Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 256-ПВР
Плевен, 02.11.2016

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатската листа на Цецка Данговска и Пламен Манушев в избирателни секции на територията на Област Плевен за изборите за президент и вицепрезидент на 6-ти ноември 2016 г.

        Постъпило е заявление от партия „ ГЕРБ“ представлявана от Бойко Борисов, заведено с вх. № 322/02.11.2016 г., регистрирано  под №5 от Входящия регистър на застъпниците и подписано от упълномощеното лице Бистра Павловска, с искане 14 лица да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, издигната от партията, в избирателните секции на територията на Област Плевен за изборите за президент и вицепрезидент. При извършената проверка от „Информационно обслужване” АД е установена грешка по отношение на 1 лице от предложените за регистрация като застъпници.

   Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.15  и чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

 1. Регистрира като застъпници на кандидатската листа на Цецка Данговска и Пламен Манушев в избирателни секции на територията на Област Плевен за изборите за президент и вицепрезидент 13 лица. Имената и ЕГН на лицата са последователно описани в приложение към настоящото решение, което е неразделна част от него.
 2. Да се издаде удостоверение за застъпник на всяко от лицата по т. 1.
 3. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.
 4. Отказва да регистрира като застъпник лицето:

Росица Живкова Николова

 

 

 

 

Проверката е установила невалиден ЕГН

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 02.11.2016 в 20:00 часа

Календар

Решения

 • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

 • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

 • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения