Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 203 – ПВР/НР
Плевен, 25.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на ПСИК в Искър, Община Искър, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Искър, заведено в РИК - Плевен с вх. № 191 от 24.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Искър, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Искър, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

Назначава състава на ПСИК в Община Искър, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

152300011

Александър Венциславов Мариновски

**********

Председател

АБВ

Гр.Искър

Владимир Танчев Орлинов

**********

Зам.- председател

ББЦ

ул.”Георги Димитров” № 38

Тодорка Петрова Дойкинска

**********

Секретар

ПФ

 

Цветанка Борисова Илиевска

**********

Член

БСП

 

илиян Арсов Борисов

**********

Член

ДПС

 

Донка Петрова Горанова

**********

Член

АТАКА

 

Ани Методиева Емилова

**********

Член

ДПС

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 25.10.2016 в 19:04 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения