Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 23 – ПВР/НР
Плевен, 04.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Вълчитрън, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Пордим от ИЗ-00-19/30.09.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 29 от 03.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Пордим, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Вълчитрън, Община Пордим, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, тна ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Вълчитрън, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

152700005

Павел Асенов Йочков

 

Председател

партия ГЕРБ

с.Вълчитрън

Пенка Русанова Пенкова

 

Зам.- председател

коалиция БСП лява България

кметството

Марийка Илиева Пачева

 

Секретар

коалиция Патриотичен фронт– НФСБ и ВМРО

 

Мариянка Венкова Височкова

 

Член

партия ГЕРБ

 

Грета Величкова Димитрова

 

Член

партия ГЕРБ

 

Петя Иванова Петкова

 

Член

коалиция БСП лява България

 

Румяна Илиянова Стоева

 

Член

партия ДПС

 

Дилян Венциславов Петков

 

Член

коалиция Реформаторски блок (РБ)

 

Колю Кирилов Русков

 

Член

коалиция България без цензура (ББЦ)

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 04.10.2016 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения