Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 239 – ПВР/НР
Плевен, 01.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпило е предложение от Ивайло Иванов–упълномощен представител на КП „Реформаторски блок” за Община Червен бряг заведено в РИК - Плевен с вх. № 278 от 01.11.2016 г., за промяна състава на СИК в Община Червен бряг.

 

Постъпило е предложение от Цветан Костадинов Димитров–упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” за Община Червен бряг заведено в РИК - Плевен с вх. № 299 от 01.11.2016 г., за промяна състава на СИК в Община Червен бряг.

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                                Р Е Ш И :

В СИК №153700034, Община Червен бряг.

ОСВОБОЖДАВА Цветослава Венкова Томова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Величка Тодорова Иванова, с ЕГН **********;

 

В СИК №153700032, Община Червен бряг.

ОСВОБОЖДАВА Анна Ивова Александрова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Славка Иванова Тодорова, с ЕГН **********;

 

В СИК №153700032, Община Червен бряг.

ОСВОБОЖДАВА Свобода Панайотова Иванова, като Председател и

НАЗНАЧАВА за Председател Анна Ивова Александрова, с ЕГН **********;

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 01.11.2016 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения