Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 185-ПВР/НР
Плевен, 21.10.2016

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на представители на РИК – Плевен, за получаване на изборните книжа и бюлетини за Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, във връзка с чл.72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение №3753-ПВР/НР от 21.10.2016г. на ЦИК, РИК – Плевен

    РЕШИ:

Определя и упълномощава членовете на РИК-Плевен, Жоро Велков Нинов с ЕГН *** и Моника Събева Чочева-Лилакова с ЕГН ***, да получат отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа за Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район и да подпишат приемо-предавателните протоколи за същите.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 21.10.2016 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения