П. Яворов”

152400052

053

гр. Плевен

СОУ ”П. Яворов”

152400053

054

гр. Плевен

СОУ ”П. Яворов”

152400054

055

гр. Плевен

СОУ ”П. Яворов”

152400055

056

гр. Плевен

СОУ ”П. Яворов”

152400056

057

гр. Плевен

ПГ по „Лозарство и винарство”

152400057

058

гр. Плевен

ПГ по „Лозарство и винарство”

152400058

059

гр. Плевен

ПГ по „Лозарство и винарство”

152400059

060

гр. Плевен

ПГ по „Лозарство и винарство”

152400060

061

гр. Плевен

ОУ „Н. Й. Вапцаров”

152400061

062

гр. Плевен

ОУ ”Н. Й. Вапцаров”

152400062

063

гр. Плевен

ОУ ”Н. Й. Вапцаров”  

152400063

064

гр. Плевен

ОУ ”Н. Й. Вапцаров”

152400064

065

гр. Плевен

ПГ по САГ „Н. Фичев”

152400065

066

гр. Плевен

ПГ по САГ „Н. Фичев”

152400066

067

гр. Плевен

ПГ по САГ „Н. Фичев”

152400067

068

гр. Плевен

ПГ по САГ „Н. Фичев”

152400068

069

гр. Плевен

ПГ по САГ „Н. Фичев”

152400069

070

гр. Плевен

читалище “Извор”

152400070

071

гр. Плевен

Център за работа с деца, ул. „Дойран” №79 /бивш пионерски дом/

152400071

072

гр. Плевен

Център за работа с деца, ул. „Дойран” №79 /бивш пионерски дом/

152400072

073

гр. Плевен

ул. ”Ген.л-т Ат.Стефанов” № 4

152400073

074

гр. Плевен

Окръжно пътно управление

152400074

075

гр. Плевен

ЦДГ 4 „Пролет”, ул.”Лозенград” №1

152400075

076

гр. Плевен

ул. „Гюмюрджина” 2 - клуб на пенсионера

152400076

077

гр. Плевен

ул.”Дойран” № 6а- клуб

152400077

078

гр. Плевен

ОДЗ “Снежанка”

152400078

079

гр. Плевен

ОДЗ “Снежанка”

152400079

080

гр. Плевен

НУ “Единство”

152400080

081

гр. Плевен

НУ ”Единство”

152400081

082

гр. Плевен

НУ ”Единство”

152400082

083

гр. Плевен

СОУ ”Ан. Димитрова”

152400083

084

гр. Плевен

СОУ ”Ан. Димитрова”

152400084

085

гр. Плевен

СОУ ”Ан. Димитрова”

152400085

086

гр. Плевен

СОУ ”Ан. Димитрова”

152400086

087

гр. Плевен

ул.”Д. Попов” 2- клуб

152400087

088

гр. Плевен

ОАПС

152400088

089

гр. Плевен

ОАПС

152400089

090

гр. Плевен

МУЦТПО

152400090

091

гр. Плевен

МУЦТПО

152400091

092

гр. Плевен

ул. "П. Р. Славейков" № 50- клуб

152400092

093

гр. Плевен

СОУ ”Иван Вазов”

152400093

094

гр. Плевен

СОУ ”Иван Вазов”

152400094

095

гр. Плевен

СОУ ”Иван Вазов”

152400095

096

гр. Плевен

СОУ ”Иван Вазов”

152400096

097

гр. Плевен

СОУ ”Иван Вазов”

152400097

098

гр. Плевен

СОУ ”Иван Вазов”

152400098

099

гр. Плевен

СОУ ”Иван Вазов”

152400099

100

гр. Плевен

СОУ „Иван Вазов”

152400100

101

гр. Плевен

пл.”Македония” № 1- клуб

152400101

102

гр. Плевен

Прогимназия ”Цв. Спасов”

152400102

103

гр. Плевен

Прогимназия ”Цв. Спасов”

152400103

104

гр. Плевен

Прогимназия „Цв. Спасов”

152400104

105

гр. Плевен

Драматичен театър

152400105

106

гр. Плевен

Драматичен театър

152400106

107

гр. Плевен

НЧ "Лик"

152400107

108

гр. Плевен

НЧ "Лик"

152400108

109

гр. Плевен

бул. "Русе" № 6- читалище "Христо Ботев"

152400109

110

гр. Плевен

ОУ ”В. Левски”

152400110

111

гр. Плевен

ОУ ”В. Левски”

152400111

112

гр. Плевен

ОУ”В. Левски”

152400112

113

гр. Плевен

ОУ ”В. Левски”

152400113

114

гр. Плевен

ОУ ”В. Левски”

152400114

115

гр. Плевен

ОУ ”В. Левски”

152400115

116

гр. Плевен

НУ ”П. Евтимий”

152400116

117

гр. Плевен

НУ ”П.Евтимий”

152400117

118

гр. Плевен

НУ ”П.Евтимий”

152400118

119

гр. Плевен

НУ ”П. Евтимий”

152400119

120

гр. Плевен

ОУ ”Й. Йовков”

152400120

121

гр. Плевен

ОУ ”Й. Йовков”

152400121

122

гр. Плевен

ОУ ”Й. Йовков”

152400122

123

гр. Плевен

ОУ ”Й. Йовков”

152400123

124

гр. Плевен

ОУ ”Й. Йовков”

152400124

125

гр. Плевен

ул. „Ангел Войвода” № 2- СОДГ „Теменуга”,

152400125

126

гр. Плевен

ул. „Ангел Войвода” № 2- СОДГ „Теменуга”,

152400126

127

гр. Плевен

ул. „Ангел Войвода” № 2- СОДГ „Теменуга”,

152400127

200

с. Беглеж

Ул. „Хр. Ботев” №6, ОУ

152400200

201

с. Бохот  

Ул. „Ал. Стамболийски” №31- клуб на пенсионера и инвалида

152400201

202

с. Брестовец

Ул. „Г.Кочев” №30- читалище „Наука 27”

152400202

203

с. Бръшляница

Пл. „Сводоба” №1, ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

152400203

204

с. Буковлък

ОУ «Кл. Охридски»

152400204

205

с. Буковлък

ОУ «Кл. Охридски»

152400205

206

с. Буковлък

ОУ «Кл. Охридски»

152400206

207

с. Върбица

Ул. Г.Димитров” №4, клуб в кметството

152400207

208

с. Горталово

Ул. „Бинка Парашкевова” №2, кметството

152400208

209

с. Гривица

Пл. „Букурещ” №3, ОУ„Св.св. Кирил и Методий”

152400209

210

с. Гривица

Пл. „Букурещ” №3, ОУ„Св.св. Кирил и Методий”

152400210

211

с. Коиловци

Сграда на ДОСО, салон

152400211

212

с. Коиловци

Клуб на инвалида и пенсионера в сградата на ДОСО

152400212

213

с. Къртожабене

Ул. „Г.Димитров” №29- кметство

152400213

214

с. Къшин

Ул. „Аврора” №7-кметство

152400214

215

с. Ласкар

Ул. „Хр. Ботев” №18Б- клуб на пенсионера в кметството

152400215

216

с. Мечка

Ул. „Васил Левски” №56- читалище „Пробуда 1927”

152400216

217

с. Николаево

Клуб на пенсионера и хората с увреждания

152400217

218

с. Опанец

Ул. „Св.св. Кирил и Методий” №25, ОУ ”Отец Паисий”

152400218

219

с. Опанец

Ул. „Св.св. Кирил и Методий” №25, ОУ ”Отец Паисий”

152400219

220

с. Пелишат

Ул. „Л.Вешков” №3, читалище

152400220

221

с. Радишево

Ул. „Родопи” №4, читалище „Просвета- 97”

152400221

222

с. Ралево

Ул. „Хр. Ботев” №4- клуб на пенсионера и инвалида в кметството

152400222

223

гр. Славяново

Ул. „Димитър Благоев” №22, НУ „Св.св. Кирил и Методий”

152400223

224

гр. Славяново

Ул. „Димитър Благоев” №22, НУ „Св.св. Кирил и Методий”

152400224

225

гр. Славяново

Ул. „Маршал Толбухин” №8, СОУ „Хр. Ботев”

152400225

226

гр. Славяново

Ул. „Маршал Толбухин” №8, СОУ „Хр. Ботев”

152400226

227

гр. Славяново

Ул. „Маршал Толбухин” №8, СОУ „Хр. Ботев”

152400227

228

с. Тодорово

Ул. „Св.св. Кирил и Методий” №1

152400228

229

с. Тученица

Ул. „Георги Бенковски” №14, читалище

152400229

230

с. Търнене

Клуб на пенсионера и инвалида

152400230

231

с. Ясен

Ритуална зала в сграда на културния дом

152400231

232

с. Ясен

киносалон в сграда на културния дом

152400232

233

с. Ясен

Малък салон в сграда на културния дом

152400233

234

с. Дисевица

Ул. „Георги Томов”10, ЦДГ „Вит”

152400234

235

С. Бохот

Ул. „Пирогов” №6, Дом за стари хора

152400235

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 22.09.2016 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения