Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 220 – ПВР/НР
Плевен, 28.10.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпило е предложение от Силвия Владимирова Иванова – упълномощен представител на ПП „АТАКА” за Община Червен бряг заведено в РИК - Плевен с вх. №250 от 28.10.2016 г., за промяна състава на СИК на територията на  Община Червен бряг.

 

Постъпила е Заповед на Кмета на Община Червен бряг № РД-09-609 от 28.10.2016 г. заведена в РИК –Плевен с вх.№249 от 28.10.2016 г., с която се променя адреса на Избирателна секция 153700011, гр. Койнаре.

 

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                                Р Е Ш И :

В СИК №153700008,   Община Червен бряг.

ОСВОБОЖДАВА Нино Тодоров Мендизки, като член и

НАЗНАЧАВА за член Иван Нинов Даковски, с ЕГН **********;

 

ПРОМЕНЯ АДРЕСА на Избирателна секция 153700011, гр. Койнаре, който ще бъде както следва: гр. Койнаре, ул. „Ал. Матросов” № 6 – място за гласуване – Бивш комплекс за административно обслужване.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 29.10.2016 в 19:12 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения