Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 20 – ПВР/НР
Плевен, 26.09.2016

ОТНОСНО: Сигнал от Юлиан Велиславов Стоев във връзка с поставен билборд на изхода от обиколния път до гр.Долни Дъбник

Постъпил е сигнал от Юлиан Велиславов Стоев , заведен с вх.№16 от 24.09.2016. , в който се твърди че на изхода от обиколния път до гр.Долни Дъбник, влизащ в основния към гр.Плевен е видял билборд с политическо съдържание, а именно: Снимка на о.р.ген.Румен Радев и основен текст Румен Радев – Президент. Излагат се съображения за нарушение на изборното законодателство, а именно: Извън началото на изборната кампания се обявява Президент, при функциониращ такъв – Плевнелиев; Няма изискуемите се атрибути за политическа агитация, относно купуването и продаването на гласове, че е престъпление; няма информация за издателя на билборда.

Направено е искане да бъде извършена проверка и да се предприемат съответните действия, ако сигнала е основателен .

С оглед на горното и след като разгледа преписката по жалбата, РИК – Плевен, приема следното:

В сигнала са изложени факти и обстоятелства, които според г-н Стоев представляват нарушение на изборното законодателство без да е конкретизирано времето /ден и месец /, в който е възприел тези нарушения.

         Съгласно чл.72, ал.1, т.17 от ИК , РИК контролира провеждането на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, произнася се по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им. Съгласно разпоредбата на чл.175 от ИК, предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден.

Предвид обстоятелството, че сигнала е подаден на 24.09.2016г. в РИК-Плевен, тоест извън визирания срок по чл.175 от ИК , то на основание чл.185, ал.2 от ИК, сигналът следва да бъде препратен до областния управител.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.17, във връзка с чл.185, ал.1 във връзка с ал.2 от ИК, Районна избирателна комисия

Р Е Ш И:

Изпраща преписката на Областен управител на Област Плевен за произнасяне по компетентност, съгласно мотивите на решението.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 27.09.2016 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения