Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 245-ПВР
Плевен, 02.11.2016

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатската листа на Ивайло Калфин и Любомир Халачев в избирателни секции на територията на Област Плевен за изборите за президент и вицепрезидент на 6-ти ноември 2016 г.

        Постъпило е заявление от коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ представлявана от Георги Първанов, заведено с вх. № 316/02.11.2016 г., регистрирано  под №4 от Входящия регистър на застъпниците и подписано от упълномощеното лице Поля Томова, с искане 224 лица да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, издигната от коалицията, в избирателните секции на територията на Област Плевен за изборите за президент и вицепрезидент. При извършената проверка от „Информационно обслужване” АД е установена грешка по отношение на 5 лица от предложените за регистрация като застъпници.

  Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.15  и чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

 1. Регистрира като застъпници на кандидатската листа на Ивайло Калфин и Любомир Халачев в избирателни секции на територията на Област Плевен за изборите за президент и вицепрезидент 219 лица. Имената и ЕГН на лицата са последователно описани в приложение към настоящото решение, което е неразделна част от него.
 2. Да се издаде удостоверение за застъпник на всяко от лицата по т. 1.
 3. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.
 4. Отказва да регистрира като застъпници лицата:

Лилия Петров Георгиева

***

Галина Тодорова Петрова

 

Стефан Янков Станчов

 

Иван Николаев Банзурков

 

Иванка Гоцова Бурджева

 

     Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 02.11.2016 в 19:08 часа

Календар

Решения

 • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

 • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

 • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения