Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 249 – ПВР/НР
Плевен, 02.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Никопол, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпило е предложение от Анатоли Величков Флорев – упълномощен представител на КП ”Реформаторски блок” за Община Никопол заведено в РИК - Плевен с вх. № 302 от 02.11.2016 г., за промяна състава на СИК на територията на Община Никопол.

 

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                                Р Е Ш И :

В СИК №152100007, Община Никопол.

ОСВОБОЖДАВА Иван Петков Иванчев, като секретар и

НАЗНАЧАВА за секретар Огнян Евгениев Трифонов, с ЕГН **********;

 

В СИК №152100017, Община Никопол.

ОСВОБОЖДАВА Мариета Димитрова Иванова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Веселин Йотов Тодоров, с ЕГН **********;

 

В СИК №152100010, Община Никопол.

ОСВОБОЖДАВА Владислав Мартинов Маринов, като секретар и

НАЗНАЧАВА за секретар Петър Лазаров Василев, с ЕГН **********;

 

В СИК №152100009, Община Никопол.

ОСВОБОЖДАВА Искра Маринова Ангелова, като секретар и

НАЗНАЧАВА за секретар Гюлчинар Бекирова Кулчева, с ЕГН **********;

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 02.11.2016 в 19:19 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения