Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 25 – ПВР/НР
Плевен, 04.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Каменец, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Пордим от ИЗ-00-19/30.09.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 29 от 03.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Пордим, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Каменец, Община Пордим, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Каменец, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

152700007

Кунчо Кънчев Тодоров

 

Председател

коалиция Патриотичен фронт– НФСБ и ВМРО

с.Каменец

Наско Свиленов Огнянов

 

Зам.- председател

партия ДПС

административна сграда

Анифе Велиева Алиева

 

Секретар

партия ГЕРБ

 

Емил Цветанов Хорозов

 

Член

партия ГЕРБ

 

Вера Николова Борисова

 

Член

партия ГЕРБ

 

Пенка Динева Петкова

 

Член

партия ГЕРБ

 

Христина Петкова Петрова

 

Член

коалиция БСП лява България

 

Илийчо Христов Илиев

 

Член

коалиция Реформаторски блок (РБ)

 

Иванчо Димитров Папазов

 

Член

коалиция АБВ

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 04.10.2016 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения