Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 247 – ПВР/НР
Плевен, 02.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпило е предложение от Мирослав Стоилков Траянов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” за Община Долна Митрополия заведено в РИК - Плевен с вх. № 303 от 02.11.2016 г., за промяна състава на СИК Община Долна Митрополия.

 

Постъпило е предложение от Диана Атанасова Ботева-Танева – упълномощен представител на Коалиция „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ” за Община Долна Митрополия заведено в РИК - Плевен с вх. № 319 от 02.11.2016 г., за промяна състава на СИК Община Долна Митрополия

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                                Р Е Ш И :

В СИК №151000012, Община Долна Митрополия.

ОСВОБОЖДАВА Максим Наумов Лясков, като Зам. председател и

НАЗНАЧАВА за Зам. председател Ивалинка Николова Станчева, с ЕГН **********;

 

В СИК №151000025, Община Долна Митрополия.

ОСВОБОЖДАВА Никола Симеонов Ангелов, като член и

НАЗНАЧАВА за член Георги Кунчев Събев, с ЕГН **********;

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 02.11.2016 в 19:17 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения