Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 229-ПВР/НР
Плевен, 30.10.2016

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на представител на РИК – Плевен, за участие в обучение от ЦИК във връзка с провеждане на обучение на СИК, определени за машинно гласуване съгласно Решение №3799-ПВР/18.10.2016г. на ЦИК за Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

На основание чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК №3799-ПВР/18.10.2016г. и писмо на ЦИК № ПВР 15-182/27.10.2016, РИК – Плевен

    РЕШИ:

Определя и упълномощава члена на РИК-Плевен, КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ с ЕГН ***, за участие в обучение от ЦИК във връзка с провеждане на обучение на СИК, определени за машинно гласуване  съгласно Решение №3799-ПВР/18.10.2016г. на ЦИК за Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 30.10.2016 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения