Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 183 – ПВР/НР
Плевен, 21.10.2016

ОТНОСНО: поправка на допуснати технически грешки в съставите на СИК на територията на Община Плевен, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпило е писмо от Шенсес Яшаров Азизов – упълномощен представител на ДПС за Община Плевен заведено в РИК - Плевен с вх. № 161 от 21.10.2016 г.,, за допусната техническа грешка във фамилното име на член на СИК №152400212 с.Коиловци, Община Плевен.

 

 

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

Допуска поправка във фамилното име на член на СИК №152400212 с.Коиловци, Община Плевен, както следва:

 

СИК №152400212 с.Коиловци, Община Плевен, вместо Ивелина Любомирова Иванова с да се чете Ивелина Любомирова Тодорова

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 21.10.2016 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения