Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 187 – ПВР/НР
Плевен, 24.10.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Плевен, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпило е предложение от Росен Височков – упълномощен представител на КП „ББЦ” за Община Плевен заведено в РИК - Плевен с вх. № 182 от 24.10.2016 г., за промяна състава на СИК на територията на Община Плевен.

 

Постъпило е предложение от Шенсес Яшаров Азизов – упълномощен представител на ПП „ДПС” за Община Плевен заведено в РИК - Плевен с вх. № 185 от 24.10.2016 г., за промяна състава на СИК на територията на Община Плевен

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

В СИК № 152400065

ОСВОБОЖДАВА Виолета Атанасова Чамурова, като член

НАЗНАЧАВА за член Лиляна Васкова Начева, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400068

ОСВОБОЖДАВА Лиляна Васкова Начева, като член

НАЗНАЧАВА за член Виолета Атанасова Чамурова, с ЕГН **********

 

В СИК № 152400001

ОСВОБОЖДАВА Сибел Орлинова Йорданова, като секретар

НАЗНАЧАВА за секретар Емилия Багрянова Качаунова, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400001

ОСВОБОЖДАВА Дервиш Шукриев Дервишев, като член

НАЗНАЧАВА за член Емили Орлинова Георгиева, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400034

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Иванов Джонов, като член

НАЗНАЧАВА за член Сали Мехмедов Салиев, с ЕГН **********

 

В СИК № 152400036

ОСВОБОЖДАВА Шенол Шенсесов Куртаджийски, като член

НАЗНАЧАВА за член Фанка Борисова Микова, с ЕГН **********

 

В СИК № 152400038

ОСВОБОЖДАВА Иван Михайлов Вълов, като член

НАЗНАЧАВА за член Йохан Орлинов Миков, с ЕГН **********

 

В СИК № 152400039

ОСВОБОЖДАВА Фанка Борисова Микова, като член

НАЗНАЧАВА за член Геновева Маринова Маркова, с ЕГН **********

 

В СИК № 152400040

ОСВОБОЖДАВА Стефан Данаилов Тодоров, като член

НАЗНАЧАВА за член Сейхан Бехчедов Сабриев, с ЕГН **********

 

В СИК № 152400043

ОСВОБОЖДАВА Хилял Мелядова Азисова, като член

НАЗНАЧАВА за член Валерия Цветозарова Трифонова, с ЕГН **********

В СИК № 152400046

ОСВОБОЖДАВА Силваня Сашева Цанкова, като член

НАЗНАЧАВА за член Даниела Илчева Иванова, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400052

ОСВОБОЖДАВА Севим Неделев Христов, като член

НАЗНАЧАВА за член Аян Юсеинов Ахмедов, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400057

ОСВОБОЖДАВА Аян Юсеинов Ахмедов, като член

НАЗНАЧАВА за член Илиян Асенов Пацев, с ЕГН **********

 

В СИК № 152400058

ОСВОБОЖДАВА Марияна Петракиева Гаврилова, като секретар

НАЗНАЧАВА за секретар Таня Георгиева Цветанова, с ЕГН **********

 

В СИК № 152400058

ОСВОБОЖДАВА Николай Василев Атанасов, като член

НАЗНАЧАВА за член Ивайло Маринов Маринов, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400063

ОСВОБОЖДАВА Евгени Колев Маринов, като член

НАЗНАЧАВА за член Виляна Петрова Антонова, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400066

ОСВОБОЖДАВА Илияна Илиева Костадинова, като член

НАЗНАЧАВА за член Зюлейха Айдънова Салим, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400074

ОСВОБОЖДАВА Февзие Шукриева Асанова, като член

НАЗНАЧАВА за член Сибел Сезгин Али, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400078

ОСВОБОЖДАВА Елис Ердоханова Филизова, като секретар

НАЗНАЧАВА за секретар Февзие Шукриева Асанова, с ЕГН **********

 

В СИК № 152400078

ОСВОБОЖДАВА Мартин Симеонов Белов, като член

НАЗНАЧАВА за член Сехер Мустафова Ахмедова, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400079

ОСВОБОЖДАВА Карамфил Димитров Карамфилов,

НАЗНАЧАВА Ферад Сунаев Ахмедов, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400085

ОСВОБОЖДАВА Елмаз Ялдигер Исмаилова, като член

НАЗНАЧАВА за член Ася Билянова Пешева, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400086

ОСВОБОЖДАВА Вероника Георгиева Пешева, като секретар

НАЗНАЧАВА за секретар Муазес Метин Куртанова, с ЕГН **********

 

В СИК № 152400087

ОСВОБОЖДАВА Фатме Нури Дачева, като член

НАЗНАЧАВА за член Шенгюл Хамдиева Мустафова, с ЕГН **********

 

В СИК № 152400089

ОСВОБОЖДАВА Фатме Нури Дачева, като секретар

НАЗНАЧАВА за секретар Валентина Колева Георгиева, с ЕГН **********

 

В СИК № 152400089

ОСВОБОЖДАВА Берин Сезерова Ахмедова, като член

НАЗНАЧАВА за член Мехмед Наджиев Асанов, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400092

ОСВОБОЖДАВА Тихомир Тодоров Георгиев, като секретар

НАЗНАЧАВА за секретар Десислава Цецова Велева, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400098

ОСВОБОЖДАВА Ани Стефанова Иванова, като секретар

НАЗНАЧАВА за секретар Радостина Людмилова Костова, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400100

ОСВОБОЖДАВА Илияна Ангелова Панкова, като член

НАЗНАЧАВА за член Галя Цветанова Стоянова, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400103

ОСВОБОЖДАВА Весела Илиянова Петкова, като Председател

НАЗНАЧАВА за Председател Шенджан Яшарова Куртанова, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400104

ОСВОБОЖДАВА Мехмед Камберов Мехмедов, като член

НАЗНАЧАВА за член Фани Тинчева Ананиева, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400106

ОСВОБОЖДАВА Васил Исаев Михайлов, като Зам.председател

НАЗНАЧАВА за Зам.председател Елмаз Ялдигер Исмаилова, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400106

ОСВОБОЖДАВА Верка Дикова Иванова, като член

НАЗНАЧАВА за член Ердал Феимов Алиев, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400121

ОСВОБОЖДАВА Надя Георгиева Маркова, като член

НАЗНАЧАВА за член Фани Миткова Чавдарова, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400125

ОСВОБОЖДАВА Станислав Тодоров Панчев, като Зам.председател

НАЗНАЧАВА за Зам.председател Таня Ненова Иванова, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400125

ОСВОБОЖДАВА Емил Иванов Николчев, като член

НАЗНАЧАВА за член Грета Димитрова Генова, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400205

ОСВОБОЖДАВА Антон Марианов Исаев, като Председател

НАЗНАЧАВА за Председател Мариан Русанов Иванов, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400205

ОСВОБОЖДАВА Мерхан Орханиев Миров, като член

НАЗНАЧАВА за член Кирил Колев Пъшев, с ЕГН **********;

 

В СИК № 152400206

ОСВОБОЖДАВА Георги Филков Георгиев, като член

НАЗНАЧАВА за член Пенко Петков Михайлов, с ЕГН **********;

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 24.10.2016 в 18:13 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения