Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 252 – ПВР/НР
Плевен, 02.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпило е предложение от Дочко Димитров Дочев – упълномощен представител на ПП ”ГЕРБ” за Община Левски заведено в РИК - Плевен с вх. № 325 от 02.11.2016 г., за промяна състава на СИК на територията на Община Левски.

 

Постъпило е предложение от Кольо Петров Домеников – упълномощен представител на КП ”БСП лява България” за Община Левски заведено в РИК - Плевен с вх. № 326 от 02.11.2016 г., за промяна състава на СИК на територията на Община Левски.

 

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                                Р Е Ш И :

В СИК №151600028,   Община Левски

Председателя на комисията Валентина Атанасова Русанова да се чете с ЕГН **********, вместо с ЕГН **********.

 

В СИК №151600029,   Община Левски

ОСВОБОЖДАВА Йорданка Веселинова Иванова, като секретар и

НАЗНАЧАВА за секретар Маргарита Иванова Николова, с ЕГН **********

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 02.11.2016 в 19:30 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения