Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 194 – ПВР/НР
Плевен, 24.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на ПСИК гр.Белене и СИК на територията на Затвора гр.Белене, Община Белене, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпили са предложения от Кмета на Община Белене с изх.№06-00-139 и изх.№06-00-140   от 24.10.2016г., заведени в РИК - Плевен с вх. № 177 от 24.10.2016 г. и вх.№189 ОТ 24.10.2016г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Подвижната секционна избирателна комисия на територията на Община Белене, Област Плевен, и предложение за състава на СИК на територията на Затвора гр.Белене, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на подвижната секционна избирателна комисия и състава на СИК на територията на Затвора гр.Белене, на територията на Община Белене, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на ПСИК в гр.Белене и СИК на територията на Затвора гр.Белене, Община Белене, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

150300017

Надка Матеева Динова

**********

Председател

ПП ГЕРБ

Гр.Белене, ул.”България” № 58, СУ «Димчо Дебелянов» І

Ивелина Цветанова Неделчева

**********

Зам.- председател

ПФ

 

Десислава Петрова Христова

**********

Секретар

АБВ

 

Екатерина Атанасова Абаджиева

**********

Член

ГЕРБ

 

Атанас Иванчев Иванов

**********

Член

БСП

 

Петър Иванов Вакинов

**********

Член

РБ

 

Виолета Първанова Симеонова-Димитрова

**********

Член

ББЦ

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

150300014

Стоянка Николова Михайлова

**********

Председател

РБ

МП Затвора Белене, ул.»Страцин» №4, І

Йордан Ваньов Йорданов

**********

Зам.- председател

ГЕРБ

 

Гюнай Феимов Мутиев

**********

Секретар

ДПС

 

Красимир Петров Савов

**********

Член

БСП

 

Огнян Георгиев Пашанков

**********

Член

АТАКА

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 24.10.2016 в 18:20 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения